rosler murr Schunk

Biometrie hlídá pracovní pohodu

Přestože se dění kolem Microsoftu nyní zaměřuje hlavně na informace k nové verzi OS Windows, firma si nedávno nechala patentovat další pozoruhodné řešení – biometrický nástroj wellness insights.

 

Nově zveřejněný patent popisuje funkci „doporučení péče o zdravotní pohodu (wellness) zaměstnanců“ pomocí biometrických dat. Systém shromažďuje informace z řady zdrojů, jako jsou např. různá nositelná zařízení zaměstnanců typu chytrých hodinek a fitness trackerů, z nichž na základě údajů (krevní tlak, srdeční frekvence) generuje „stressové skóre“ zaměstnanců. To naznačuje, kdy si potřebují dát pauzu.

Už moc pracuješ, dej si pauzu…
Zdroje biometrických dat jsou kombinovány s daty generovanými v aplikacích Microsoft Office, kdy rozsah možných vstupů zahrnuje audio a video údaje o schůzce, haptickou zpětnou vazbu senzoru ukazující, jak jsou stisknuty tvrdé klávesy na klávesnici, či třeba dobu potřebnou k vypracování e-mailu.
Jakmile je prahová hodnota skóre úzkosti splněna, algoritmus upozorní zaměstnance a navrhne relevantní akci. Mezi tato upozornění může patřit informování pracovníka, že při psaní e-mailu provádí více oprav než obvykle, nebo že jeho hlas zněl během hovoru rozrušeně. Funkce by pak doporučila udělat si přestávku nebo třeba krátkou procházku pro zklidnění. Oznámení lze předávat různými způsoby: prostřednictvím e-mailu, vyskakovacího okna, akusticky apod.
Novinka pro udržování zdravotní pohody zaměstnanců a systém jejích doporučení se podobá již nabízenému produktu Microsoftu s názvem MyAnalytics, který poskytuje jednotlivým pracovníkům údaje o jejich pracovních návycích a nabízí rovněž různá doporučení. Firma nedávno zavedla i nové funkce v kalendářích aplikace Outlook umožňující nastavit schůzky tak, aby se zabránilo hromadění akcí navazujících těsně jedna na druhou, což je považováno za častou příčinu stresu pro vzdálené pracovníky.

Stinná stránka práce na dálku
Na blahobyt zaměstnanců se Microsoft i další společnosti výrazněji zaměřily poté, co zejména během pandemie, kdy raketově vzrostla práce na dálku a používání cloudových aplikací a mnoho zaměstnanců hlásilo tzv. syndrom vyhoření.
Analytiku pracovních podmínek začleňují do svých produktů i další technologické firmy, jako např. Cisco či Google na základě jejich používání aplikací. Zavedení těchto nástrojů však nezřídka vyvolává obavy z možného dohledu na pracovišti. Biometrické systémy jsou pro sledování dobrých životních podmínek pracovníků méně časté, ačkoli se v některých případech používá tato technologie pro účely ověřování, a právě jejich použití může vyvolat obavy o soukromí zaměstnanců. Když firma Cisco např. nedávno představila své plány s „People Insights“, její představitelé zdůraznili, že osobní analýzy jsou anonymizovány a nejsou přístupné manažerům, s tím, že cílem není kontrolovat, co pracovníci dělají, ale pomoci řídit jejich pohodu, produktivitu a rozvíjet vztahy.

Kamil Pittner
Foto: Freepik

 
Publikováno: 30. 8. 2021 | Počet zobrazení: 326 článek mě zaujal 74
Zaujal Vás tento článek?
Ano