asseco Aimtec murr

Co čeká CNC byznys v roce 2021?

Okolnosti posledních let výrazně urychlily technologickou inovaci v odvětví CNC obrábění a rok 2021 charakterizuje několik významných trendů, které mohou změnit podobu tohoto odvětví.

 

V článku Science Times, věnovaném predikci vývoje, se konstatuje, že vzhledem ke stále narůstajícímu problému, kdy se firmám nedaří získat dobré programátory a operátory strojů, usiluje mnoho z nich o výrobu s vyšším stupněm automatizace a nasazováním sofistikovanějších strojů s připojenými roboty. Letos tak lze očekávat čtyři klíčové trendy, které se pravděpodobně výrazně projeví v CNC branži.

1. Vzestup koncepce MaaS
Výroba jako služba – Maas (Manufacturing-as-a-Service) – si v poslední době prorazila cestu do CNC průmyslu, ale skutečně široké přijetí lze očekávat až nyní. Tento koncept používá k provádění výrobních úkolů síťové zdroje – CNC stroje jsou umístěny na centrálním místě a náklady na údržbu a provoz jsou rozloženy mezi předplatitele. Jeden z dalších zvažovaných trendů směřuje ke konceptu distribuované výroby využívající síťové zdroje potřebné pro daný účel, které můžou být kdekoliv.
MaaS poskytuje společnostem větší agilitu, produktivitu i úspory nákladů. Vzhledem k tomu, že pandemie tady zjevně ještě nějakou dobu bude, pro výrobní firmy bude rozhodně užitečné vyhledat společnosti, které jsou začleněny do rozšiřující se sítě dodavatelských řetězců prostřednictvím MaaS.

2. Rozvíjející se technologii bude IIoT
Průmyslový internet věcí (IIoT) umožňuje síťovým CNC strojům komunikovat mezi sebou bez potřeby lidského operátora, a našel si už cestu i do přesných výpočtů v odvětví CNC obrábění. Prostřednictvím IIoT mohou firmy zefektivnit své výrobní procesy, zajistit bezpečnost a zvýšit kvalitu. Vzhledem k tomu, že průmysl hledá metody pro zvýšení efektivity a snížení odpadu, lze letos očekávat i vyšší úroveň automatizace procesů s využitím IIoT.

3. Rychlé šíření 6osého obrábění
Šestiosá CNC frézka je v průmyslovém obrábění relativní novinkou, poprvé se objevila před zhruba třemi roky. Dlouhou dobu byly stěžejním základem pokročilé průmyslové výroby tříosé stroje, jejichž popularitu přebírají 5osá centra schopná provádět plynulé otáčení kolem os X a Y. Stroj se šesti osami umožňuje navíc další otáčení kolem osy Z, což zajišťuje extrémně rychlé obráběcí časy. Přes svá určitá omezení (technická složitost, nákladnější provoz a údržba) nabízí řadu výhod a možnost vytváření náročnějších dílů na jednom stroji. Zřejmě se letos 6osé obrábění vydá na cestu stát se jádrem průmyslové výroby.

4. Snižování množství odpadních produktů
Globální pandemie covid-19 měla drastický dopad na dodavatelské řetězce po celém světě a zásobovací problémy na čas doslova skolily zaběhnutý systém zásobování, vyprofilovaný v řadě případů do modelu just-in-time, pro který jsou jakákoli zdržení doslova kritická. To se nejvíce týká dodávek surovin potřebných pro výrobu. A jelikož suroviny byly vždy vzácným zdrojem, je zřejmé, že i letošní rok se bude vyznačovat zvýšeným úsilím o efektivní využívání materiálů. Jednou ze strategií může být např. vytváření zmenšených modelů dílů pomocí 3D tisku, místo experimentování na CNC zařízení.

CNC po roce 2021
I přes loňské a letošní narušení trhu je výroba (a strojírenská zvláště) i nadále zásadním a rozvíjejícím se průmyslem. Aby se firmy poučené tvrdými zkušenostmi z uplynulého období mohly lépe přizpůsobit budoucím krizím, obracejí se k automatizovaným výrobním metodám. S jejich pomocí se snaží zajistit rozumnou správu nad svými zdroji a produkty. Proto lze předpokládat rychlý pokrok v CNC strojích s využitím hardwarového, ale zejména softwarového vylepšování, včetně využití pokročilých technologií, jako je např. AI.

Vladimír Kaláb

 
Publikováno: 23. 3. 2021 | Počet zobrazení: 692 článek mě zaujal 180
Zaujal Vás tento článek?
Ano