asseco Aimtec murr

Udržitelnost a ziskovost jsou dvě strany stejné mince

V rámci letošního ročníku CES, který proběhl poprvé v historii veletrhu ve virtuální podobě, představil Michael Bolle, člen představenstva firmy Bosch, a Mike Mansuetti, prezident Bosch pro Severní Ameriku, výsledky a plány společnosti na letošní rok.

 

Řada z technologií vytvořených firmou Bosch se podílí v boji s pandemií a pomáhá modernizovat zdravotní péči. Například tester Bosch Vivalytic umožňuje vyhodnotit pět vzorků PCR testu současně za 39 minut, nové řešení bezpečnostní kamery s inteligentní videoanalýzou měří bezkontaktně velmi přesně tělesnou teplotu nebo softwarové řešení pro otevřenou kamerovou platformu lze použít k monitorování počtu osob v prodejních prostorách. Tato platforma umožňující vybavit kamery různých výrobců přizpůsobenými aplikacemi včetně AI získala cenu CES Innovation Award Honoree 2021 – jako jedno ze čtyř oceněných řešení Bosch v tomto roce. Dalším bylo např. přenosné zařízení na měření hemoglobinu, které detekuje anémii, způsobující každoročně miliony úmrtí, pomocí skenování prstu.
„Ještě před několika dekádami by podobná katastrofa, jaká nyní zasáhla svět v podobě pandemie Covid-19, znamenala totální kolaps pro společnost,“ konstatoval Michael Bolle. Dnes se však přes drastická omezení, právě díky pokroku ve vývoji a nasazení technologií, daří udržet svět v chodu, lidé mohou zůstat v kontaktu, pracovat ve vzdáleném režimu bez dramatického snížení efektivity a řada procesů může fungovat v automatickém režimu.

Svět IoT získává inteligenci
Mezi novinkami na CES, které bylo možné zaregistrovat, byl i pojem AIoT, který v sobě slučuje dvě významné oblasti, na něž se nyní Bosch intenzivně zaměřuje. A to rozvoj umělé inteligence (AI) a internetu věcí (IoT), jejichž synergické propojení charakterizuje i směřování firmy v dalším období. Zatímco pro mnoho jiných firem je AI primárně chápána jako vytváření modelů lidského chování pro stroje a zaměřena na to, co by preferovali lidé, přístup firmy Bosch jde jiným směrem: je zaměřen na svět objektů a věcí, a jejich interakci s okolním prostředím. AI neříká strojům, co by udělal člověk, ale objasňuje jim fyzický svět pro jejich možnosti s cílem dosáhnout jejich inteligentního chování a optimalizovat způsob, jakým pracují.
Na otázku TechMagazínu co považuje za hlavní oblasti uplatnění AIoT, Michael Bolle uvedl: „Zcela určitě oblast mobility, oblast systémů podpory řidiče a autonomní jízdy, to je jedna z velmi důležitých a stěžejních aplikačních polí propojených věcí využívajících IoT a strojové učení. Na druhé straně je tu např. oblast domácích spotřebičů – dosáhli jsme situace, že tyto produkty mohou být pomocí IoT propojeny a následujícím krokem je přinést inteligenci do těchto produktů příští generace. Dalším polem uplatnění jsou autonomní produkty. I ty už dnes máme, jako např. samostatně se pohybující zařízení – robotické sekačky z divize Power Tools, a začlenění AIoT do současných produktů. Jejich portfolio se bude dále rozšiřovat. Jsme přesvědčeni, že do roku 2025 by AI nebo prvky strojového učení měly obsahovat všechny naše produkty nebo budou vývojáři pracovat na jejich integraci, což dokumentuje, jak významnou roli tyto technologie pro Bosch představují.“
Nicméně jsou zapotřebí i etické hranice, a Bosch proto přijal kodex AI, aby tyto hranice definoval, protože je důležité, aby lidé měli AI pod kontrolou.

Zaměřeno na klima
Stěžejním tématem je nyní pro Bosch boj proti nežádoucím změnám klimatu a úsilí o uhlíkovou neutralitu a udržitelnost, jak už ostatně napovídá i letošní motto, s nímž se na CES prezentoval: „Sustainable #LikeABosch“, odkazující na aspekt společenské odpovědnosti prostřednictvím svých produktů a organizace výroby.
„Udržitelnost a ziskovost jsou dvě strany stejné mince. Udržitelnost nás zavazuje k energetické efektivitě, která se obrací k nízkonákladovosti a snaze o nezávislost na rostoucích cenách energií, otevírá nové trhy pro ekologické produkty a posiluje inovační potenciál. To někdy vyžaduje uvažovat nekonvenčním způsobem,“ řekl Michael Bolle.
Společnost splnila svůj před rokem a půl deklarovaný cíl a stala se jako vůbec první globálně aktivní průmyslovou firmou CO2 neutrální – od loňského roku všech 400 poboček Bosch po celém světě zanechává neutrální uhlíkovou stopu, což dokumentuje i nezávislý audit. K podobnému dobrovolnému závazku uhlíkové neutrality v takovém rozsahu a časovém rámci se zatím žádná jiná společnost neodhodlala, zdůraznil Michael Bolle.
Další fáze je nyní zaměřena na ještě ambicióznější cíl: redukci emisí v celém hodnotovém řetězci – od nákupu až po používání produktů. To má samozřejmě vliv i na další strategii firmy, jejímž základem jsou čtyři stěžejní pilíře: energetická efektivita, využívání obnovitelných energii, „zelená“ elektřina a zápočet emisí.
„Záměrem firmy je do roku 2030 snížit emise o 15 %, přičemž toto číslo není líbivou deklarací, ale cíl vyprojektovaný na vědeckých základech ve spolupráci s partnerskými organizacemi a iniciativami zaměřenými na nastavení klimatických aktivit v soukromém sektoru,“ uvedl Mike Mansuetti. A Bosch je první dodavatel v automotive segmentu, který se připojjl k této iniciativě s jasně definovaným cílem. Firma bude své produkty koncipovat a vyrábět tak, aby pomocí nejrůznějších technologií včetně inteligentního řízení umožňovaly šetřit energii, vodu, snižovat uhlíkovou stopu, ale i dosahovat delší životnosti a redukovat elektronický odpad od průmyslových zařízení a nástrojů až po domácí spotřebiče, např. myčky vybavené technologií Zeolith umožňují až pětinovou úsporu elektřiny.
V dopravě bude firma rozvíjet pokročilé řešení pohonů od spalovacích po elektrické motory a palivové články umožňující pohánět cokoli od elektrokol po kamiony. Jen za loňský rok investovala do vývoje elektromobility více než 600 mil. dolarů a její produkty jsou ve více než 1,5 mil. vozidel jezdících po světě. Bosch vyvinul službu „baterie v cloudu“ zaměřenou na zlepšení výkonu baterií, prevenci jejich předčasného stárnutí a maximalizaci jejich životnosti. Jde o řešení, které díky inteligentní softwarové analýze snižuje opotřebení baterie až o pětinu.
Kombinace elektrifikované a automatizované jízdy klade stále větší nároky na potřebný software. Proto začátkem letošního roku zahájila činnost i nová divize Bosch Cross-Domain Computing Solutions, která se zaměřuje na vývoj hardwaru a softwaru pro počítače, senzory a řídicí jednotky pro všechny oblasti vozidel.
Ještě loni založil Bosch poradenskou společnost Climate Solutions, jejímž prostřednictvím umožňuje sdílet své zkušenosti v oblasti klimatu. Nabízí i cloudovou energetickou platformu, která využívá inteligentní algoritmy predikující spotřebu energie a energetické požadavky, čímž zvyšuje efektivitu výrobních procesů a pomáhá snížit spotřebu energie strojů i emisí. Její funkčnost se již potvrdila ve více než stovce závodů, kde Bosch platformu využívá.

Do kosmu a zpět
Projekty firmy Bosch jsou však zaměřeny i daleko za hranice pozemského využití – loni na veletrhu CES představila senzorový systém SoundSee AI pro vesmírnou stanici ISS, letos zase technologii inteligentní autonomní navigace a bezdrátového nabíjení pro roboty, které budou zkoumat měsíční povrch. Navigace je vyvíjena ve spolupráci s firmami Astrobotic, WiBotic a Washingtonskou univerzitou v rámci projektu Tipping Point NASA.
Takzvané CubeRovery (roboty velikosti krabice od bot) se budou pohybovat nezávisle na GPS a dokážou si v neznámém drsném prostředí a nepředvídatelných podmínkách najít cestu zpět do dokovací stanice. Demonstrační model má být připraven do pololetí 2023. Poznatky a odborné znalosti v oblasti inteligentní analýzy dat a řešení bezdrátových sítí řízené AI, jimiž do projektu výzkumníci firmy Bosch přispívají, budou ovšem využity i v dalším vývoji řešení Bosch AIoT na Zemi a pomáhat např. zajišťovat hladší dopravu ve městech s menší spotřebou a emisemi či automatizované parkování. Další projekty AIoT budou zase pomáhat v maximalizaci životnosti a prevenci předčasného stárnutí baterií v rozvoji elektromobility.

 
Publikováno: 19. 2. 2021 | Počet zobrazení: 817 článek mě zaujal 198
Zaujal Vás tento článek?
Ano