asseco Aimtec murr

EU začala sledovat reálnou spotřebu aut

Od 1. ledna si EU bude moci nárokovat data o konkrétní spotřebě provozovaného vozidla, jejich sbírání musí výrobci umožnit na základě nových předpisů.

 
Pravidlo, které umožňuje sledovat konkrétní spotřebu jakéhokoli nového vozu v provozu prostřednictvím zařízení dovolujícího monitorovat spotřebu paliva (nebo elektrické energie), zajistí neomezený přístup k získaným datům, a to v jakýkoli moment, si EU v rámci nově schválených unijních předpisů vymínila už v listopadu 2018. Od 1. ledna 2020 se povinnost evidovat reálnou spotřebu auta během každé jízdy týká všech nově homologovaných vozů. Ke stejnému datu začalo platit jednoroční přechodné období pro auta uvedená na trh dříve a počínaje začátkem letošního roku se tato povinnost vztahuje na všechny nově registrované vozy bez ohledu na moment, kdy poprvé přišly na trh.
Řešení označované zkratkou OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring) stanovuje nutnost, aby hardwarový nebo softwarový prvek vozidla ukládal informace o spotřebě, ujeté vzdálenosti a také rychlosti jízdy během celé životnosti vozu. Ze starších vozů mají být zjištěné hodnoty pravidelně stahované v servisech či na STK a předávány dále. Data o spotřebě jsou pro vyhodnocovací účely evidována od 1. září 2020, a od 1. ledna 2021 k nim EU má přístup. Záměrem je poprvé souhrnně vyhodnotit získané informace v roce 2026, tedy 5 let po jejich prvotním získání s tím, že v případě zásadních odchylek od normovaných dat by mohla pro výrobce následovat sankce v řádu až tisíců Eur za každý prodaný vůz vykazující takovéto výrazné nesrovnalosti.
Na nenápadně zavedený rozsáhlý systém dohledu nad nově prodanými vozy upozornil německý magazín Focus, který zveřejnil i desetistránkovou zprávu tamního Bundestagu varujícího před jeho možnými dalekosáhlými dopady. Data z aut jsou dnes sbírána v anonymizované podobě, tedy bez vazby na konkrétního řidiče či majitele, ovšem ze zprávy vyplývá varování, že se to může snadno změnit a jednoduchou právní úpravou přejít např. v systém osobní daně za emitované CO2 apod.
Zajímavé je, že regulace EU se konkrétně týká sledování spotřeby benzinu, nafty a ethanolu, zahrnuje i elektřinu či její kombinaci s jiným typem paliva, ale pomíjí plynový pohon LPG a CNG.
Petr Přibyl
 
Publikováno: 19. 2. 2021 | Počet zobrazení: 965 článek mě zaujal 211
Zaujal Vás tento článek?
Ano