asseco Aimtec murr

Nová přísnější pravidla pro drony

V ČR létají desítky tisíc dronů. Počínaje prvním dnem letošního roku s nimi mohou létat už pouze registrovaní provozovatelé a piloti. Dosavadní povolení pro komerční subjekty zůstane v platnosti do konce roku 2021.

 

Nová pravidla platná pro všechny typy dronů včetně leteckých modelů vycházejí z nařízení EK (2019/945 a 2019/947), výjimku má pouze dron vyrobený jako hračka (určený pro děti do 14 let), který je identifikovaný označením CE a na němž je uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem 14+.

Až na výjimky jen s registrací
Všichni piloti dronů (kromě nejlehčích strojů třídy C0 s hmotností pod 250 g) se musí registrovat na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), seznámit se s pravidly pro provoz dronů a také složit zkoušku znalostí. Pokud je vlastník dronu mladší 18 let, musí se registrovat jeho zákonný zástupce. Systém registrací spustil ÚCL už v závěru uplynulého roku, jeho součástí je školení a následné otestování dálkově řídicích pilotů.
Povinná registrace (případně i test u větších dronů), po níž dostane provozovatel unikátní identifikační číslo (jakási alternativa „espézetky“), kterým označí všechny své drony, platí v celé EU pro všechny drony nad 250 g, stroje vybavené kamerou nebo jiným přístrojem, který může zachycovat osobní údaje lidí, či drony létající vysokou rychlostí, které nelze považovat za hračky. Bez evidence je jejich provoz zakázán – snahou je zavést regulaci v této oblasti řízenou celoevropskými pravidly, která by měla vést k harmonizaci provozování bezpilotních letounů. Různé země totiž na drony zatím aplikovaly různé předpisy, přičemž ČR patřila z tohoto pohledu k těm benevolentnějším, kde bylo možné s malým dronem rekreačně létat poměrně svobodně bez úředního razítka. To se však od letošního roku mění.
Problém však je v tom, že celoevropská pravidla zatím řeší jen základní právní rámec a jednotlivé členské země mají – vzhledem k tomu, že jde o jejich suverénní vzdušný prostor – nadále možnost upravovat místní podmínky létání. Takže zájemci o použití dronu se budou muset tak či tak důsledně obeznámit s právní úpravou platnou v konkrétním státě.

Jak je to tedy aktuálně u nás?
ÚCL zřídil od 31. 12. 2020 nový omezený prostor LKR10 – UAS vyhrazený pro bezpilotní letouny a pokrývající celou republiku. Jde o opatření obecné povahy v dohodě s Ministerstvem dopravy. Pravidla pro provoz stanovená tímto předpisem se vztahují pouze k provozu bezpilotních letadel, pilotovaná letadla jím nejsou dotčena. Komplexně by měla tuto problematiku pokrýt nyní připravovaná novela leteckého zákona, jejíž vydání se předpokládá v průběhu roku 2021.
V podstatě lze říci, že kromě povinnosti registrace širšího spektra strojů nový prostor nijak principiálně nemění to, co už tu bylo dosud, ale jasně vymezuje speciální oblasti, kde je létání s drony podřízeno výraznějším omezením – jde např. o zastavěné oblasti, ochranné zóny letišť, vojenské prostory, přírodní rezervace apod. Zatím zůstanou stejné vymezené prostory, kde je povoleno nebo zakázáno dronům létat, příští rok se tyto prostory budou upravovat.
Tři kategorie definují požadavky
Používané drony se v registru dělí do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované, které se liší účelem, hmotností a vybavením. Od těchto parametrů se odvíjí i míra regulace a požadavky (a povinnosti) pro jejich provozovatele. Tyto základní skupiny mají ještě své podkategorie detailně vymezující povolené parametry.
Otevřená kategorie je základní a umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků. Specifická kategorie umožní (po posouzení ÚCL) provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísnější certifikovaná kategorie je zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna. Drony ve specifické kategorii nemusí mít štítek s označením třídy (s výjimkou provozu podle standardního scénáře). Soukromě zhotovené drony mohou být v závislosti na jejich hmotnosti provozovány v kategorii otevřené nebo specifické, kdy provozovatel dronu musí plnit všechny požadavky nařízení. V otevřené kategorii mohou létat pouze v podkategorii provozu:

- A1, pokud je maximální vzletová hmotnost (MTOM) dronu i užitečného zatížení méně než 250 g a létá rychlostí nižší než 19 m/s; nebo v

- A3, pokud je MTOM dronu včetně užitečného zatížení méně než 25 kg.

Ve specifické kategorii lze provozovat i soukromě zhotovené drony jakékoli hmotnosti, pokud jsou uvedeny v oprávnění k provozu vydaném příslušným národním leteckým úřadem.

Do 1. ledna 2023 je podle informací ÚCL možné létat s dronem bez štítku s označením třídy v otevřené kategorii za následujících podmínek:

- drony s MTOM méně než 500 g nesmí přelétávat nad lidmi, lze je provozovat v rámci podmínek podkategorie provozu A1 a odborná způsobilost pilota je stanovena příslušným národním leteckým úřadem. V ČR je pro další provoz předmětné kategorie dronů požadována způsobilost pilota A1/A3;

- drony s MTOM méně než 2 kg mohou létat v horizontální vzdálenosti od lidí 50 m a více a pilot musí absolvovat výcvik rovnocenný podkategorii A2. V ČR je pro další provoz předmětné kategorie dronů požadována způsobilost pilota A2 (viz část FAQ týkající se výcviku);

- drony s MTOM méně než 25 kg mohou létat v oblastech bez lidí, 150 m nebo více od majetku na zemi a pilot musí absolvovat výcvik rovnocenný podkategorii provozu A3, kdy je v ČR je pro další provoz dronů této kategorie požadována způsobilost pilota A1/A3.

Detailnější informace lze získat na www.letejtezodpovedne.cz, kde Řízení letového provozu ČR poskytuje pokyny k bezpečnému používání dronů.

 
Publikováno: 19. 2. 2021 | Počet zobrazení: 948 článek mě zaujal 200
Zaujal Vás tento článek?
Ano