asseco Aimtec murr

EK zahájila odvětvové šetření spotřebitelského IoT

Evropská komise dne 16. července 2020 zahájila antimonopolní šetření odvětví internetu věcí, pokud jde o spotřebitelské výrobky a služby v Evropské unii.

 
V návaznosti na zahájení šetření zaslala Komise řadě subjektů, jež působí v celé EU v odvětví internetu věcí (IoT) se zaměřením na spotřebitelské výrobky a služby, žádosti o informace. Mezi dotčené společnosti mohou patřit například výrobci chytrých zařízení, vývojáři softwaru a poskytovatelé souvisejících služeb. Podle antimonopolních pravidel EU může Komise od společností a obchodních sdružení požadovat, aby v rámci odvětvového šetření poskytly informace, dokumenty nebo prohlášení.
Šetření se bude zabývat výrobky a službami, jež jsou připojeny k síti a které lze ovládat na dálku, např. prostřednictvím hlasového asistenta nebo mobilního zařízení. Mezi takové výrobky patří např. chytré domácí spotřebiče či nositelná zařízení. Poznatky o trhu, jež Komise prostřednictvím šetření získá, jí pomohou v prosazování pravidel hospodářské soutěže v tomto odvětví.
Ačkoli se vývoj odvětví IoT v oblasti spotřebitelských výrobků a služeb v EU nachází teprve v relativně rané fázi, existují náznaky, že by některé obchodní praktiky mohly strukturálně narušit hospodářskou soutěž. Zdá se, že problémem by mohlo být zejména omezení přístupu k datům a omezení interoperability a také určité formy vlastního upřednostňování a praktik spojených s používáním autorsky chráněných norem. Ekosystémy internetu věcí se často vyznačují silnými síťovými účinky a úsporami z rozsahu, což by mohlo vést k rychlému vzniku dominantních digitálních ekosystémů a „strážců“ a mohlo by představovat riziko narušení rovnováhy.
Komise proto prostřednictvím odvětvového šetření shromáždí informace o trhu, aby lépe porozuměla tomu, jakou povahu a účinky mají tyto potenciální problémy v oblasti hospodářské soutěže a nakolik je běžný jejich výskyt, a aby je posoudila s ohledem na antimonopolní pravidla EU.
Šetření se bude týkat výrobků, jako jsou nositelná zařízení (např. chytré hodinky nebo fitness náramky) a propojená spotřebitelská zařízení používaná v kontextu inteligentní domácnosti, např. ledničky, pračky, chytré televizory, chytré reproduktory a osvětlení. Kromě toho umožní shromáždit informace o službách dostupných prostřednictvím chytrých zařízení, jako jsou služby streamingu hudby a videí, a o hlasových asistentech používaných pro přístup k těmto službám.
Pokud by Komise při analýze výsledků zjistila konkrétní případy možného narušení hospodářské soutěže, mohla by začít jednotlivé případy vyšetřovat v zájmu zajištění souladu s předpisy EU týkajícími se restriktivních obchodních praktik a zneužití dominantního postavení na trhu (články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie).
Šetření doplňuje další opatření přijatá v rámci digitální strategie Komise, zejména regulační iniciativy týkající se umělé inteligence, dat a digitálních platforem.
Komise očekává, že předběžnou zprávu o odpovědích získaných v rámci konzultace zveřejní na jaře roku 2021. Závěrečná zpráva bude následovat v létě 2022.
 
Publikováno: 21. 1. 2021 | Počet zobrazení: 1018 článek mě zaujal 205
Zaujal Vás tento článek?
Ano