asseco Aimtec murr

Dovoz zboží ze třetí země a nárok na odpočet DPH

Společnost KPMG Legal publikovala ve svém informačním servisu z judikatury o důležitém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie týkajícího se odpočtů DPH při přeshraniční manipulaci se zbožím.

 
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C-621/19 – společnosti Weindel Logistik Service, která zákazníkům poskytovala službu přebalování zboží, potvrdil závěry slovenské finanční správy a zamítl nárok na odpočet DPH při dovozu na základě argumentu, že neexistuje prokazatelná přímá souvislost mezi DPH splatnou při dovozu a poskytovanou službou.
Hlavní činnost společnosti Weindel spočívala v tom, že přebalovala zboží pro potřeby svých zákazníků tak, aby obal vyhovoval jednotlivým trhům, pro které bylo zboží určeno (v konkrétním případě šlo o zboží švýcarského zákazníka, které bylo propuštěno do volného oběhu na Slovensku). Jako dovozce, a tudíž i osoba povinná přiznat DPH z dovozu, figurovala společnost Weindel, která si z dovozu uplatňovala nárok na odpočet DPH.  
Na Slovensku společnost Weindel zboží přebalila podle požadavků svého švýcarského zákazníka, který byl po celou dobu jeho vlastníkem, a odeslala jej zpět, a to do jiného členského státu nebo do třetí země. Svému zákazníkovi účtovala tedy pouze přebalení zboží.  
Společnost Weindel argumentovala tím, že bez tohoto zboží by nikdy nemohla poskytnout přebalovací služby, což je její hlavní ekonomickou činností. Nicméně slovenský správce daně zpochybnil a následně zamítl nárok společnosti Weindel na odpočet DPH při dovozu z důvodu, že předmětné zboží nikdy nevlastnila a také proto, že jej v rámci své ekonomické činnosti žádným způsobem nevyužila. SDEU dal v tomto případě za pravdu slovenskému správci daně. Podle něj společnost Weindel vystupovala pouze jako poskytovatel služby, aniž by bylo zřejmé, že by pořizovala dovážené zboží nebo nesla dovozní náklady. Na základě tohoto argumentu SDEU dovodil, že neexistuje přímá souvislost mezi DPH splatnou při dovozu a poskytovanou službou.  
Rozhodnutí SDEU lze tudíž chápat tak, že dovozce, který dováží zboží, ale nestane se jeho vlastníkem (tzn. není na něj převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník), nemá na odpočet DPH při dovozu nárok. To by však nemělo platit v případě, kdy náklady na dovoz zboží budou zahrnuty v ceně navazujících plnění pro jeho zákazníky. Dováží-li tedy firma zboží pro zákazníka, aniž by na ni bylo převedeno jeho vlastnictví, hrozí jí zpochybnění nároku na odpočet DPH při dovozu.
 
Publikováno: 21. 1. 2021 | Počet zobrazení: 1061 článek mě zaujal 217
Zaujal Vás tento článek?
Ano