asseco Aimtec murr

Ani v roce 2021 nebude logistika projížďka v klidných vodách

Logistika v letošním roce znovu potvrdila svoji důležitost. Pandemie, která zasáhla celou společnost, je zvládána také díky nepřetržitému zásobování životně důležitými artikly – potravinami, léky a drogistickým zbožím.

 

O tom, jak letošní jubilejní rok v mezinárodní logistické společnosti DACHSER probíhal, jsme si povídali s Ing. Janem Piharem, jejím generálním ředitelem.

DACHSER letos slaví 90. výročí svého vzniku. Za tu dobu zavedl do logistické praxe celou řadu významných inovací, které ovlivnily způsob, jakým tento obor funguje dnes. Na čem má firma z vašeho pohledu hlavní zásluhy?
DACHSER je inovátorem v logistice v podstatě už od svého založení. Nejvýznamnějším krokem, který se později stal standardem v oboru, byl jistě vývoj a zavedení výměnných nástaveb do sběrné služby. To bylo v 70. letech minulého století a od té doby naplnil DACHSER tuto roli v logistice ještě několikrát. Například zavedením identifikace pomocí čárových kódů do logistiky, investicemi do vlastních IT řešení či implementací konceptů bezemisního doručování v centrech evropských metropolí. Kromě vlastního IT oddělení máme také oddělení výzkumu a vývoje, které se zabývá aplikovaným výzkumem technologií a procesů využitelných v reálné logistické praxi.

Po celou dobu své historie byl DACHSER rodinnou firmou, ale začátkem příštího roku Bernhard Simon, současný CEO společnosti, odchází z operativního řízení firmy do dozorčí rady. Odrazí se plánovaná generační výměna v dalším směrování společnosti, a jak se mohou změny ve vrcholovém managementu dotknout české pobočky?
V první řadě je třeba uvést, že DACHSER stále zůstává rodinnou firmou. Manažerská výměna, která nastane od 1. ledna příštího roku, byla dlouho naplánovaná a je realizovaná i navzdory zcela mimořádnému roku, který poznamenala pandemie nového typu koronaviru. Bernhard Simon, současný CEO a vnuk zakladatele společnosti Thomase Dachsera, sice odchází z operativního řízení, ale bude členem dozorčí rady a bude Burkharda Elinga, který jeho roli CEO převezme, i nadále doprovázet. Přechod na nové vedení tedy bude plynulý, a co se týče vlivu na organizace DACHSERU v jednotlivých zemích, nečekáme žádné změny.

V Česku působí DACHSER od roku 2004, původně jako exkluzivní partner společnosti E.S.T., a od 1. 1. 2010 už jako DACHSER Czech Republic, slavíte tedy první dekádu plnohodnotného zastoupení firmy na českém trhu. Co se podle Vás za tu dobu změnilo a jaké hlavní milníky vnímáte v aktivitách firmy v průběhu tohoto desetiletí?
Máte pravdu, už deset let v České republice působíme pod názvem DACHSER Czech Republic. Přejmenování bylo posledním a už víceméně jen formálním krokem k integraci do skupiny DACHSER. Daleko raději bychom oslavili 90. výročí založení celé skupiny DACHSER, bohužel doba covidová setkávání a oslavám všeho druhu nepřeje. Pokud se ohlédneme za posledním desetiletím v naší české historii, milníků bylo hned několik. Významně jsme rozšířili naše zákaznické portfolio i počet exportních linek sběrné služby, posílili jsme v regionech, ať už výstavbou nového areálu v Kladně a rozšířením areálů v Brně, Hradci Králové a Ostravě či vytvořením nových pracovních míst. Dnes zaměstnáváme více než dvojnásobný počet lidí než před deseti lety. Významně jsme digitalizovali, například jen v letošním roce činily investice do digitalizace na první a poslední míli více než šest milionů korun.

Utkvěl Vám v paměti nějaký opravdu mimořádný projekt, který jste museli řešit? Něco, co bylo pro český DACHSER skutečnou výzvou, a na co jste zvlášť pyšní?
U DACHSERU působím od roku 2004 a od té doby jsem se setkal s řadou zajímavých projektů. Musím říci, že pro mě osobně byly mimořádné projekty integrace nových společností do skupiny DACHSER, na kterých jsme se podíleli. Nejprve to byla španělská společnost AZKAR a poté irská Johnston Logistics. Obě dnes již tvoří nedílnou součást „rodiny“ DACHSER a s mými kolegy na tuto mezinárodní spolupráci rádi vzpomínáme. Z nových projektů je to právě spuštěný pilotní projekt zásobování centra Prahy pomocí nákladních elektrokol. Ve střednědobém horizontu je naším cílem vytvořit pro naši distribuci z Prahy bezemisní zónu, která bude kombinovat doručování elektromobily a elektrokoly. A to je v kontextu současného stavu dopravní infrastruktury naší metropole skutečná výzva.

Jaké hlavní úkoly a cíle jsou před vámi v nadcházejícím období a na co se firma bude na českém trhu hlavně zaměřovat?
Uzavíráme rok 2020 s dobrými výsledky, srovnatelnými s loňským rokem, což je vzhledem k turbulentním okolnostem tohoto roku velmi pozitivní. Hned v lednu nás čeká výzva v podobě vystoupení Velké Británie z jednotného trhu a celní unie. Věříme, že jsme na ni díky naší práci se zákazníky a posilování v celních odděleních dobře připraveni. Investovat budeme do rozšíření pobočky v Českých Budějovicích, pokračování je v plánu i v oblasti digitalizace a vzdělávání našich zaměstnanců.

DACHSER letos prodloužil spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro materiálové toky a logistiku (IML) v rámci výzkumné laboratoře DACHSER Enterprise Lab. Na jaké oblasti a výzkumné projekty je tato spolupráce zaměřena? Zapojuje se do výzkumných projektů i česká pobočka?
Cílem společné výzkumné práce v DACHSER Enterprise Labu je nejprve do detailu pochopit nové technologie a jejich potenciál pro využití v logistice a na tomto základu potom vyvíjet prototypy a koncepty, které nabízejí pro DACHSER a naše zákazníky konkrétní přidanou hodnotu a mohou se stát inovací v našich procesech. Na vývojových a pilotních projektech spolupracujeme i tady v České republice. Například naše pobočka v Ostravě byla jedna z prvních, která testovala nové mobilní terminály pro řidiče na první a poslední míli. Patří sem jistě i zmiňovaný projekt bezemisního zásobování.

Do světa logistiky zasáhla nyní dramaticky koronavirová pandemie. Jak ovlivnila, resp. změnila situaci u hlavních hráčů na globálním trhu, a jaké trendy lze očekávat v logistice příštích let?
Koronavirová krize nás postavila před zcela nové výzvy, a to v mnoha směrech. Byli jsme nuceni konfrontovat naše obchodní cíle s několika týdenním pozastavením průmyslu v Evropě, naše manažerská role se najednou na několik prvních týdnů proměnila na roli ochránců zdraví našich lidí, nemluvě o soukromém životě. Co se DACHSERU konkrétně týče, působíme s našimi vlastními pobočkami ve 44 zemích, a tak nám koronavirová krize přinesla enormní sociální a ekonomické výzvy v podstatě na celém světě. Každá země reagovala a reaguje na šíření nového koronaviru jinými opatřeními, se kterými jsme doteď konfrontováni. Naším hlavním zájmem se stala prevence rozšíření onemocnění covid-19 v našich pobočkách pomocí rozsáhlých hygienických a preventivních opatření. To proto, abychom zabezpečili fungování naší sítě a tím i dodávky zboží pro širokou veřejnost. V oblasti pozemní logistiky se nám to daří a dařilo i v době nejpřísnějších restriktivních opatření. Jiná byla situace v dálkových mezikontinentálních přepravách, které letos zažily a doposud zažívají turbulentní období. Nákladní letecké přepravy zaznamenaly extrémní propad z důvodu absence pasažérských letů. To vedlo k převedení části přeprav na moře, kde ceny raketově vzrostly. Celkově byl pro nás rok 2020 tedy rokem hledání nových řešení.
Očekáváme, že pokud se nepodaří dostat pandemii koronaviru pod kontrolu, bude, co se opatření a restrikcí týče, situace v příštím roce zřejmě velmi podobná. K tomu opouští od 1. ledna 2021 Velká Británie celní unii a jednotný trh EU, což jistě ovlivní obchodní výměnu a navazující logistiku kontinentální Evropy s Velkou Británií. Dá se tedy očekávat, že následující rok v logistice ještě nebude žádná projížďka v klidných vodách.

 
Publikováno: 21. 1. 2021 | Počet zobrazení: 1031 článek mě zaujal 214
Zaujal Vás tento článek?
Ano