asseco Aimtec murr

O dotace jen s vlastníkem

Žadatelé o dotace z řad firem zřejmě budou muset uvádět svého skutečného majitele. Počítá s tím návrh změny rozpočtových pravidel k novele zákona proti praní špinavých peněz.

 
Navrhovaná změna rozpočtových pravidel má zavést povinnost zjistit skutečného majitele o dotaci či veřejnou podporu. Požadované údaje bude moci poskytovatel dotace zjistit buď z evidence skutečných majitelů, nebo si je v případě zahraničního vlastníka nechat doložit, přičemž v případě, že skutečného majitele nebo vlastníky firmy není možné identifikovat, nelze veřejnou podporu poskytnout. Navrhované znění rovněž umožňuje zadavateli veřejné zakázky odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, kdy dodavatel uvede v evidenci skutečných majitelů nepřesné či nepravdivé údaje. Novelizovaný zákon se má kvůli pravidlům EU výslovně vztahovat také na realitní zprostředkovatele či svěřenské správce.
Novela rovněž upravuje údaje o evidovaných účtech. Nově má rozšířit data v centrální evidenci účtů o údaje z bezpečnostních schránek a od poskytovatelů platebních služeb. Centrální evidence je spravována Českou národní bankou a tato databáze zahrnuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům, neobsahuje však informace o zůstatcích na účtech. Cílem evidence je boj s daňovými úniky a financováním terorismu.
 
Publikováno: 15. 12. 2020 | Počet zobrazení: 992 článek mě zaujal 226
Zaujal Vás tento článek?
Ano