asseco Aimtec murr

Nová pravidla pro crowdfunding

Evropský parlament schválil 5. října pravidla pro platformy skupinového financování (crowdfunding). Přinášejí povinnost jasných informací a transparentnosti pro lepší ochranu investorů.

 
Crowdfunding – kdy poskytovatel služeb skupinového financování provozuje digitální platformu otevřenou pro veřejnost – je stále oblíbenější jako alternativní nástroj financování pro začínající firmy i pro malé a střední podniky v rané fázi růstu, které hledají financování svých projektů.
Plenární zasedání EP schválilo dohodu o společných pravidlech pro podporu platforem skupinového financování v rámci Unie, uzavřenou s Radou EU loni v prosinci, s cílem pomoci hladkému fungování služeb této kategorie na vnitřním trhu a odstranit překážky pro přeshraniční fungování těchto platforem díky harmonizaci minimálních požadavků, které musí splňovat. Nová přísnější pravidla také zvýší ochranu investorů před finančními ztrátami.
Na všechny evropské poskytovatele služeb skupinového financování (ECSP) se bude vztahovat jednotný soubor kritérií a pravidel, týkající se kampaní až do výše 5 mil. eur za období 12 měsíců, přičemž větší kampaně budou regulovány směrnicí o trzích finančních nástrojů a nařízením o prospektu. Do těchto pravidel ale nebudou spadat kampaně založené na principu darů a odměn, protože nejde o finanční službu. Poskytovatelé crowdfundingových služeb budou muset klientům poskytnout jasné informace o finančních rizicích a poplatcích, včetně insolvenčních rizik a kritérií pro výběr projektů. Investorům by byl poskytnut klíčový investiční informační list (prospekt) vypracovaný vlastníkem projektu pro každou nabídku skupinového financování nebo na úrovni platformy.
Za schvalování a dohled nad poskytovateli skupinového financování jsou odpovědné členské státy. Budoucí ECSP musí požádat o povolení příslušný vnitrostátní orgán členského státu, v němž sídlí. Prostřednictvím oznamovacího postupu v členském státě by ECSP byl také schopen poskytovat své služby přeshraničně. Dohled by rovněž prováděly vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, přičemž spolupráci mezi členskými státy by usnadňoval a koordinoval Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
Pravidla jsou součástí snahy o vytvoření Unie kapitálových trhů a začnou platit rok po zveřejnění v Úředním věstníku EU.
 
Publikováno: 15. 12. 2020 | Počet zobrazení: 1214 článek mě zaujal 266
Zaujal Vás tento článek?
Ano