asseco Aimtec murr

Chystáme se na to, co bude… naším posláním je autorizovat budoucnost

Na Velkém okruhu železničního Zkušebního centra VUZ ve Velimi přibyl nový unikátní indikátor plochých kol a středisko chystá další investice.

 

S novým systémem pro detekci a měření tzv. plochých kol (systém Argos) a se záměry Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (VUZ) nás seznámil jeho generální ředitel ing. Martin Bělčík.

Co bylo důvodem k pořízení této novinky?
Pravidelná technologická obnova našich zkušebních zařízení je spolu s vysokou odbornou úrovní našich pracovníků nejdůležitější podmínkou pro to, abychom se udrželi na technologické špičce železničního zkušebnictví. Nový indikátor zachycuje odvalování celého kola v detailu, kterého původní zařízení nebylo schopno dosáhnout. Náš původní indikátor by byl dostačující pro běžnou infrastrukturu, ale pro vysokorychlostní zkušební železniční okruh byl již nedostatečný.  
Zařízení je instalované na Velkém zkušebním okruhu v přímém úseku, kde provádíme zkoušku hluku a zkoušky brzd. Zkušební souprava, která krouží rychlostí 200 km, objede tento okruh za 3 minuty a 40 sekund. Za jednu 8hodinovou směnu dokáže nejezdit přes tisíc kilometrů a jediná defektní náprava tak může kriticky poškodit trať. Jakékoli poškození trati tedy znamená zvýšené riziko negativního ovlivnění výsledku zkoušek a objektivity naměřených hodnot, protože i drobná chyba na infrastruktuře se může projevit ve zkušebních výsledcích. Je pro nás naprosto klíčové, aby naše trať v každém okamžiku odpovídala požadovaným parametrům.
Mimo vlastní indikaci poškození kol, provádíme každé tři měsíce ve spolupráci se SŽ měření kvality infrastruktury speciálními měřicími vozy. Naše nové zařízení nám v meziobdobí umožňuje s vysokým rozlišením indikovat potenciální problémy ihned a nečekat na výsledky měření.
Pro VUZ to znamená omezení provozních přestávek na traťovou údržbu, což v důsledku znamená zvýšení využitelnosti infrastruktury a snížení potenciální ztráty na tržbách. Z ekonomického hlediska je takovéto poškození trati ztráta v milionech Kč. Z tohoto pohledu se jedná o ekonomické a pragmatické rozhodnutí.

Měli jste tedy už cílenou představu i požadavky?
Ano i ne, do výběrového řízení jsme stanovili požadavky, co od zařízení očekáváme – neřešili jsme technické detaily, jak má být konstrukčně řešeno, ale stanovili jsme námi požadovanou přidanou hodnotu za náročných dodacích podmínek. A povedlo se, s výsledkem jsme spokojeni.
Při dodávce sice došlo k drobnému zpoždění, způsobenému situací s koronavirem, ale instalace proběhla ihned, jakmile to bylo možné, dodavatelská firma reagovala hbitě a systém je uvedený do zkušebního provozu. Do plného provozu systém převedeme nejpozději začátkem roku 2021.

Můžete tedy konkurovat i západním zkušebnám?
V Evropě, včetně Ruska, je šest zkušebních okruhů, které jsou v určitém konkurenčním postavení, ale zároveň je každý specifický, každý má odlišné technické parametry, jiné silné stránky a jiné slabiny. Tyto okruhy jsou mezi sebou obtížně porovnatelné.
Dovolím si říci, že Zkušební centrum VUZ ve Velimi je v Evropě zcela unikátní a možná i nejlepší. Silnou stránkou ZC Velim a celého VUZ je, že svoje služby nabízíme v komplexní podobě na jednom místě, což je pro zákazníka významná přidaná hodnota. Máme dva zkušební okruhy, jsme schopni v rámci napájecí soustavy modelovat všechny evropské napájecí systémy jak ve stejnosměrné, tak střídavé trakci garantovat výkon 10 MWh. Disponujeme kompletním technickým a technologickým zázemím. Mimo to jsme současně Autorizovanou osobou, máme akreditované činnosti, VUZ je certifikační orgán pro certifikaci systémů kvality atd. Aktuálně jsme také získali notifikaci NoBo podle 4. železničního balíčku.
Tedy pokud bych se měl vrátit na začátek otázky – ano jsme konkurenceschopní a patříme do světové první ligy.
Předminulý rok jsme zcela přehodnotili naši obchodní a investiční politiku. Cílem je dělat projekty od A do Z a chceme k nám dostat všechny zkoušky nových železničních vozidel. Velký železniční okruh je de facto jediná vysokorychlostní trať v České republice, kde mohou jezdit vozidla 230 km/h! Postupně vytváříme podmínky, aby k nám mířili výrobci vozidel konstruovaných na rychlost 200 km/h. V těchto dnech k nám například dorazily nové vagony od konsorcia Siemens/Škoda Trasportation, máme zde vozidla od společností Alstom, Stadler, CAF a dalších významných evropských i mimoevropských výrobců.
Testování vozidel pro regionální dopravu a autonomní řízení vozidel je další naší prioritou. Nechceme tedy stavět nové haly, ale implementovat nové technologie.

Změna obchodní koncepce i investiční filozofie je poměrně zásadní. V čem tkví základní moment, proč jste se k tomu rozhodli?
Snažíme se identifikovat, co budou výrobci potřebovat ne teď, ale za 5, 10, 15 let. Předjímáme budoucí nároky výrobců a tímto směrem cílíme i naše investice. Čtvrtá průmyslová revoluce míří i do železničního sektoru s velkým důrazem na celkovou bezpečnost. Naše krédo je poskytovat našim zákazníkům služby v celém životním cyklu výroby nového kolejového vozidla od vývoje po certifikaci.
VUZ technologii nejenom odzkouší, a tím pomůže s dokončením vývoje, ale také posoudí a ocertifikuje vozidlo (tedy nejenom prodej kapacit zkušebního centra, ale posouzení shody, jako tzv. No/Bo – notified body nebo DeBo – designated body, organizace určená v rámci EU členským státem k posouzení shody s technickými požadavky vyžadovanými předpisy před uvedením na unijní trh). To je naše přidaná hodnota. Od nás může výrobce s vozidlem mířit rovnou ke schválení, k registraci a následně do provozu.
Díky změně obchodní politiky jsme kapacitně vyprodaní ve všech produktových vertikálách. V současné době máme vyprodanou i kapacitu na rok 2021 a 2022, a prodáváme kapacitu na roky 2023 až 2024.

Plánuje VUZ v rámci modernizačního programu ještě další podobné investice?
Z investičních akcí letos plánujeme pořídit vážicí systém, dostavujeme dvě odstavné koleje, kde rozšíříme naše služby o další stacionární zkoušky. Také chystáme významnou změnu funkčního využití Malého železničního okruhu. Do úprav letos investujeme cca 60 mil. Kč. Do této modernizace jsme zapojili i vysoké školy a máme zájem vtáhnout do tohoto projektu i další partnery. Malý železniční okruh obohatíme o smart řešení, jako je internet věcí a zařízení, která umožní zkoušky autonomní dopravy, nikoli jen automatizované. Málokdo ví, že se u nás zkoušely například i vozy metra a rádi bychom se k tomuto konceptu vrátili.
Na konci roku bychom měli disponovat novým hnacím vozidlem, lokomotivou Vectron od společnosti Siemens, s unikátní 4systémovou konfigurací. Umožní nám provádět zkoušky ve všech evropských napájecích systémech. Navíc bude tato lokomotiva oprávněna na zkušebním okruhu dosahovat rychlosti 210 km/h a jako povinnou třešničkou bude vybavena ETCS baseline 3!
Na Velkém železničním okruhu souběžně investujeme do ETCS a zvýšení z baseline 2 na baseline 3. Naším cílem je mít takovou infrastrukturu, abychom při zkouškách zabezpečovače byli schopni otestovat veškeré situace a scénáře a byli jsme v případě sporných situací schopni identifkovat, zda problém je v infrastruktuře nebo na vozidle.
Není tedy čas se chystat na „minulé bitvy“ – naším posláním je autorizovat budoucnost.

Provádíte testování souprav i zákazníkům ze zahraničí?
Převážně. Více než 75 % našeho ročního obratu tvoří zákazníci mimo ČR, v rámci železničního průmyslu jsme vlastně exportérem. Testovaly se u nás nejrůznější soupravy a vlakové jednotky, a to nejen evropské – za nejexotičtější je možné jmenovat třeba japonské. Z mimoevropských výrobců u nás aktuálně probíhají zkoušky souprav čínské CRRC. Zajímavé je, že celkově se ve struktuře našich projektů odráží schopnost a ochota  jednotlivých států, dopravců a výrobců  investovat do nových vozidel – v ČR je spíše trendem modernizace secondhandu. To bohužel působí problémy například s implementací ETCS. Ale to už je na jiné povídání.   

 
Publikováno: 11. 9. 2020 | Počet zobrazení: 1370 článek mě zaujal 218
Zaujal Vás tento článek?
Ano