asseco Aimtec murr

EU pomůže členským státům udržet zaměstnance

Se zmírněním dopadů pandemie na zaměstnanost má pomoci projekt SURE, který navrhuje Evropská komise jako dočasný nástroj na ochranu pracovních míst i pracovníků.

 
Na projekt SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci vyčlení EU prostředky v hodnotě až 100 mld. eur. Jde o finanční výpomoc členským státům v podobě výhodných půjček, které jim umožní řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů za účelem zachování zaměstnanosti. Konkrétně mají pomoci pokrýt náklady, které přímo souvisejí s vytvářením nebo rozšiřováním režimů zkrácené pracovní doby a podobnými opatřeními pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jež byly zavedeny v reakci na současnou pandemii koronaviru.
Režim zkrácené pracovní doby (tzv. Kurzarbeit) za určitých okolností umožňuje podnikům v hospodářských obtížích dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci, kteří pak za neodpracované hodiny dostávají veřejnou podporu příjmu. Podobné režimy existují i pro OSVČ. Nástroj SURE pomůže ochránit pracovní místa tím, že poskytne doplňkovou podporu na financování režimů zkrácené pracovní doby a podobných opatření členských států, které již mají určitou formu režimu zkrácené pracovní doby zavedenou.
Díky tomu, že režimy zkrácené pracovní doby brání zbytečnému propouštění, je možné předejít tomu, aby měl tento dočasný otřes pro ekonomiku a trh práce v členských státech závažnější a dlouhodobější důsledky. To domácnostem pomáhá udržet si příjmy a zachovat produktivní kapacitu i lidský kapitál nejen v podnicích, ale i v rámci celé ekonomiky.
Finanční pomoc bude mít podobu půjčky pro každý členský stát EU, jenž o podporu požádá. Komise bude půjčky financovat z půjček na finančních trzích a bude je poskytovat za výhodných podmínek. Členské státy tak budou moci využít silného úvěrového hodnocení, které EU má, a nízkých výpůjčních nákladů.
Půjčky bude podporovat systém dobrovolných záruk členských států poskytnutých EU, což Komisi umožní zvýšit objem půjček, které bude možné členským státům poskytnout. Tento systém záruk je nezbytný pro dosažení potřebné kapacity a zároveň pro zajištění obezřetného financování nástroje SURE. Za tímto účelem je nezbytná minimální výše poskytnutých záruk, která představuje 25 % maximální výše půjček. SURE začne fungovat, až tyto záruky poskytnou všechny členské státy.  
Po obdržení žádosti členského státu o finanční pomoc Komise daný členský stát zkonzultuje a ověří jeho rozsah zvýšení veřejných výdajů, které přímo souvisejí s vytvářením nebo rozšířením režimů zkrácené pracovní doby. Tato konzultace pomůže Komisi řádně vyhodnotit podmínky půjčky včetně její výše, maximální průměrné splatnosti, ocenění a technických postupů pro provádění. Na základě konzultace předloží EK Radě Evropy návrh rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci. Po schválení pak členský stát, jenž o podporu požádal, získá půjčku za zvýhodněných podmínek.
Návrh na nástroj SURE musí ještě schválit Rada Evropy. EK upozorňuje, že jde o dočasné opatření a jeho trvání i rozsah jsou omezeny na řešení důsledků pandemie koronaviru. Tento nástroj ale nijak nebrání tomu, aby v budoucnu vznikl stálý evropský systém zajištění v nezaměstnanosti.
 
Publikováno: 19. 8. 2020 | Počet zobrazení: 1139 článek mě zaujal 251
Zaujal Vás tento článek?
Ano