asseco Aimtec murr

Po Wi-Fi, Li-Fi aj. přichází Aqua-Fi

Internet se nepřenáší jen vzduchem a světlem, ale už i pod vodou. Po úspěšném bezdrátovém tažení překonaly technologie internetového spojení další významný milník – vodní bariéru.

 

Přenos signálu pod vodou byl až dosud problematický, ale výzkumníkům ze saudskoarabské King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) se podařilo najít nadějné řešení a přenést internet do podvodního prostředí pomocí optického bezdrátového systému s nízkým výkonem.
Podvodní komunikace je možná pomocí rádiových, akustických a viditelných světelných signálů. Rádio však může přenášet data pouze na krátké vzdálenosti, akustické signály fungují na velké vzdálenosti, ale s velmi omezenou datovou rychlostí. Viditelné světlo může cestovat daleko a nést spoustu dat, ale úzké světelné paprsky vyžadují jasnou přímou viditelnost mezi vysílači a přijímači.
Basem Shidada se svým týmem vyvinul podvodní bezdrátový systém nazvaný Aqua-Fi umožňující posílání multimediálních zpráv pomocí LED a laserové technologie. Studie publikovaná v časopise IEEE Communications popisuje systém, který využívá k bezdrátovému odesílání informací pod vodou LED diody nebo lasery. LED diody představují robustní a energeticky úsporné řešení, mají však kratší dosah a jsou tak využitelné na krátkou vzdálenost, laser prodlužuje komunikační vzdálenost a zlepšuje přenosovou rychlost, což je však vykoupeno vyššími požadavky na energii. Technologie má pomoci hlavně potápěčům (kteří používají vysílačky, jež však mají omezený dosah) jimž umožní komunikovat i na delší vzdálenosti.
Při testu výzkumníci použili zelené LED diody a 520nanometrový laser k odesílání dat z malého zařízení do detektoru světla připojeného k jinému zařízení a otestovali tak možnost souběžného nahrávání a stahování multimediálního obsahu mezi dvěma počítači ve vzdálenosti několika metrů ve statickém vodním prostředí – dosáhli maximální rychlost přenosu dat 2,11 MB/s s latencí 1 ms.
Systém také umožní posílat data v reálném čase na povrch. Aqua-Fi přenese pomocí radiových vln data z potápěčova smartphonu do zařízení uchyceného na zádech, které slouží jako gateway a následně (podobně jako zesilovač Wi-Fi signálu nebo tzv. extender) odešle data prostřednictvím světelného paprsku do počítače na povrchu připojeného přes satelit k internetu.
„Je to poprvé, co někdo používá internet zcela bezdrátově pod vodou. Doufáme, že jednou bude Aqua-Fi využíván stejně široce jako Wi-Fi," uvedl Basem Shidada. Poukázal, že se podařilo vytvořit relativně levný a flexibilní způsob, jak připojit podvodní prostředí ke globálnímu internetu. Použitím rychlejších prvků by se měla vylepšit kvalita a rozsah přenosu, ale další vývoj bude nákladný a k masovému rozšíření technologie bude nutno překonat ještě řadu překážek.

 
Publikováno: 19. 8. 2020 | Počet zobrazení: 1061 článek mě zaujal 238
Zaujal Vás tento článek?
Ano