asseco Aimtec murr

CECIMO a aditivní výroba

Aditivní výroba, která se stále výrazněji prosazuje v moderním strojírenství, nezůstala samozřejmě ani stranou zájmu profesních organizací zastřešujících strojírenský průmysl.

 
O aktuální situaci poskytl TechMagazínu rozhovor pan Filip Geerts, generální ředitel Evropské asociace výrobců obráběcích strojů a souvisejících technologií (CECIMO).

V loňském roce se v rámci aktivit CECIMO uskutečnilo několik významných  akcí – mj. důležité konference zaměřené na oblast aditivní výroby. Znamená to, že technologie AM se nyní stává rovněž jednou z priorit agendy CECIMO?
CECIMO zastupuje 15 národních asociací poskytovatelů technologií z celé Evropy a sdružuje kolem 1500 společností. Naším závazkem je podporovat průmysl obráběcích strojů, a to znamená i inovace a industrializaci nových výrobních technologií, jako je aditivní výroba (AM - Additive Manufacturing). Ačkoli víme, že sektor AM je v první fázi vývoje trhu, jeho význam v činnostech CECIMO neustále roste. Například v prosinci 2018 jsme oficiálně vytvořili Výbor pro aditivní výrobu CECIMO, který je nyní nejdůležitější platformou, kde lze diskutovat o politických výzvách a příležitostech EU v oblasti aditivní výroby. CECIMO zajišťuje, aby všechna nařízení a směrnice navrhované na unijní úrovni nebránila inovacím a vstupu výrobců AM na evropský trh.
Naším cílem je také zviditelnit komunitu AM. V loňském roce jsme uspořádali dvě úspěšné konference: Mezinárodní konferenci aditivní výroby (ICAM), která se konala během veletrhu EMO v Hannoveru, a Evropskou konferenci aditivní výroby (AMEC).
Obě konference, přestože se zaměřily na různé publikum, umožnily odvětví aditivní výroby prezentovat nejnovější obchodní případy a diskutovat o nových tržních příležitostech. Jsme obzvláště hrdí na AMEC, pořádanou CECIMO každoročně od roku 2015. Tato konference je organizována v Evropském parlamentu, a jde o jedinou konferenci na úrovni EU, kde sektor AM jedná přímo s poslanci Evropského parlamentu a zástupci orgány EU.

Kde vidíte či předpokládáte nejambicióznější a nejdůležitější AM aplikace ve strojírenském a průmyslovém sektoru?
Aditivní výroba se v posledních letech rychle vyvíjela. Tuto technologii začala využívat nová průmyslová odvětví, protože objevují mnoho výhod, které AM jejich podnikání přináší.
Pokud jde o aplikace, tak mezi prvními odvětvími, která přijala technologii aditivní výroby, byl segment Aerospace, a bude i nadále jednou z hlavních oblastí jejího uplatnění. Mnoho společností v tomto odvětví například využilo flexibilitu a efektivitu geometrií nabízených AM k eliminaci značného množství zbytečného materiálu.
Dalším oborem, který byl transformován sektorem aditivní výroby, je zdravotnický sektor. Tato technologie přináší průlomové možnosti lékařům, pacientům i výzkumným institucím. Zvyšovat přijetí AM, a těžit z vysoké úrovně složitosti, odolnosti a kvality začala navíc i další odvětví, jako je kupř. stavebnictví a energetika.

V prohlášení CECIMO ze září loňského roku můžeme číst: „Sektor AM se rychle vyvíjí směrem k vývoji harmonizovaných norem a vidíme mnoho akcí, které zaplňují mezeru v dovednostech v Evropě." Co si můžeme za těmito slovy představit?
Oba aspekty mohou mít významný dopad na budoucí růst sektoru aditivní výroby. Klíčovým prvkem industrializace AM v Evropě je standardizace a přijetí potřebných norem. V nedávné minulosti jsme pozorovali rostoucí zapojení několika hráčů AM do výborů pro normalizaci (jak na úrovni ISO, tak CEN), proto jsme zažili velké posílení dynamiky při vývoji norem.
V komunitě CECIMO AM jsme vedli intenzivní debatu o potřebě harmonizovaných norem. Naším cílem je, aby takové normy byly vypracovány ve výborech ISO a CEN, a nakonec zahrnuty do stávajících právních předpisů, což usnadní soulad výrobců AM.
Jednou z největších překážek růstu tohoto odvětví ale zůstává nedostatek dovedností v oblasti aditivní výroby. Existuje naléhavá potřeba rozšířit skupinu evropských pracovníků schopných pracovat se stroji využívajícími tuto technologii. Stávající iniciativy a projekty řeší nedostatek dovedností „odpovědí“ na poptávku personálu v odvětví, nikoli „na plánování“, jak potřebné schopnosti pracovníků rozvíjet.
CECIMO je součástí evropského projektu SAM (Strategy in Additive Manufacturing), který se na základě výsledků projektu METAL (MachinE Tool ALliance for Skills) snaží tento problém vyřešit analýzou současných trendů a určením správné sady dovedností, které budou v sektoru AM potřebné. Tato aktivita by měla umožnit partnerům projektu SAM přepracovat profesionální profily podle průmyslových požadavků.

Od loňského roku je k dispozici největší a nejpřesnější systém výroby 3D tisku na světě – Kraken. Jste spokojeni s výsledky? Byly v rámci projektu nějaké problémy nebo šlo vše hladce, jak se plánovalo? A co reakce společností, samotného průmyslového sektoru? Mají o tento systém zájem?
Projekt Kraken, zaměřený na vývoj hybridního stroje kombinujícího v jednom zařízení aditivní i subtraktivní výrobní technologii, je příkladem úspěšné spolupráce mezi vedoucími představiteli průmyslu a výzkumnými organizacemi. V rámci tohoto projektu se nám podařilo vyvinout stroj schopný vyrábět funkční části až do délky 20 metrů s vysokou přesností a kvalitou na požadované úrovni a také nabízející snižování nároků na zástavbovou podlahovou plochu pomocí inteligentního řešení stropní instalace.
Kraken byl ověřen řadou demonstračních případů, které potvrdily, že prospěch z integrace tohoto řešení by mohla mít celá řada průmyslových sektorů. Konkrétně například letecký, kosmický a automobilový průmysl, výroba energie, průmyslová zařízení, nářadí, stavba lodí, stavebnictví i kreativní odvětví. Mohu říci, že s výsledky projektu jsme velmi spokojeni, protože systém Kraken dosáhl o čtvrtinu vyšší úroveň produktivity, než nabízejí konvenční řešení a zároveň výrazně snížil investiční náklady.

Kromě tohoto projektu se CECIMO podílí i na dalších projektech, mohl byste stručně představit některé z nich?
Naše sdružení se vždy účastnilo projektů financovaných EU v sektoru aditivní výroby. V oblasti dovedností jsme se zapojili do programů 3D Prism, METALS a v současné době pracujeme na projektu SAM.
Cílem iniciativy 3DPrism bylo zlepšit kvalitu OVP propojením poskytování školení s potřebami daného odvětví. METALS je projekt, který asociace CECIMO koordinovala od roku 2015 do roku 2018, a jehož cílem bylo vzdělávat výrobní pracovníky pro aditivní technologie. Z mnoha výsledků tohoto projektu bylo zvláště užitečné zahájení 30hodinového bezplatného e-learningového kurzu, který je k dispozici v různých jazycích, na základech AM.
Právě na základě výsledků METALS jsme nyní součástí projektu SAM, který bude probíhat do roku 2022, kdy plánujeme uvolnění odvětvové strategie v oblasti aditivní výroby, jakož i vytvoření platforem AM pro dovednosti na evropské, národní a regionální úrovni.
Projekt AM motion, tedy pohybu aditivní výroby, zkoumal a analyzoval mezery standardizace mapování AM sektoru v materiálech, designu, procesu a konečném produktu. Jedním z nejvýznamnějších výsledků tohoto projektu bylo spuštění „cestovní mapy“, jejímž cílem bylo odstranit překážky pro zavádění aditivní výroby v odvětvích, ke může být významným přínosem, jako je letectví, automobilový průmysl, zdravotnictví a výroba energie.
A na závěr vzpomenu dva velmi nadějné projekty: DIMOFAC a Trinity. V nich budeme pracovat na zlepšení inovačních schopností evropských společností a na vytvoření výrobního prostředí založeného na spolupráci, které je připraveno využít příležitosti, jež nabízí digitalizace.
 
Publikováno: 13. 3. 2020 | Počet zobrazení: 1704 článek mě zaujal 306
Zaujal Vás tento článek?
Ano