asseco Aimtec murr

Firmy s obchodovanými akciemi čekají změny

Senát schválil vládní předlohu o posílení práv akcionářů, která přináší některé změny v dosavadních předpisech, jimiž se řídí akciové společnosti.

 
Změna zákonů vychází z evropské směrnice, jejímž cílem je zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tou zásadní je zejména skutečnost, že společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují na regulovaném trhu, budou muset vypracovat nové zásady odměňování členů volených orgánů firmy a zveřejňovat zprávy obsahující výši odměn členů orgánu společnosti. „Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování, která bude schvalována valnou hromadou společnosti. V zájmu zajištění transparentnosti bude rovněž uveřejňována na internetových stránkách emitenta," uvádí materiál.
Za každé účetní období tak budou firmy povinny vyhotovit zprávu o odměňování obsahující odměny jednotlivých osob, na něž se nová právní úprava vztahuje. Předloha rovněž stanoví, že strategie odměňování musí být srozumitelná, musí podporovat obchodní strategii emitenta, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost a musí objasňovat, jakým způsobem tak činí.
Podle schváleného vládního návrhu bude moci emitent akcií také uzavřít významnou transakci se spřízněnou stranou jen se souhlasem valné hromady. Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který ruší obsažené omezení původního vládního návrhu v podobě klauzule, že o takovém obchodu by na valné hromadě nesměl hlasovat akcionář, který je také spřízněnou stranou.
 
Publikováno: 21. 2. 2020 | Počet zobrazení: 1483 článek mě zaujal 305
Zaujal Vás tento článek?
Ano