asseco Aimtec murr

Budou auta používat 5G místo wifi?

Drtivá většina členských zemí EU odmítla návrh Evropské komise stavět koncept autonomních aut na standardech wifi sítí, chtějí místo nich využívat modernější 5G sítě.

 

Budoucnost automobilového průmyslu je spojena s robotikou a umělou inteligencí. Její součástí je i konektivita – možnost propojování vozidel mezi sebou a s okolním prostředím. Budoucí infrastruktura by proto měla umožnit lepší výkon i flexibilitu.
Evropa se rozhodla, že pro autonomní vozidla bude místo wifi sítě využívat síť 5G, kterou upřednostnilo 21 z 28 evropských zemí včetně Německa, Francie a Itálie. Státy požádaly Komisi, aby navrhovanou legislativu se standardy na bázi wifi přetransformovala na podmínky 5G.
 
Výhody lákají, ale...
Rozhodnutí bude mít vliv i na výrobce, kteří musí přizpůsobit své vozy komunikaci na sítích 5G. Odborníci upozorňovali, že wifi síť (kterou prosazovaly např. automobilky Volkswagen, Renault či Toyota) je vhodnější k propojování aut v silničním provozu mezi sebou (tzv. vozidlo s vozidlem neboli V2V). Díky 5G (která má podporu firem jako Qualcomm, Intel, Ford, BMW, PSA a dalších) však bude propojení možné s jakýmkoliv objektem (vozidlo s čímkoliv, V2X), které by mohlo přinést možnost řady informací užitečných pro provoz vozu a jeho pohyb. Současné nastavení v autonomních vozidlech umožňují přenos mezi 1,4 až 19 TB dat mezi vozidlem a infrastrukturou za hodinu.
Důvodem, proč 5G sítě přitahují větší pozornost výrobců techniky, než jejich 4G a 3G předchůdci je, že rychlost a parametry, které nabízejí, jsou ve skutečnosti navrženy více pro využití stroji než lidskými uživateli. Důležitými rysy této technologie jsou kromě vysoké rychlosti datových přenosů mj. i ultra nízká latence a vysoká přesnost určování polohy (na méně než 1 m) a také velmi nízká spotřeba energie.
Podle Světového ekonomického fóra by rychlost přenosu dat měla při 5G síti vzrůst oproti 4G až stonásobně. Navíc by měla být dostupná na místech, která jsou z různých důvodů (např. terénní reliéf či překážky) pro 3G a 4G vlny problematická.
Prostřednictvím 5G sítě by tak mohli komunikovat dokonce např. i horníci či výzkumníci pracující pod zemí, nebo na nebezpečnou práci lidí v těchto extrémních podmínkách by mohly být nasazeny dálkově řízené stroje.


... bude to později a dražší
První 5G sítě v Evropě už byly uvedeny do provozu, např. v Londýně nebo ve Švýcarsku. Je tu ovšem drobný problém: Zatímco wifi infrastruktura, o níž se opíral koncept EK, měla být dostupná již nyní, budování 5G sítí je pouze na začátku a jejich funkčnost a plná operabilita v Unii je zatím v nedohlednu.
Podstatnější je však další faktor: Vybudování 5G sítí si vyžádá zcela novou infrastrukturu. Vlny 4G sítě totiž dosahují na vzdálenost až 16 km, zatímco vlnová délka používaná v 5G síti představuje zhruba 300 m, tedy pouze 2 % zmíněné hodnoty. Z technického hlediska to znamená, že antény a základnové stanice 5G budou muset mít mnohem vyšší hustotu, aby se eliminovaly případné překážky bránící kvalitnímu šíření signálu. Z pohledu financí to znamená fakt, že implementace technologicky vyspělejší sítě 5G, pro kterou se Unie rozhodla, bude nákladná. Evropské instituce odhadují, že soukromý sektor v příštích pěti letech zainvestuje do infrastruktury 5G na 60 až 100 mld. eur.

 
Publikováno: 4. 10. 2019 | Počet zobrazení: 1488 článek mě zaujal 277
Zaujal Vás tento článek?
Ano