asseco Aimtec murr

Projekt „SHRIMPS“ kombinuje akvakulturu a fotovoltaiku

Vědci z Fraunhoferova institutu zkoumají ve Vietnamu výrobu ekologické energie kombinovanou s chovem ryb a krevet.

 

Země v jihovýchodní Asii zažívají silný hospodářský a populační růst, což s sebou přináší i vyšší energetickou náročnost, narůstající nyní každoročně o 10 %, a také problémy s efektivním využíváním půdy. Fraunhoferův institut pro solární energetické systémy ISE a jeho partneři chtějí pomocí projektu „SHRIMPS“ (Solar-Aquaculture Habitats as Resource-Efficient and Integrated Multilayer Production Systems), kombinujícím akvakulturu s fotovoltaickou výrobou elektřiny, ukázat možnosti tzv. duálního využití půdy. Pilotní závody se instalují a testují podél horní pánve a v deltě řeky Mekong.
Fraunhofer ISE již loni provedl studii předběžné proveditelnosti možné kombinace chovu krevet s fotovoltaikou ve vietnamské deltě Mekongu a nyní testuje technickou a komerční proveditelnost dvojího využití půdy pro výrobu solární energie a komerční akvakulturu na krevetové farmě, kterou provozuje firma Viet Uc Seafood.
Stále více akvakulturních zařízení v jihovýchodní Asii je pokryto uzavřenými skleníky, aby se zabránilo zavlečení nemocí ptáky nebo jinými vodními zvířaty. Tyto baldachýny by mohly být využity k integraci solárních modulů. Díky uzavřenému prostředí a systému biofloku, kde jsou krevety krmeny mikroorganismy v uzavřené smyčce, je sníženo používání antibiotik na minimum. Solární moduly integrované do krytu zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců v zařízení tím, že poskytují stín, nabízejí i ochranu před dravci a udržují nižší teplotu vody, což podporuje růst krevet. Podle počátečních analýz by pilotní závod s 1MW výkonem v Bac Lieu měl každoročně snížit emise CO2 asi o 15 tis. tun a snížit spotřebu vody o 75 % ve srovnání se spotřebou při konvenčním chovu garnátů.
Další zařízení s kapacitou 400 kW se instaluje na farmě ve sladkovodním povodí, kde se chová pangasius. Solární moduly mají být umístěny nad hladinou vody, což sníží spotřebu vody odpařením a chrání ryby před dravými ptáky. Veškerou vyrobenou energii bude využívat samotná farma, protože výrobní jednotka je hybridní systém navržený pro provoz mimo síť. Tím se výrazně sníží potřeba nafty obvykle používané k napájení farmy. „U Aqua-PV přepokládáme, že integrací fotovoltaiky může být míra využití území téměř dvojnásobná ve srovnání s pozemním fotovoltaickým systémem,“ uvedl Maximilian Trommsdorff z Fraunhofer ISE.
Tříletý projekt začne se simulacemi zabývajícími se malými systémy, než budou postaveny dvě větší elektrárny. Dalším krokem bude opět zmenšení systému a vývoj řešení pro malé a střední podniky akvakultury, které umožní zpřístupnit potřebnou technologii a její investiční náročnost průměrnému venkovskému obyvateli.
Obdobné řešení použila již dříve firma ABB na rybí farmě potravinářské společnosti Viviers v jihozápadní Francii. FV elektrárna nad chovnými nádržemi produkuje energii, kterou společnost vlastnící elektrárnu prodává provozovateli distribuční soustavy a zároveň poskytuje rybám ochranu před ptačími predátory.

Foto: Fraunhofer ISE

 
Publikováno: 4. 10. 2019 | Počet zobrazení: 1012 článek mě zaujal 274
Zaujal Vás tento článek?
Ano