asseco Aimtec murr

Tvoříme budoucnost průmyslové výroby

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude v expozici společnosti Bosch Rexroth představena řada novinek připravených k uvedení na trh počátkem příštího roku.

 

Aktuální aktivity významného hráče v oblasti hydrauliky a průmyslové automatizace nám přiblížil Ing. Filip Kalaš, ředitel prodeje pro Českou a Slovenskou republiku.

S čím firma přijede na strojírenský veletrh?
Na veletrhu budou letos k vidění exponáty ze tří hlavních oblastí, kterými se firma zabývá: průmyslová hydraulika, mobilní hydraulika a průmyslová automatizace. Čtvrtá oblast, a to skupina velkých projektů, bude prezentována prostřednictvím velkoplošných obrazovek.

Co konkrétně tyto divize představí?
Hlavním lákadlem naší letošní expozice je CytroBox. Jde o zcela novou řadu hydraulických agregátů střední velikosti do 50 kW, které nabízejí čtyři základní výhody: konektivitu (připojení do IoT), úspory energií, snížení hlučnosti a kompaktní rozměry. Kromě zařízení samotného, které bude uvedeno na trh počátkem příštího roku, budou v expozici prezentovány principy, na nichž zařízení funguje, včetně detailů vnitřního uspořádání agregátu. Zákazník tak bude moci nahlédnout do všech detailů řešení CytroBoxu a s našimi techniky a odborníky z vývoje Bosch Rexroth projednat možnosti využití v konkrétních aplikacích.
Dalším z klíčových produktů bude kolaborativní robot APAS nabízený ve stacionární i mobilní variantě. Současně představujeme také koncept flexibilního využití výrobních zařízení - konkrétně prostřednictvím tzv. APAS asistentů, kdy na stejné platformě jako kolaborativní robot je např. kamerová zkouška, lisovací jednotka či řada dalších aplikací, což umožňuje uspořádat pracoviště do tzv. hnízd. Kolaborativní robot APAS může přímo spolupracovat s člověkem bez ochranné klece, charakteristické pro standardního průmyslového robota. APAS funguje ve zcela bezpečném režimu, jelikož dokáže vyhodnotit přítomnost člověka ve svém okolí. Pokud není v blízkosti žádný člověk, robot pracuje maximální rychlostí. Pokud člověk vstoupí do pracovního prostoru robota, rychlost pohybu se automaticky sníží. V případě, že se přiblíží až do kontaktní vzdálenosti (cca 5 cm), robot se okamžitě zastaví. Díky senzorické „bezpečnostní kůži“ se robot zastaví dříve, než dojde k fyzickému kontaktu člověka s robotem, což je hlavní výhoda našeho řešení. Když pak následně člověk pracovní prostor robota opustí a nehrozí riziko kolize, pracuje robot opět maximální rychlostí. Kolaborativní roboti APAS dnes představují nejmodernější technologie umožňující nové formy spolupráce mezi člověkem a strojem.
Třetím klíčovým exponátem bude ActiveShuttle, intralogistické řešení pro operativní přepravu materiálu a zboží ve výrobním procesu. Tento autonomní transportní systém lze rychle implementovat bez jakékoli úpravy stávající výrobní infrastruktury, jeho ovládání je intuitivní a jeho provoz je bezpečný pro osoby pohybující se v jeho okolí. Pomocí ActiveShuttle lze realizovat širokou škálu transportních konceptů - od cyklických transportů až po dodávky materiálu řízené spotřebou. Automatické nakládání a vykládání znamená, že ruční manipulace je minulostí. ActiveShuttle automatizuje a standardizuje vnitropodnikové toky materiálu a zboží.
V rámci expozice mobilní stavební, zemědělské a manipulační techniky bude prezentován systém COS (Connected Off-Highway Solution), který výrobcům strojů umožní s minimálním úsilím dosáhnout implementaci „Smart Hardware“ od jednoho dodavatele, jako je připojovací zařízení iTraMS či externí sledovací modul TRACI. Dále bude prezentován COS IoT software s použitím modulární a škálovatelné sady Bosch IoT Suite se základními funkcemi a možností rozšíření a konečně možnost „End to end“ IoT řešení.

A co vaše žhavá novinka Smart Press Kit?
Tato novinka z oblasti průmyslové automatizace, která bude uvedena na trh také na počátku příštího roku, bude na veletrhu prezentována interaktivní formou. Smart Press Kit je lisovací jednotka pro různé lisovací aplikace do 30 kN. Na veletrhu se naši zákazníci seznámí s celou sestavou včetně video ukázek konfigurace a použití. Jde o komplexní sadu s řídicím systémem a aplikací, v níž se nastaví lisovací parametry, jako je dráha nebo síla, případně kombinace postupu v určitých krocích, a zařízení je připraveno k provozu. Je to multifunkční záležitost se širokou oblastí použití. Využije se všude, kde je potřeba něco lisovat, kontrolovat důležité provozní parametry a samozřejmě je plně připraven k propojení s nadřazeným systémem a systémem sběru dat.

Jakou roli hrají novinky v inteligentní továrně budoucnosti, na kterou se firma zaměřuje?
Factory of the Future (FoF) je vize, jak by měla výroba v budoucnosti vypadat. Na veletrhu Hannover Messe byly představeny živé demo části tohoto konceptu, jehož součástí byl i zmíněný autonomní vozík ActiveShuttle a kolaborativní robot APAS, jako tzv. enableři, jak jsou označovány prvky, stroje a komponenty, které mají vytvoření takovéto továrny budoucnosti umožnit. Podmínkou je, aby byly všechny připojitelné k internetu věcí (IoT), a bylo možné z nich získávat data. Veškeré prvky se snažíme mít s otevřeným komunikačním protokolem (Open Core Interface), aby firmy mohly volně využívat data a pracovat s nimi.
Ve vizi budoucnosti (FOF) nejsou zařízení tak stacionární jako dosud, budou tvořit flexibilní celky s potřebou odpovídajících strojů, zařízení a prostředím dané továrny, jako jsou bezdrátové přenosy dat, případně i bezdrátové přenosy energií, jako je třeba nabíjení. Snažíme se zákazníkům ukázat, že by se měli zamýšlet nad flexibilitou své výroby a využitelností strojů, aby je mohli nasadit v určité časové jednotce pro určitý typ výroby, a následně zase třeba pro jinou někde úplně jinde. Prostě nemít je vázané na jedno místo či využití.
Příkladem může být kolaborativní robot APAS. Je možné ho přes den nebo po určitý časový úsek využívat na jedné výrobní lince a potom ho odpojit a přemístit na jinou, kde po „přeškolení“  bude pracovat na odlišné výrobě. Není tedy potřeba mít několik robotů. Stejně tak ActiveCockpit, multifunkční elektronická nástěnka, která vizualizuje výrobní data v reálném čase. Umožňuje současnou vizualizaci dat několika výrobních linek a variabilní konfigurace pro různé vyráběné produkty, takže není nutné mít třeba pět zařízení na pěti linkách, ale stačí jedno. To samé platí i pro systém ActiveShuttle, kde nyní řešíme projekt ve spolupráci s jednou z českých univerzit. Mimochodem díky jeho flexibilitě o něj projevila velký zájem i jedna z dlouhodobě etablovaných pražských výrobních firem.
Enablerů je samozřejmě více, patří mezi ně i CytroBox nebo různé verze multifunkčních senzorů, které sbírají údaje o teplotě, vibracích, vlhkosti prostředí či akceleraci. Nebo sada IoT Gateway, která umožňuje po osazení sadou multifunkčních senzorů např. sbírat data ze starších verzí strojů, které nebyly doposud připojeny do internetu věcí. Jednoduše řečeno ze stroje, který nemá konektivitu, udělat upgradované zařízení s konektivitou.
Řada enablerů se stále rozšiřuje. Hodně věcí vznikalo na základě zkušeností firmy s vývojem zařízení, která Bosch potřeboval ve vlastních továrnách. Pomáhali jsme vytvářet různé varianty řešení, která se nejdříve testovala v našich výrobních závodech. Třeba ActiveShuttle se testuje v továrnách Bosch ve Stuttgartu a v Homburgu, aby byla ověřena funkčnost řešení a jeho vhodnost pro průmyslové aplikace dodavatelských řetězců Tier1 a dalších automatizačních procesů. Stejně tak nejvíce kolaborativních robotů APAS je nasazeno uvnitř výrobních provozů firmy Bosch. Vždy začínáme u sebe.

Pro zákazníky byly důležité vždy hlavně úspory, Bosch Rexroth ale sází nyní hodně na konektivitu, slyší zákazníci na tento faktor?
Ano, významně. Všichni si již uvědomují, jak je důležité mít informace o tom, co se děje se strojem, a pokud možno v reálném čase. Nechtějí čekat, až se jim agregát zastaví. Pak půjde nejen o nákladnou opravu, ale také vzniknou velké ztráty v důsledku výpadku výroby. Když jsou ale stroje vybaveny snímači a softwarem, který získaná data správně interpretuje a vyhodnotí, představuje konektivita pro ně významnou hodnotu.  
Takže i když jsou tato řešení zdánlivě dražší, z celkového pohledu, kdy díky nim není potřeba vynakládat velké prostředky právě na urgentní opravy nečekaných havárií nebo řešit ztráty způsobené nucenými odstávkami či vůbec tyto neplánované výpadky negenerovat, jsou jednoznačně výhodnější.

Zmínil jste spolupráci s univerzitami, osvědčuje se?
Určitě, a to poměrně významně. Právě kolegové v Ostravě jsou v této oblasti velmi aktivní, ale stejně dobrá spolupráce je třeba i s VUT v Brně, zejména v oblasti mobilních aplikací. Nastupují k nám studenti, kteří mají zájem podílet se na různých projektech, takže máme možnost si je vyzkoušet. A právě s těmito studenty, kteří mají o techniku opravdový zájem, má smysl dále pracovat a případně je i zaměstnat. Přístup dnešních mladých lidí, kteří studují na univerzitě, je dravý a nekonvenční, jsou otevření všemu a chtějí dělat nové věci, a to je pro nás velmi inspirativní.

Josef Vališka

 
Publikováno: 3. 10. 2019 | Počet zobrazení: 1831 článek mě zaujal 318
Zaujal Vás tento článek?
Ano