murr Schunk

Polyglykoly mísitelné s oleji

V roce 2012 představila firma DOW Chemical Company nový typ PAG olejů mísitelných s většinou ostatních typů olejů. Tyto oleje byly nazvány PAG OSP (Oil Soluble Polyglykol).

 

Na rozdíl od klasických PAG olejů, které nejsou mísitelné s jinými oleji a jsou vyráběny převážně na bázi kopolymerů etylénoxidu a propylénoxidu, jsou oleje OSP kombinací propylénoxidu a butylénoxidu nebo jen jako homopolymery bytylénoxidu. Tyto polymery vykazují dokonalou mísitelnost s jinými oleji, přičemž si ponechávají všechny důležité vlastnosti klasických PAG, jako je např. velmi dobrá afinita k mazaným povrchům, z toho plynoucí vynikající mazací vlastnosti, dále výborná viskozitně teplotní závislost, žádná tvorba úsad aj.
Hlavní předností této nové skupiny PAG olejů je jejich plnohodnotná mísitelnost nejen s minerálními a syntetickými uhlovodíkovými oleji, ale i s esterovými oleji a zpětně také s klasickými PAG oleji. Důležitá je rovněž jejich kompatibilita s aditivy, která jsou běžně používána ve standardních základových olejích.

PAG OSP lze použít:
• jako primární základové oleje pro výrobu většiny typů automobilových i průmyslových olejů,
• jako společný základový olej je lze využít k posílení výkonu a vlastností všech typů uhlovodíkových olejů skupin API I-III včetně PAO a POE,
• jako aditivum je lze použít pro kontrolu úsad, modifikaci tření, zlepšení odlučivosti vzduchu, posílení hydrolytické stability esterů a zlepšení antikorozních vlastností klasických PAG.
PAG OSP oleje jsou novou skupinou univerzálních základových olejů v kategorii API Gr.V a současně výkonnými aditivy pro ostatní oleje. Formulátorům maziv se nyní nabízejí nové možnosti použití PAG jako nástroje pro řešení některých nových průmyslových problémů.
Chemie PAG OSP poskytuje obrovské množství prostoru pro inovace a nabízí řešení specifikací a standardů budoucnosti. Podrobněji bude toto téma uvedeno přednáškou na podzimní konferenci Tribotechnika v provozu a údržbě 2019.

Ing. Lubomír Tresner, Ekolube

 
Publikováno: 24. 7. 2019 | Počet zobrazení: 1085 článek mě zaujal 229
Zaujal Vás tento článek?
Ano