asseco Aimtec murr

Roboty UR pomohly vyřešit nedostatek pracovníků

Mezi hlavní zákazníky společnosti BAUMRUK & BAUMRUK, která se zabývá sériovou kovovýrobou, patří velké nadnárodní firmy vyrábějící stavební a výrobní stroje, operační stoly, vratové systémy, trakční motory aj.

 

BAUMRUK & BAUMRUK z Chrástu u Plzně nabízí zákazníkům komplexní řešení – od laserového pálení přes tváření plechu a trubek, obrábění, svařování až po práškové lakování. V současné době zaměstnává ca 100 pracovníků.
„Trvale se snažíme automatizovat naše procesy – od administrativy přes skladové systémy až po výrobu,” řekl Martin Baumruk, jednatel společnosti BAUMRUK & BAUMRUK, a dodává: „Ve výrobě máme 7 velkých svařovacích pracovišť od dodavatelů Cloos a Yaskawa. V oblasti zakládání při obrábění máme tři roboty značek Fanuc a Yaskawa. Ve všech případech však jde o větší průmyslové roboty, které využíváme na uzavřeném pracovišti.”
Společnost potřebovala automatizovat zakládání drobnějších dílů do frézovacích center, ale s ohledem na těsné uspořádání výrobního prostoru neměli možnost stroje jakkoli ohradit nebo doplnit o světelné závory. Zároveň ale chtěli centra i nadále využívat částečně bez robota, takže musel být zachován bezpečný přístup pro lidskou obsluhu.

Řešení
Firma se obrátila na dodavatele kolaborativních robotů DREAMland PLC, partnera společnosti Universal Robots v ČR. Po seznámení a pak po předvedení dodavatelem se rozhodla pořídit právě roboty Universal Robots. Nyní využívá dva kolaborativní roboty UR10 pro příležitostné zakládání drobných dílů do obráběcích strojů, které mohou být jinak zakládány i ručně. Kolaborativní robot na pracovišti využívá pneumatický dvouprstový gripper a dva upínače. Protože se pracuje vesměs s ocelovými díly, jde převážně o magnetické upínání.
S robotem UR je možné v pouhých dvou dnech vytvořit hotový funkční program středního rozsahu. Konkrétní zkušenosti firmy hovoří o tom, že po absolvování školení UR Academy na stránkách výrobce v délce trvání přibližně dvou hodin, dokázali pracovníci vytvořit první program během 8 hodin a za dalších 8 hodin ho odladit. Opětovné spuštění již hotového programu je záležitostí pár minut a představuje především fyzickou přestavbu dorazů a chapadel.
„Celé pracoviště včetně pneumatického systému a propojení na systém stroje jsme si konstruovali sami, přičemž jsme na něj ani nepotřebovali vyčlenit speciální projektový tým. Z tohoto důvodu výroba pracoviště zabrala cca 3 měsíce. Poté, co jsme vše postavili, bylo nasazení robota otázkou několika málo dní,” řekl Martin Baumruk.

Přínosy
Pracovník již nemusí trvale stát u obráběcího stroje a vykonávat rutinní úkoly, tzn. založení a vyjmutí dílů. Připraví jen díly do zásobníku na několik hodin práce a následně provádí namátkovou kontrolu. Mezitím se může věnovat nastavení dalších strojů, řešení akutních problémů aj. Robot nemusí být uzavřený za plotem nebo za světelnými závorami, má nízkou hmotnost a dynamiku a je snadno přenositelný.
Firma BAUMRUK & BAUMRUK dále využila flexibility a vysoké úrovně bezpečnosti kolaborativních robotů UR k tomu, aby obráběcí stroje mohl i nadále částečně obsluhovat lidský pracovník, protože ne všechny díly lze smysluplně robotem založit. Investice do robota by se tak při plném vytížení, dvousměnném provozu a započítání 30 % nákladů na pracovníka vrátila během 9 měsíců. Nicméně doba návratnosti nebyla hlavní prioritou, za hlavní přínos robotů UR považuje Martin Baumruk omezení rutinní práce a vyřešení situace vyplývající z akutního nedostatku pracovníků na trhu.
„Naším současným cílem je maximální možná automatizace výrobních procesů. Samozřejmě ne vše lze smysluplně a efektivně automatizovat, ale tam, kde je možné rutinní práci nahradit, se snažíme to provést. Na vyhodnocení kvantifikovaných přínosů je zatím příliš brzy. Avšak to hlavní, kvůli čemu jsme robota instalovali, tj. minimalizace rutinní práce, jsme úspěšně dosáhli,” řekl Martin Baumruk.

Společnost DREAMland PLC – se řadu let pohybuje v oboru řídicích systémů na bázi PLC. Specializuje se na oblast průmyslové automatizace, zejména na opravy dílů a diagnostiku, dodávky nových a repasovaných dílů a odkup dílů a technologií.

 
Publikováno: 22. 7. 2019 | Počet zobrazení: 1270 článek mě zaujal 284
Zaujal Vás tento článek?
Ano