asseco Aimtec murr

Do veřejně obchodovaných firem bude více vidět

Společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují na regulovaném trhu, budou  muset vypracovat zásady odměňování členů volených orgánů.

 

Počítá s tím vládní předloha, která mění některé zákony v souvislosti s posílením práv akcionářů a kterou Sněmovna poslala do závěrečného schvalování. Navrhovaná změna vychází z evropské směrnice, jejímž cílem je zajistit dlouhodobé působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
Návrh stanoví, že politika odměňování je srozumitelná, podporuje obchodní strategii emitenta, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. Politika bude muset obsahovat mj. popis všech pevných a pohyblivých složek odměn firemních činitelů, včetně všech bonusů a dalších výhod v jakékoliv formě. Jinými slovy: Firmy budou muset zveřejňovat zprávy obsahující výši odměn jednotlivých členů orgánu společnosti. Zprávu obsahující odměny jednotlivých dotčených osob budou podle návrhu firmy také povinny vyhotovit za každé účetní období. „Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování, která bude schvalována valnou hromadou společnosti. V zájmu zajištění transparentnosti bude rovněž uveřejňována na internetových stránkách emitenta," uvádí materiál předložený k navrhované právní úpravě. Norma reguluje i významné transakce se spřízněnými stranami, které by podle nové právní úpravy podléhaly schválení valnou hromadou a budou muset být rovněž zveřejňovány na internetových stránkách dané společnosti.
Směrnice také usnadňuje výkon akcionářských práv, takže akcionář si např. bude moci vyžádat potvrzení o hlasování na valné hromadě. Zároveň firmy budou mít podle novely zákonná pravidla pro získání informací o svých akcionářích. „I když v českém právním řádu může společnost zjistit své akcionáře relativně jednoduše na základě výpisu z evidence emise, který sestavuje centrální depozitář, zavádí se toto oprávnění napříč všemi systémy držení cenných papírů," uvádí důvodová zpráva.

Petr Kostolník

 
Publikováno: 20. 6. 2019 | Počet zobrazení: 1647 článek mě zaujal 334
Zaujal Vás tento článek?
Ano