asseco Aimtec murr

Připravuje se novela zákona o obalech

Novelu předložilo do meziresortního připomínkového řízení společně s dalšími zákony týkajícími se odpadů ministerstvo životního prostředí (MŽP). Česko podle resortu již nyní plní souhrnné evropské cíle v třídění a recyklaci obalů.

 

To, že plníme parametry, které si Evropa stanovuje, je dáno tím, že máme výborně fungující systém třídění,“ komentoval ministr Richard Brabec s tím, že o zavedení podobného systému uvažují i další země jako Slovensko, Polsko či Izrael.
Navrhovaná novelizace zákona o obalech obsahuje řadu podstatných úprav, stanovuje např. i minimální hustotu sběrné sítě a upravuje povinnosti autorizovaných obalových společností, takže např. nově založená firma této kategorie bude muset podle nových pravidel do jednoho roku od svého formálního vzniku pokrýt 90 % obcí, kde žije 90 % českých obyvatel.
Návrh nové právní úpravy naopak nepočítá se zavedením zálohového systému na PET lahve. V novele tak nebude zálohovací systém zaveden povinně, nicméně zákon možnost zavést zálohování obalů nezakazuje, může se pro to rozhodnout každý výrobce. Ovšem výrobci, kteří zálohování zavedou, musí všude, kde uvádějí obaly na trh, umožnit i jejich zpětný odběr.
MŽP si nechalo zpracovat studii hodnocení zálohového systému, s dalšími studiemi na toto téma pracují i jiné subjekty, např. Karlovarské minerální vody nebo Svaz měst a obcí ČR. Právě města a obce považují stávající systém třídění za fungující a nejsou přílišnými příznivci zálohování, které tudíž nepodporují.
Podle ministra se i přes absenci zálohování může dařit plnit závazky EU, která chce v horizontu do roku 2025 dosáhnout cíle 77% podílu pro zpětný sběr plastových nápojových obalů, který by se měl do roku 2029 zvýšit až na 90 %. Jak uvedl Richard Brabec, první cíl ČR už plní a podle některých studií je schopna 90% podíl dosáhnout i bez zálohovacího systému na PET lahve, přičemž ze zemí, kde je zaveden, splňuje cíl 90% zpětného odběru jen osm zemí.
Z velké části zavádí novela do české právní úpravy závazky vyplývající z evropské směrnice o obalech. Podle nich má být recyklováno nejpozději do konce roku 2025 alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů, a do roku 2030 pak 70 %. ČR podle údajů MŽP dosahuje již nyní materiálového využití v úrovni 77 %, takže s plněním tohoto kritéria by neměla mít problém.
Evropská směrnice stanovuje i dílčí cíle: V roce 2025 by tak mělo být např. recyklováno 50 % plastů, 25 % dřeva, 70 % skla, 75 % papíru a lepenky, 70 % železných kovů a 50 % hliníku. Cíle stanovené k roku 2030 počítají pak ještě s o 5–10 % vyšším podílem recyklace u zmiňovaných surovin.
V ČR přibývá podle ředitele odboru odpadů MŽP Jaromíra Manharta také stále více kontejnerů na tříděný sběr kovů, které se podle EK mají ještě rozdělit na sběr železných a neželezných kovů, což by šlo realizovat pomocí roztřídění kontejnerů na sběr kovového odpadu na magnetické a nemagnetické.

Jan Přikryl

 
Publikováno: 20. 6. 2019 | Počet zobrazení: 1854 článek mě zaujal 348
Zaujal Vás tento článek?
Ano