murr Schunk

Problém rodinných firem: střídání generací

Od dob vzniku novodobé podoby našeho státu uplynuly už téměř tři dekády, a řada zakladatelů firem bude muset během následujících 10-15 let řešit další kontinuitu podnikání - zda firmu prodají, přenechají mladším rodinným příslušníkům, nebo předají řízení odbornému managementu.

 

Problém je, že většina majitelů rodinných firem neví, komu je předat. V novodobém ekonomickém prostředí s tím nejsou zkušenosti, neexistují ani programy, které by se takovouto problematikou zabývaly.

Jak, kdy a komu předat firmu?
Podle výzkumu Office Report 2018 společnosti J&T Family mají zakladatelé firmy strach hlavně z předání dětem, které nemají až takový zájem o jejich firmu. Také se bojí, co by sami dělali, kdyby nevedli svůj byznys. Důležité proto je už odmalička děti vést k tomu, že rodinná firma je určitá hodnota.
Podle autorů výzkumu je důležité, aby předávající začali problém řešit včas. Je dobré si pravidla stanovit v tzv. klidovém období, tedy když je rodina pohromadě a všichni její členové se těší dobrému zdraví. Rodinu by měl procesem předávání vždy někdo provést, např. přítel, rodinný notář nebo poradenská firma. V opačném případě se budoucnost podniků může začít řešit až po impulzu, který rodinu k jednání přinutí (v krajním případě např. smrtí zakladatele), což může být ve spoustě případů pozdě a rodinu i podnik vystavuje velkému riziku, které může skončit až krachem firmy.
Studie rovněž upozorňuje, že děti úspěšných podnikatelů mají často možnost studovat na kvalitních školách, kde nezřídka naleznou naprosto odlišnou profesní dráhu, než je podnikání rodičů. Hlavně během studií u nich dochází k odcizení od rodinného podnikání, u studia v zahraničí to pak platí dvojnásob.

Rodinný byznys
Problematikou „dědictví rodinných firem“ se zabýval i obdobný průzkum Asociace malých a středních podniků ČR, v jehož rámci agentura Ipsos vyzpovídala 331 rodinných firem. Podle odhadů asociace tvoří tyto firmy v ČR zhruba 80 % v kategoriích malých a středních podniků, včetně živnostníků. Jen necelá polovina (47 %) majitelů rodinných firem ví, komu firmu předá. Většina má jasno obvykle jen v tom, že nejdřív by měly být předány kompetence a až poté majetek, protože buď nemá v plánu ve firmě zůstat vůbec, nebo jen v roli nezávislých konzultantů. Podle průzkumu z roku 2016 počítali s tím, že firmu předají ještě během aktivní účasti na jejím vedení, aby svého nástupce stihli zaškolit a motivovat.
Data z průzkumu ukazují, že majitelé rodinných firem kladou u svých nástupců největší důraz na vlastnosti, jako je pracovitost, zodpovědnost a čestnost - na rozdíl od nerodinných zaměstnanců, u nichž očekávají zejména oborové kompetence. Většina „otců zakladatelů“ také od svých potomků ve firmě požadují minimálně stejné, ne-li vyšší pracovní nasazení jako od jiných zaměstnanců, přičemž 61 % z nich je pro, aby jejich potomek nejdříve absolvoval stáž v jiné firmě.
O prodeji podniku, kdyby přišla výhodná nabídka, uvažovalo více než 60 % respondentů a v blízké době ho plánovalo prodat 7 % majitelů.
AMSP ČR upozorňuje, že přes náročnost vedení a předávání rodinných podniků by se měla vláda podle expertů snažit vznik a fungování těchto firem podporovat. Jejich přínos pro ekonomiku totiž spočívá v nižším sklonu k zadlužování, práci s dlouhodobějším výhledem a stabilitě. Rodinné firmy také více dbají na pověst spojenou obvykle se jménem rodiny a přirozeným způsobem se starají o své okolí a komunity.

Petr Sedlický

 
Publikováno: 28. 2. 2019 | Počet zobrazení: 1404 článek mě zaujal 241
Zaujal Vás tento článek?
Ano