asseco Aimtec murr

Inteligentní obrábění je způsob myšlení

Před závěrem uplynulého roku zavítal do Prahy na oficiální uvedení nové řady obráběcích nástrojů Iscar nejvyšší představitel této izraelské firmy. Představit  novinky řady LOGIQ přiletěl osobně Jacob Harpaz, CEO ISCAR a President IMC Group of Companies, což bylo pro nás samozřejmě vítanou příležitostí položit mu několik otázek ohledně vývoje v oboru.

 
Ve srovnání se stavem před několika lety by se mohlo zdát, že obráběcí nástroje už byly dovedeny téměř k dokonalosti, přesto Iscar nyní představil řadu nových řešení, včetně koncepčních novinek. Je tedy stále co vynalézat?

Ano, vždy je prostor pro zlepšení! Zatímco se náš nejnovější vývoj osvědčuje opakovaně, neustále pracujeme na zlepšení našeho sortimentu řezných nástrojů a zavádění inovativních technologií - vše s konečným cílem zvýšit produktivitu a snížit náklady pro uživatele. Strategická filozofie společnosti ISCAR pokračuje ve výzkumu a vývoji, který řídí růst našeho podnikání. Jakmile uvedeme na trh naše nejnovější modely nástrojů, následně další tým z divize R & D se zaměřuje na navrhování dalších nástrojů, které budou konkurovat těmto nejnovějším nástrojům. V podstatě lze říci, že se proces inovace nikdy nezastaví.

Které z inovací Iscaru považujete za klíčové pro další vývoj v oboru?

Inteligentní obrábění je způsob myšlení společnosti ISCAR, jehož cílem je podpořit vývoj nových nástrojů pro zvýšení produktivity a naši zákazníci vědí, že se mohou na nás spoléhat jako na řešitele aktuální problematiky obrábění kovů. Produktové řady ISCAR jako SELF-GRIP, TANG-GRIP, HELIMILL, TANGMILL, HELITANG, MULTI-MASTER, CHAMDRILL a SUMOCHAM připravily cestu pro nabídku nedávno zahájených produktů LOGIQ. Naším cílem je neustále snižovat náklady na obrábění, přičemž tým výzkumu a vývoje se soustředí na vývoj nástrojů charakterizovaný složitějšími a přesnějšími tvary. Nové produkty řady LOGIQ, které zahrnují systémy LOGIQ4TURN, LOGIQ3CHAM, LOGIQ5GRIP, LOGIQ8TANG a LOGIQ4FEED, lze využít pro rychlejší aplikace strojního obrábění a již také prokázaly svou schopnost snížit výrobní náklady. Tyto nové linie nástrojů jsou klíčovými produkty a představují nové milníky v odvětví obrábění kovů.

Svou profesí jste inženýr, strojař, působíte v oboru desítky let, takže máte dokonalý přehled o dění v něm. Jaké hlavní trendy lze sledovat v poslední době ve strojírenství, resp. ve vaší branži – v segmentu obráběcích nástrojů?

Rychlý nárůst výroby v Číně a Indii je hlavním katalyzátorem pro americké, evropské a japonské výrobce, kteří hledají efektivnější způsoby výroby, aby s nimi mohli konkurovat. Společnost ISCAR a další společnosti skupiny IMC věnovaly zvláštní pozornost rychle se rozvíjejícím trhům na Dálném východě a v Asii budováním moderních výrobních zařízení v těchto regionech. Je to proto, abychom byli blízko zákazníkům a poskytli jim stejnou kvalitu nástrojů, kterou poskytujeme našim zákazníkům po celém světě - se specializovaným prodejním a inženýrským personálem v každé zemi.

Výrobci obráběcích nástrojů, Iscar nevyjímaje, sázejí v současné době už nejen na konkrétní produkty a jejich vylepšování, ale spíše jejich zapojení do komplexnějšího řešení systému. Jak vidíte z Vašeho pohledu další perspektivu firmy jako poskytovatele služeb?

ISCAR je společnost epochy Průmyslu 4.0, která klade velký důraz na vývoj počítačových systémů integrovaných s automatizovanými a robotickými systémy pro pokročilé řešení obrábění kovů. Úzce spolupracujeme s výrobci obráběcích strojů, abychom zajistili, že nástroje budou kompatibilní s novými metodami rychlostního obrábění kovů.

V pražské prezentaci kampaně Iscar Chess Line byl velký důraz kladen na Průmysl 4.0 a začlenění produktů Iscar do této koncepce, která počítá mj. i s výrazným zapojením „inteligentních“ senzory vybavených věcí, včetně obráběcích nástrojů, propojení strojů i celých továren do sítí. Tento trend už nastoupila i samotná firma a výrobní procesy, které používá. Jak dlouho na tom pracujete a jak byste zhodnotil přínos této transformace?

Úspěšná divize výzkumu a vývoje společnosti ISCAR každoročně vydává stovky nových produktů, které zákazníkům poskytují stále novátorská řešení pro obrábění kovů.
Vycházíme z neuvěřitelných vstupů digitální domény na výrobu a vyvíjíme řadu řezných nástrojů, které optimalizují efektivitu výroby a logistiku, aby změnila koncept inteligentní továrny na realitu.
Naše nedávné spuštění produktů řady LOGIQ inspirovaných Průmyslem 4.0 odráží náš úspěch při integraci koncepcí Průmyslu 4.0 do řezných nástrojů, nástrojových systémů a dokonce i do ukládání nástrojů.
Řekl bych, že vývoj, jako jsou elektrická vozidla a pohonné jednotky ve velkých objemech, aditivní výroba a kybernetická konektivita, bude znamenat významné změny ve stylu obrábění a použitých materiálech. Například obrobky budou vyráběny častěji v téměř čistém tvaru k dalšímu finálnímu dokončování.
Do roku 2030 dojde k velkým změnám v automobilovém průmyslu - například hlavní výrobci OEM začínají upouštět od motorů s vnitřním spalováním, což bude znamenat mnohem menší potřebu obrábění kovu. Stejně jako širší využití kompozitních materiálů a zavedení 3D tisku bude znamenat také menší podíl odstranění kovů ve výrobě. ISCAR se připravuje na tyto změny. Řezné nástroje se budou muset přizpůsobit. Sice budou odstraňovat méně kovů, ale zato mnohem rychleji.

V poslední době je v centru pozornosti problematika aditivní výroby – relativně mladý, ale dravý segment. Stane se konkurencí pro obrábění nebo spíše alternativou, doplňkem k současným strojírenským technologiím?

Zavedli jsme 3D tisk, který odpovídá rostoucím potřebám našich zákazníků. Ano, je to pro nás cenná doplňková technologie, která nám umožňuje vyrábět složité a speciální nástroje, které nelze vyrábět standardními výrobními postupy.

Děkujeme za rozhovor.

 
Publikováno: 27. 2. 2019 | Počet zobrazení: 2739 článek mě zaujal 460
Zaujal Vás tento článek?
Ano