asseco Aimtec murr

Dobří zaměstnanci jsou jádrem úspěchu celé firmy

V České republice působí zastoupení společnosti STILL již 25 let. V současnosti firma zaměstnává přes 200 lidí. Jak se daří nabírat nové zaměstnance a udržet ty stávají, jsme se zeptali Ivany Majerové, HR a marketing manažerky STILL ČR, která říká, že dobří zaměstnanci jsou jádrem úspěchu celé firmy.

 

Z malého opravárenského závodu na elektromotory, který založil před téměř sto lety (1920) v Německu Hans Still, se podnik vypracoval na jednoho z vedoucích dodavatelů manipulační techniky a komplexních intralogistických řešení. Nyní firma disponuje čtyřmi výrobními závody, čtrnácti pobočkami v Německu a dvaceti dceřinými společnostmi v zahraničí.

Úspěšná firma se nemůže obejít bez zaměstnanců, kteří jsou jejím motorem. Jak si zaměstnance do firmy vybíráte?
Zaměstnance hledáme pro nás již osvědčenými způsoby, tj. inzercí, přes personální agentury, různými kampaněmi apod. Zájemci o práci se mohou ozvat i sami, zasláním životopisu e-mailem nebo online přihláškou, kterou najdou na našem webu. Z přihlášených uchazečů pak děláme užší výběr, který již zveme na osobní pohovor. Ten považuji za mnohem efektivnější, protože jednání a chování u osobního pohovoru napoví o uchazeči mnohem více než komunikaci po telefonu. Navíc paradoxně osobní pohovor šetří čas. Během hodiny se dozvíte, jak daný člověk působí, jak komunikuje a přemýšlí.

Co se Vám jako personalistce nejvíce osvědčilo?
Považuji za důležité, abychom si hned na začátku s kandidátem řekli, co od něj očekáváme, co můžeme nabídnout a co on naopak očekává z naší strany. Cílenými otázkami se snažím zjistit, jaké jsou reálné zkušenosti kandidáta, jaké pracovní výzvy doposud zvládl a co opravdu hledá. Na otázky čekám konkrétní odpověď, pokud se jí uchazeč vyhýbá, neváhám otázky opakovat. Při pohovoru si všímám i řeči těla, hodně dám na pocity, což se mi nejednou vyplatilo. Mnoho o kandidátech vypoví třeba i to, jak se představí a uvedou již na naší recepci, kdy jim v podstatě „zatím ještě o nic nejde“.  

Jaké složení týmů preferujete? Mají zaměstnanci možnost si určit, kdo posílí jejich tým?
Zastáváme pravidlo, že noví zaměstnanci si musí s těmi stálými tzv. sednout. Podporujeme i diverzitu, tedy složení týmu různorodými osobnostmi. V týmech tak pracují jak mladí tak starší, ženy i muži. Příležitosti dáváme i absolventům. Z naší zkušenosti se různorodá skupina vzájemně obohacuje a doplňuje. Pokud nabíráme nového člověka do zavedeného týmu, tak o tom s našimi stávajícími zaměstnanci komunikujeme. Zajímám se, koho by chtěli, jaké má mít nejenom pracovní zkušenosti, ale i vlastnosti, aby skvěle zapadl. Tento způsob se mi osvědčil.

Jsou podle Vás absolventi připraveni na práci v nadnárodní firmě?
Ano, na jednu stranu jsou připraveni, ale na druhou stranu musím říci ne. Záleží, z jaké alma mater absolventi přichází a také na osobnosti jednotlivce. Škola dokáže studentům předat cenné vědomosti i důležité kontakty, ale chybí jim praktický pohled. Ale pokud sami chtějí, otevřou se jim dveře k zajímavým stážím i v zahraničí, kde získají důležité první pracovní zkušenosti.
V naší firmě dostanou šanci i ti bez zkušeností, rádi jim předáme naše know-how a vychováme si je. Talentovaným nabízíme místa ve zkušenějších týmech, kde získávají rozsáhlé odborné, metodické a sociální kompetence. V týmu pak pracují na náročných mezinárodních projektech, učí se používat firemní myšlení, jednání a metody řízení projektů, techniky prezentace a kreativity.

Co předurčuje úspěch vašich nových zaměstnanců?
Všichni noví zaměstnanci u nás začínají na stejné startovní čáře. Od prvního dne jsou od nich očekávány výkony. Nezáleží na tom, jestli je to začátečník v oboru nebo zkušený manažer - u nás přebírají rychle zodpovědnost, mohou ukázat výkon a přitom se osobně a profesně rozvíjet. Plnou podporu dostanou od vedoucích pracovníků, kteří jim dávají objektivní zpětnou vazbu. Prochází procesem onboardingu a systémem vzdělávání. Děláme vše pro to, aby mohli dosáhnout svých cílů a vydat ze sebe to nejlepší.

Jak zaměstnance rozvíjíte? Mají u vás možnosti dalšího vzdělávání?
Kromě řady odborných školení pořádáme workshopy ve spolupráci s externími firmami. Součástí těchto programů jsou i tréninky a workshopy pro sebepoznání, práci s vlastními postoji a motivací. Testuje se i styl práce, osobnostní rysy, zkoumají se i rozvojové potřeby zaměstnanců. Díky těmto školením máme zpětnou vazbu, a to nám pomáhá např. u rozdělování nových týmů, rolí v nich apod. Nechybí ani jazykové kurzy. A nebráníme se ani iniciativám od zaměstnanců. Podporujeme je i tehdy, pokud se zajímají o témata dalšího vzdělávání, která překračují jejich aktuální pracovní zařazení. Rádi jim poradíme a společně naplánujeme cestu, jakou se vydat. Velmi oblíbený a využívaný je v poslední době koučink a mentoring.

Jste součástí nadnárodní firmy, projevuje se nějak na fungování pobočky v Česku vedení z Německa?
O Němcích se říká, že jsou pořádní, pracovití a důslední. A to musím potvrdit, i co se týče fungování naší společnosti. Myslím ale, že v tomto jsou Češi podobní. Svojí disciplínou, chutí být nejlepší a využitím „selského rozumu“ jsme předčili řadu jiných. Se zahraničními kolegy velmi úzce spolupracujeme, a to nejenom na úrovni nejvyššího vedení. Naši pracovníci jsou často mentory pro zahraniční kolegy v evropských pobočkách STILL. To funguje samozřejmě i obráceně.

Dostáváte se i do situací, kdy je komunikace se zaměstnanci nebo mezi týmy obtížnější?
I u nás to samozřejmě občas drhne. Jsme součástí velkého koncernu, a to ovlivňuje chod firmy. Z malé firmy jsme se časem proměnili v koncern, a ne všichni zaměstnanci se na to umí naladit. Přibyly jim další povinnosti i starosti v podobě častých auditů, tabulek, hlášení a s tím spojená byrokracie. Zabýváme se třeba problematikou nástupnictví, kdy starší zaměstnanec postupně předává otěže mladšímu, mnohdy jde o celoživotní zkušenosti. Ale právě to si služebně starší kolegové někdy nechtějí připustit, mají strach, že už jsou nepotřební, ale tak to není. Víme, že jsou vysoce kvalifikovaní a velmi si jich vážíme. Snažíme se je proto motivovat, zadávat jim další a nové pracovní výzvy a cíle. Jejich činnost pak není pouhým opakováním dosavadní práce, ale směřuje k nějakému pevně danému bodu v budoucnosti. Právě to jim nakonec dává smysl a pocit jistoty.

Péči o zaměstnance věnujete značnou pozornost. Ctíte ale rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem?
Věřím, že ano. Work-life balance je u každého jiný. Každý má jiné priority a požadavky. Například maminky chtějí sladit čas na dítě i na práci tak, aby jedno nezasahovalo do druhého a neměly pocit, že šidí dítě nebo práci. I v rámci našich workshopů se tímto tématem zabýváme, aby naši zaměstnanci nejen v kancelářích, servisu, ale i v terénu věnovali této rovnováze pozornost, aby měli možnost sladit osobní i pracovní život podle svých představ. Přeji všem, aby je práce ve STILLu bavila minimálně stejně jako mne, už celých 25 let.

Jaké výhody či benefity mohou zaměstnanci ve vaší společnosti získat?
Benefity máme všichni plošně stejné, nezáleží na pracovní hierarchii. Zaměstnanci dostávají příspěvek na jídlo ve formě stravenek ve výši 115 korun, všem také přispíváme na penzijní připojištění. Každý získává bezplatně Multisport kartu, která garantuje volný nebo zvýhodněný vstup do relaxačních i pohybových zařízení. Jednotlivci si tak můžou vybrat způsob relaxace podle svých preferencí. No a pátý týden dovolené je dnes téměř běžná praxe.

Máte nějaký nepříliš běžný benefit, který si zaměstnanci oblíbili?
Ano, naši zaměstnanci mohou zdarma využít služeb právníka nebo psychologa. Máme na to velmi dobrý ohlas. Často řeší komplikované situace v rodině a tato služba jim přijde vhod. Psychologa máme i na tzv. hot-lince, pokud se potřebuje zaměstnanec poradit okamžitě. Někteří využívají i dlouhodobějších konzultací a terapií. Zaměstnanci tam dochází anonymně, takže nikdo z kolegů o tom neví. Právní či psychologickou poradnu může navíc využít i kterýkoliv člen jejich rodiny.

Jste poměrně aktivní i ve společenské odpovědnosti, co si pod tím ve vašem případě máme představit?
Takzvaný CSR (Company Social Responsibility) je poměrně nový a neustále se vyvíjející koncept, který v pozitivním smyslu nutí firmy přemýšlet o aktivitách, které přesahují zákonodárnou povinnost a nesoustředí se pouze na maximalizaci zisku. Snaží se férově jednat se svými dodavateli, zákazníky, angažují se v sociální oblasti a snaží se co nejméně zatěžovat životní prostředí. A o to se snažíme i u nás. Pořádáme sbírky pro potřebné, do kterých se zapojuje čím dál více zaměstnanců, také dlouhodobě finančně podporujeme dětský domov a nízkoprahové zařízení pro děti. Spolupracujeme s organizací Rubikon, která pomáhá trestaným lidem se začleněním do společnosti. Svoji pomoc se snažíme zacílit na co možná nejširší spektrum sociálně slabých, ať jde o osoby tělesně postižené, seniory nebo nemocné. Bereme ohled i na životní prostředí.

Naše společnost je držitelem pěti certifikátů ISO, z čehož jeden se přímo týká managementu společenské odpovědnosti. Další se týkají managementu kvality, managementu bezpečnosti informací, managementu bezpečnosti práce a čtvrtý se vztahuje k environmentálnímu managementu. O ten jsme si zažádali v souvislosti s patentováním nové mobilní myčky v podobě ekologického mycího zařízení, které zachycuje veškeré kapalné a pevné nečistoty vznikající při mytí vozíků.

Děkujeme za rozhovor.

 
Publikováno: 30. 1. 2019 | Počet zobrazení: 2762 článek mě zaujal 510
Zaujal Vás tento článek?
Ano