asseco Aimtec murr

Zlepšení bezpečnosti pomáhá šetřit

V ČR dochází ročně k více než 47 tisícům pracovních úrazů, což způsobuje, podobně jako nemoci z povolání, značné ekonomické ztráty. Navíc tím rostou i náklady na odpadové hospodářství. Úrazovost zaměstnanců zvyšuje i nesprávný výběr pracovních pomůcek, jak odhalují bezpečnostní audity.

 
Podle společnosti Ardon Safety, která se zabývá bezpečností práce v průmyslu, jsou diskrétní interní bezpečnostní audity pro firmy nezávazné. Jejich cílem je zjistit nedostatky týkající se bezpečnosti práce a v nákladech za ochranné pomůcky. Pomáhají odhalovat vady v nastavení systému bezpečnosti práce, který pak nedostatečně chrání zaměstnance, a současně firmám ukazují, proč jim v souvislosti s pořizováním povinného ochranného vybavení pro zaměstnance vznikají nezřídka až milionové vícenáklady ročně.
Výsledkem bezpečnostního auditu je návrh opatření, díky kterému se firmy dozvědí, kde je potenciál pro úspory a snížení pracovní úrazovosti. „Lépe nastavený systém bezpečnosti práce se pak samozřejmě odrazí také u dodavatelů ochranných pracovních prostředků. Namísto objednávek dělaných od stolu začnou s distribucí zboží, které lépe chrání zaměstnance i rozpočty firem,“ konstatuje Lubomír Winkler, bezpečnostní poradce Ardon Safety.
„Zjistili jsme, že většina podniků investuje neefektivně do osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro zaměstnance, např. rukavic nebo obuvi. Firmy často nakupují certifikované výrobky, které sice na papíře odpovídají bezpečnostním normám, ale horší je to z hlediska reálné ochrany zaměstnanců nebo životnosti těchto prostředků,“ říká Lubomír Winkler, a pro ilustraci uvádí z praxe: „Pracovníci nejmenované firmy používali dvojitou vrstvu rukavic na každou dlaň v domnění, že tím zabrání pořezání při práci s ostrými plechy. Výsledkem byly nejen četné pracovní úrazy, ale i enormně vysoká spotřeba rukavic a s ní spojené náklady na odpady a čas strávený výdejem a obměnou nošených rukavic.“ Uvedený případ dobře ilustruje slabou informovanost firem, resp. jejich nákupčích, o technologickém vývoji na trhu s OOPP, který posunul ochranu zaměstnanců na zcela jinou úroveň, než jaká byla před několika lety.
Nevhodně zvolené či zastaralé OOPP nejenže neposkytují účinnou ochranu proti rizikům, ale zvyšují i náklady na odpadové hospodářství a logistiku firem. Expertka na bezpečnost práce Alena Komolá z poradenské společnosti Bureau Veritas to vysvětluje na příkladu: „Nákupčí pořídili zaměstnancům pracovní rukavice, které chrání jejich ruce před škodlivými látkami 6 hodin. Jsou sice levnější, jenže pracovní směna trvá 8 hodin. Takže pracovníci, aby dodrželi požadovaná pravidla bezpečnosti práce, jsou nuceni v jednom dni použít dva páry rukavic. Což znamená dvojnásobné náklady na OOPP, delší čas na fasování nových rukavic a více odpadu z vyřazených rukavic, který se musí odvézt."
Je proto důležité, aby odpovědní pracovníci firem více přemýšleli nad tím, jaké pracovní pomůcky nakupují a zda skutečně odpovídají vykonávané práci a rizikům. Nejenže tím omezí riziko pracovních úrazů a sníží počet lidí na neschopenkách, ale také zefektivní své hospodaření.
 
Publikováno: 29. 11. 2018 | Počet zobrazení: 1889 článek mě zaujal 368
Zaujal Vás tento článek?
Ano