asseco Aimtec murr

Jak technologie nově formují pojetí práce

V rámci výzkumu společnosti Samsung zaměřeného na novou mobilní ekonomiku, proběhla studie Blurred World (Neostrý svět), zkoumající vzorce lidského chování v souvislosti s využíváním technologií na moderních pracovištích.

 

Z průzkumu, zahrnujícího přes 5000 respondentů z 10 evropských zemí, vyplynula řada zjištění, které dokumentují, jak technologie mění práci i osobní život zaměstnanců, pracovní dobu, místo z kterého pracují, i zvyklosti považované na pracovišti za „obvyklé“.

Práce a volný čas už nemají hranice
„Mobilní technologie mění způsob, jakým pracujeme a jak se chováme, ať už v kanceláři nebo mimo ni. Vše počínaje pracovní dobou a konče podobou kanceláře se neustále vyvíjí, protože mobilní telefony stírají hranice mezi tím, jak se chováme v pracovním a osobním životě, a prolínají se místa a okamžiky, kdy pracujeme a kdy trávíme volný čas,“ říká Phil Lander, vedoucí skupiny ETO-Mobile B2B ve společnosti Samsung.
Stejně tak, jako po nástupu e-mailů nahradil tradiční pracovní dobu od 9 do 17 hod. tichý trend vyřizování pracovních záležitostí i v době pracovního volna, otevírají pokročilé mobilní technologie také nové možnosti pro čas i místo, kde pracujeme. Vstupujeme tak do nového věku „neviditelné“ práce mimo kancelář a mimo pracovní dobu.
Asi nepřekvapí zjištění, že se stírá rozdíl mezi „pracovní“ dobou a časem „volna“ a pojetí pracovního dne je mnohem flexibilnější, přičemž i mezi různými zeměmi jsou značné rozdíly. Německo se může pochlubit největším počtem pracovníků začínajících pracovat brzo ráno (21 %), kdy začínají vyřizovat své pracovní záležitosti prostřednictvím e-mailu nebo telefonu mezi 6. a 7. hod. ráno. To jim dává velký náskok oproti 36 % pracovníků v dalších evropských zemích, kteří zahajují svůj pracovní den mezi 8. a 9. hodinou. Naopak nejpozději začínají pracovat zaměstnanci ve Španělsku a Itálii (mezi 9. a 10. hodinou ranní), zůstávají však v práci nejdéle: Až 47 % z nich končí po 18. hod.
Flexibilita, kterou přinášejí mobilní technologie, umožňuje lidem pracovat mimo kancelář a zkoušet nová prostředí. Například během dojíždění do práce pracují lidé nejvíce ve Švýcarsku, stráví průměrně 1,9 hodiny týdně kontrolou e-mailů a vyřizováním po telefonu. Velká Británie a Francie zase hlásí nejvíce lidí pracujících z domova, v obou zemích lidé takto pracují přes 8 hodin týdně, což je o více než 2 hodiny déle, než kolik činí evropský průměr.


Lepší výkon a efektivita? Jak kde…
Zaměstnanci přizpůsobují svůj život novému mobilnímu způsobu práce, ale názory na to, do jaké míry je tento způsob účinný a efektivní, se liší. I když 58 % evropských respondentů uvádí, že flexibilní a mobilní práce umožňuje lidem dosáhnout vyšší produktivity, téměř tři čtvrtiny (73 %) zároveň prohlašují, že jsou nejproduktivnější, když jsou na pracovišti fyzicky přítomni.
Největšími zastánci mobilní práce jsou Francie, Švýcarsko a Velká Británie, kde až 68 % lidí nesouhlasí s tvrzením, že k produktivitě je třeba fyzická přítomnost na pracovišti.
Firmám po celé Evropě může flexibilnější pracovní síla pracující na dálku pomoci zvyšovat míru inovací a efektivity a otevřít novou éru růstu.
Podniky a jejich zaměstnanci si osvojují nové vzorce mobilního chování, ale jak upozorňuje studie, je nutno se zamyslet i nad dopadem, jaký to může mít na používání dat, bezpečnost a ochranu soukromí - a zavést náležitou infrastrukturu, aby byla zajištěna ochrana citlivých firemních i osobních informací. V souvislosti s nařízením GDPR potřebují mít podniky jistotu, že dokážou ochránit osobní údaje pracovníků a zajistit jejich bezpečnost bez ohledu na to, kde a kdy zaměstnanci mobilní telefony používají. Stejně tak potřebují i jistotu, že z firmy neuniknou žádné citlivé informace a k firemním datům nezíská nežádoucí přístup nikdo nepovolaný.
V souvislosti s tím vyvinul Samsung řešení poskytující podnikům technickou infrastrukturu k řízení a kontrole osobních údajů a obsahu. Nová bezpečnostní platforma Samsung Knox, která splňuje požadavky obranného průmyslu a používá bezpečnostní mechanismy již na úrovni hardwaru, umožňuje jednotlivcům používat mobilní technologie tak, jak chtějí.
Díky jednoduchému nastavení, zabezpečeným údajům a možnosti ovládání na dálku umožňuje podnikům využívat výhod nové mobilní ekonomiky s vědomím, že jejich data jsou v bezpečí.

 
Publikováno: 29. 11. 2018 | Počet zobrazení: 1470 článek mě zaujal 324
Zaujal Vás tento článek?
Ano