murr

Většině Američanů by nevadilo poslouchat v práci roboty

Zaměstnanci i specialisté na lidské zdroje se nebrání nástupu umělé inteligence (AI) do firemního prostředí a mají zájem na jejím rychlém přijetí v podnicích. Hlavní překážkou je nedostatek znalostí, a firmy by měly své zaměstnance na nové technologie lépe připravovat.

 

Takové závěry vycházejí ze studie „AI at Work“ provedené společnostmi Oracle a Future Workplace v USA mezi vedoucími pracovníky z oddělení lidských zdrojů (HR) i mezi zaměstnanci. Výzkum, do kterého se zapojilo 1320 respondentů z amerických organizací všech velikostí, ukazuje, že lidé jsou připraveni přijímat v rámci práce pokyny od robotů.

AI má velký potenciál, ale je nutno na ni lidi připravit
Podle výsledků studie lidé chápou přínosy umělé inteligence (AI), ale samotné podniky pro to nedělají dost, aby AI nasazovaly a zaměstnancům pomohly nové technologie přijmout. Důsledkem je pak zvýšené riziko zastarávání kvalifikace.
Studie také ukázala velké rozdíly mezi tím, jak lidé používají umělou inteligenci pro své vlastní potřeby a jak v rámci svého zaměstnání. Zatímco 70 % respondentů AI nějak využívá v osobním životě, v zaměstnání je to už jen 24 % a aktivně ji nasazuje pouhých 6 % profesionálů z HR. Přitom naprostá většina (93 %) zaměstnanců uvedla, že nemají žádný problém přijímat pokyny od automatizovaných systémů umělé inteligence.
Všichni respondenti souhlasili s názorem, že AI bude mít na jejich organizaci spíše pozitivní dopad. Šéfové HR i zaměstnanci spatřují hlavní přínos ve zvýšení produktivity. Účastníci průzkumu uvádějí pro další tři roky následující výhody AI:
AI zvýší efektivitu provozu (59 %), umožní rychlejší rozhodování (50 %), významně sníží náklady (45 %), zlepší jak zákaznickou (40 %), tak i zaměstnaneckou zkušenost (37 %). Vedoucí lidských zdrojů věří, že AI vylepší vzdělávání a rozvoj (27 %), řízení výkonnosti podniku (26 %), odměňování a mzdy (18 %), nábor zaměstnanců a řízení zaměstnaneckých výhod (13 %).
Navzdory jasnému potenciálu AI pro zvýšení výkonnosti podniku se však obě skupiny respondentů průzkumu domnívají, že organizace nedělají dost pro to, aby zaměstnance na nástup umělé inteligence připravily. Dotazovaní identifikovali i několik dalších překážek, které zpomalují nasazování AI:

- Téměř všichni šéfové HR se obávají, že se nedokáží přizpůsobit rychlému přijetí AI, ani (což je ještě horší) nejsou oprávněni v rámci organizace řešit nedostatek kvalifikace ve vztahu k AI.
- Více než polovina zaměstnanců se rovněž obává, že s rychlým přijetím AI nedokáží držet krok. 71 % se domnívá, že znalosti a dovednosti vztahující se k AI budou v příštích třech letech důležité. 72 % respondentů z oblasti lidských zdrojů ale přiznává, že jejich organizace nemá pro AI žádné školicí programy.
Jako hlavní překážky pro nasazení AI v podniku obě skupiny respondentů vnímají náklady (74 %), riziko selhání technologie (69 %) a bezpečnostní rizika (56 %).

Nejlepší vliv bude mít AI na šéfy
Navzdory všem tvrzením o tom, jak se lidé umělé inteligence obávají, dokazují výsledky průzkumu naprostý opak. Respondenti naopak věří, že ignorování nových technologických trendů a selhání při zavádění AI bude mít negativní dopad na jejich vlastní pracovní kariéru, na jejich kolegy i organizaci jako celek.
Za tři hlavní rizika, která mohou být důsledkem nepřijetí AI, pokládají dotazovaní pokles produktivity, zastarávání jejich znalostí a ztrátu zaměstnání. Zaměstnanci se tedy nebojí, že o práci přijdou kvůli AI, ale spíše kvůli jejímu ignorování.
Z hlediska organizace jako celku se účastníci průzkumu domnívají, že AI bude mít nejpříznivější dopad na ředitele včetně nejvyššího vedení firem (tzv. C-suite). Bez přijetí AI na této úrovni, tedy bez toho, že by umělá inteligence přímo podporovala i řízení firmy, mohou organizace přijít o svou konkurenční výhodu.

 
Publikováno: 1. 10. 2018 | Počet zobrazení: 1471 článek mě zaujal 327
Zaujal Vás tento článek?
Ano