asseco Aimtec murr

Oleje z pohledu uživatele - nákup, kontrola, výměny

Oddělení nákupu, purchasing department, se stává hybnou silou většiny firem. O potřebách techniků a provozních potřebách strojně technologických celků rozhodují lidé, kteří mají pouze jeden cílový ukazatel - co nejnižší cenu. Ostatní podstatné ukazatele je naprosto nezajímají.

 

Slova, jako je rentabilita, návratnost, kvalita, tradice, serióznost ve vzájemných obchodních vztazích je neoslovují, nezajímají, raději je považují za prázdné proklamace. Jejich nevědomým působením vznikají následně značné škody, které musí komplikovaně a draze odstraňovat pracovníci technických oddělení.
Tento příspěvek se věnuje oblasti průmyslových olejů, informace jsou čerpány výhradně z praxe.

Příklad č. 1:
Při celozávodní dovolené došlo k plánované výměně 10 500 l hydraulických olejů ve výrobní hale, kde jsou produkovány na desítkách automatů přesné součástky pro evropské výrobce automobilů. Zvítězil dodavatel, který nabídl cenu hydraulického oleje pod 20 Kč za 1 l. Po provedené výměně byl problém s přesností výroby a s jakostí výroby. Stroje působily velmi unaveným dojmem, byly zalepené, projevoval se intenzivně Stick-Slip efekt. Po odběru vzorku „nového“ oleje z originálního obalu byl problém okamžitě objevený, viz fotografie laboratorní membrány 0,8 µm.
Nový olej se ve strojích choval jako tekuté lepidlo s abrazivním účinkem. Několik desítek strojů, které byly výměnou postižené, muselo být odstaveno, byl nakoupený tentokrát nový olej a byla provedena jeho druhá výměna během několika málo dnů. „Nový“ levný olej stál necelých 200 000 Kč, skutečně nový olej potom přes 300 000 Kč. Zmetky, odstávka strojů, nevýroba a náhradní výroba po součtu dosáhla hranice několika milionů korun. A vše začalo nákupem levného oleje...

Příklad č. 2:
Firma vlastní stroje a zařízení, celková náplň olejů se pohybuje přes 60 000 l. V tomto případě se nákupní oddělení zachovalo velice správně. Při nákupu sdělili, že potřebují jeden sud konkrétního typu oleje na doplnění rychlého úbytku, prý praskla tlaková hadice u stroje. Nakoupilo deklarovaný olej od tří distributorů. Tribologická laboratoř byla vyzvána, aby provedla odběry olejů podle platných standardů a analýzy tří vzorků.
První vzorek vykazoval kód čistoty dle NAS 1638 třídu 12, hypotetickou třídu 16. Jednalo se tedy o extrémní znečištění. Gravimetrickou metodou bylo zjištěno 588 mg/kg! Zcela chyběla přísada nízkoteplotního antioxidantu.
Druhý vzorek oleje od jiného distributora byl v naprostém pořádku, plně odpovídal svými znaky novému oleji. Třetí vzorek oleje také neodpovídal svými ukazateli novému oleji. Zcela chyběly vysokoteplotní i nízkoteplotní antioxidanty, kód čistoty dle NAS 1638 třída 11.

Příklad č. 3:
Ve firmě je zavedená kontinuální péče o oleje od roku 1998. S rozvojem firmy souběžně narůstal počet strojů a tím i velikost olejových náplní. Péče o olej je prováděná špičkovým technologickým zařízením, byly zcela odbourány pravidelné výměny olejů, maximálně sníženy jak plánované, tak i neplánované prostoje. Kvalita a efektivita výroby je stabilní. Interně sledované nákladové ukazatele údržby jsou řádově nižší než v ostatních koncernových závodech. S novými stroji bylo třeba posílit kontinuální péči o další olejové náplně nových strojů. Technici požadovali nákup dalších technologických zařízení, se kterými mají dlouholeté zkušenosti, a které jsou schopny plnit jejich požadavky. Oddělení nákupu však bylo jiného názoru a zakoupilo nejlevnější filtrační zařízení, které bylo nabídnuto. Výsledek je jednoznačný. Nové zařízení leží ve skladu, nepoužívá se, protože není schopno plnit požadavky čistoty olejů doporučených výrobci.

Doporučení:
Oddělení nákupu by mělo znát v hrubých rysech, co má nakupovat, jaké parametry má zadávat pro nákup olejů a zařízení. Je důležité provádět či nechat provádět namátkové kontroly dodávek maziv. Pouze tak je možné se pojistit před neseriózním postupem některých dodavatelů. Zároveň by se měla ověřovat schopnost a účinnost nakupovaných technologií v tomto segmentu a požadovat od dodavatelů určité garance.
Analýzy olejů a maziv prováděné v kamenných laboratořích jsou v současné době na vysoké úrovni. Pomocí nich je možné určit nejenom jakostní znaky olejů, ale hlavně budoucí provozní problémy. Můžeme konstatovat, že aplikací tribotechnických postupů lze problémy diagnostikovat v řádu týdnů až měsíců před jejich zjevnými projevy a definovat příčiny. Vibrodiagnostika a termovize jsou pak schopny informovat o důsledcích. Ale to je již v mnoha případech pozdě, zásahy vyvolávají odstávky výroby.
Je důležité, aby byl olej udržovaný v maximální provozní kondici, aby byl čistý a suchý. V dnešní době je možné docílit životnost hydraulických olejů cca 90 000 motohodin a olej je podle podrobné analýzy schopen dalšího provozu. V takových olejích je potom snadno čitelný i jemný signál, např. pomalu se zvyšující obsah otěrových kovů v jednotkách. „Ve špinavém kyblíku se špinavou vodou není vidět na dno. V čistém s destilovanou vodou vidíme všechno." A takový příměr lze použít i u olejů.
Počátek péče o oleje je nutné zahájit již v olejovém hospodářství. Odpovídá současným požadavkům? Není to plechový přístřešek v koutě dvora? Ví kompetentní pracovníci, že uzávěry na obalech olejů jsou kapalinotěsné, ale nejsou ve většině případů ani plynotěsné? Je důležité, zda manipulace s olejem na doplňování a výměny probíhá podle běžných normálií, nebo zda probíhá systémem sud - kyblík - stroj. Kontaminace je přítomná všude (vlhkost, prach) a je proto nutné zavádět takové postupy, které jejímu průniku zabraňují.
Na závěr musíme konstatovat mnohokrát opakovaný fakt: až za 98,5 % negativních projevů strojů a zařízení je zodpovědná kondice oleje a jeho kontaminace. Čím je olej čistší, tím je snadněji a déle možné udržet jeho kondici v desítkách tisíců motohodin. V tomto směru je třeba hledat úspory. Tam leží ladem statisíce, miliony korun. Tyto informace však oddělení nákupu nezná, nevidí a nevnímá. A to je příznak dnešní doby. Šetří se za každou cenu v řádu korun a unikají finanční prostředky o jeden až dva řády vyšší.

Vladislav Chvalina, KLEENTEK

 
Publikováno: 8. 8. 2018 | Počet zobrazení: 1592 článek mě zaujal 359
Zaujal Vás tento článek?
Ano