asseco Aimtec murr

Ochrana zdraví má svá pravidla

Každý den jsou lidé ohrožování na svém zdraví při práci. Na tuto skutečnost upozorňuje „Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, který se každoročně koná 28. dubna.  

 

Jedním z opatření proti pracovním rizikům je i ochranný oděv, který může nejen chránit zdraví pracovníka, ale dokonce i zachránit život. K tomu však musí být vybavení přizpůsobeno nebezpečí daného pracoviště. Pro většinu nebezpečí existuje vhodný ochranný oděv se specifickými vlastnostmi určenými pro prostředí daného pracoviště. Ochranné funkce jsou znázorněny pomocí symbolů, které by měly být dobře viditelné, a signalizovat tak správné použití této ochranné pomůcky.

Povinné symboly:

Označení CE - Každý ochranný oděv na evropském trhu vyžaduje označení CE. Touto značkou výrobce prohlašuje, že jím vyrobené osobní ochranné prostředky splňují evropské právní předpisy. Symbol je obvykle umístěn na vnitřní straně oděvu.

 

 

Symboly s označením ochranných funkcí:

Ochranný oděv s elektrostatickými vlastnostmi (EN 1149-5) - Symbol označuje ochranný oděv, který zabraňuje vzniku elektrostatického výboje a tím vznícení výbušného prostředí.

 

 

 

Ochranný oděv proti tepelnému účinku elektrického oblouku (IEC 61482-2) - Tento piktogram označuje ochranný oděv, který chrání proti tepelným účinkům elektrického oblouku.

 

 

 

Ochranný oděv při svařování a podobných pracích (EN ISO 11611) -
Oděv chrání před malými rozstřiky roztaveného kovu a před krátkodobým kontaktem s plameny.

 

 

 

Ochranný oděv proti teplu a plameni (EN ISO 11612) - Symbol označuje  oděv chránící proti teplu a plameni. Pomocí kódových písmen je udáváno, jaké požadavky na teplo a plameny oděv splňuje.

 

 

 

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím (EN 13034, Typ 6) - Symbol označuje oděv, který poskytuje ochranu proti lehkému postřiku nebo kapalným aerosolům, kde není požadována naprostá kapalinová bariéra.

 

 

 

Součástí ochranného oděvu, podobně jako u jiných ochranných pomůcek, by měla být i správná a odborná péče. Jak zdůrazňuje Silvia Mertens, inženýrka oděvní technologie ve společnosti MEWA, která se specializuje na komplexní služby a poradenství v oblasti průmyslového textilního managementu, i ochranný oděv se musí prát a udržovat odborným způsobem, aby se zachovala jeho ochranná funkce. Rovněž jakákoli změna, jako je např. připevnění loga společnosti nebo jmenovky zaměstnance na oděv, musí být provedena v souladu s normami. Provedení, materiál, velikost a místo umístění loga musí být přizpůsobeno ochranným funkcím daného osobního ochranného prostředku.

 
Publikováno: 2. 7. 2018 | Počet zobrazení: 2261 článek mě zaujal 422
Zaujal Vás tento článek?
Ano