asseco Aimtec murr

EP schválil zpřísnění kontrol aut

Evropská komise by měla mít za dva roky pravomoc kontrolovat úřady pro schvalování vozidel v členských státech EU, iniciovat stažení aut z trhu či pokutovat výrobce a homologační zkušebny. Nová pravidla, která schválili europoslanci 19. dubna letošního roku, musí ještě formálně potvrdit Rada ministrů.

 
Nová pravidla, která jsou v podstatě reakcí na skandál německé automobilky Volkswagen podvádějící s emisemi u naftových vozů, jsou výsledkem dvouletého jednání, jež koncem loňského roku vyústilo v politickou dohodu zástupců Evropského parlamentu, Rady ministrů a Evropské komise. Po schválení Radou ministrů začne nařízení platit ve všech zemích EU od září 2020. Podle současných pravidel schvalují nová auta národní úřady, které jako jediné mají i pravomoc zrušit těmto vozům licenci. Od září 2020 bude moci také EK iniciovat stažení vozidel z trhu v rámci EU a v případě porušení předpisů (např. pokud se zjistí, že je v provozu auto s nevyhovujícími hodnotami emisí oproti deklarovaným) ukládat sankce - pokuty by mohly dosahovat až 30 000 eur (téměř 770 000 Kč) na automobil.
Nová pravidla se budou týkat vozidel daných do provozu poté, co toto nařízení vstoupí v platnost (tedy po 1. září 2020). Novinkou oproti stávajícím pravidlům je to, že se budou kontrolovat nejen vozidla při uvedení na trh, ale bude možné namátkově kontrolovat i auta již v provozu. Národní úřady budou moci udělit pokuty výrobcům či homologačním zkušebnám, pokud zjistí pochybení, tedy že schválily či daly na trh vozidlo, jehož parametry neodpovídají uvedené specifikaci.
„Tato reforma bude zlepšovat chybný systém pro testování automobilů," uvedla Evropská spotřebitelská organizace se sídlem v Bruselu s tím, že zlepšená úloha EU působí jako odrazující prostředek proti tomu, aby vnitrostátní regulační orgány poskytovaly preferenční zacházení vlastním výrobcům automobilů.
Vlády EU již v prosinci podpořily nový zákon po dohodě s blokovým parlamentem. Cílem navrhovaných změn, které jsou založeny na vzájemném uznávání rozhodnutí jednotlivých členských států v rámci EU, je řešit nedostatky stávajícího systému. Nová právní úprava, která nahrazuje pravidla zakotvená v právu EU z roku 2007, také:
- umožňuje EK, aby prováděla, resp. vyvolala testování vozidel po schválení,
- umožňuje jednotlivým zemím EU odvolávat vozidla schválená jinde v rámci unie, pokud by vznikly problémy týkající se životního prostředí nebo bezpečnosti,
- podřizuje vnitrostátní orgány, které jsou odpovědné za povolování modelů vozidel k „vzájemnému hodnocení",
- ukládá výrobcům vozidel povinnost zpřístupnit softwarové protokoly (v návaznosti na úsilí vymýtit podvodné technologie typu VW).
Komise, která navrhla nová pravidla v lednu 2016, dostala do návrhu nové legislativy hodně z toho, co chtěla v konečné verzi zákona. Nedostal se do něj ale návrh ustanovení, který se snažil zakázat výrobcům automobilů platit za laboratorní testy přímo požadavkem, aby průmysl přispíval do národních rozpočtů, z nichž by testování mělo být financováno.
 
Publikováno: 2. 7. 2018 | Počet zobrazení: 2156 článek mě zaujal 423
Zaujal Vás tento článek?
Ano