hnv murr

Lipské strojírenské veletrhy v novém termínu

První významné setkání strojírenské, kovozpracující a subdodavatelské branže v Evropě proběhne v příštím roce ve dnech 5. až 8. února 2019, kdy lipské výstaviště bude opět hostit mezinárodní veletrhy Intec a Z 2019. Veletrhy se tak v příštím roce budou konat v termínu o měsíc dřívějším, než bývalo zvykem. Již tedy začátkem února mají české firmy opět možnost účasti za velmi výhodných podmínek.

 

Mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby Intec a mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, modulů a technologií Z 2019, což lze dekódovat jako zkratkové označení německého pojmu Zuliefer, tedy subdodavatel, patří mezi významné události veletržní sezóny příštího roku.
Tandem průmyslových veletrhů, který se koná s dvouletou periodicitou, si už vydobyl svou pevnou pozici v kalendáři výstavních akcí. S celkovým počtem 1382 vystavovatelů na posledním ročníku v březnu 2017 potvrdily vždy v lichých letech konané veletrhy Intec a Z svou silnou pozici mezi nejvýznamnějšími strojírenskými veletrhy v Evropě. Vše nasvědčuje tomu, že úspěšnému příběhu tohoto veletržního dua přibude v příštím roce další kapitola.

Doprovodný program nabídne špičková odborná témata
Široká vystavovatelská nabídka bude doplněna na konkrétní praktická témata orientovaným odborným programem, který nabídne ideální platformu pro transfer inovací a nejnovějších poznatků výzkumu do průmyslové praxe. Jedním z příkladů může být nově koncipovaná přehlídka „Aditivní + hybridní výroba - praktické aplikace nových výrobních technologií“, která formou atraktivních exponátů představí spojení aditivních výrobních postupů a nejnovějšího technologického vývoje v oblasti odlehčených konstrukcí. Součástí této zvláštní přehlídky bude i expertní fórum, které během všech čtyř veletržních dní umožní v koncentrované podobě náhled na aktuální stav vývoje techniky v dané oblasti.
Digitalizace, senzorika, smart výroba, ale také nové koncepty mobility a jejich dopady na strojírenský a subdodavatelský průmysl, to jsou namátkou další témata, která budou v odborném programu veletrhů Intec a Z 2019 hrát důležitou roli. Podrobnější informace o programu i obsahovém zaměření veletrhů lze získat na stránkách: www.intec-lipsko.cz a www.z-lipsko.cz.
Ačkoli do dalšího ročníku úspěšného veletržního spojení Intec a Z 2019 zbývá ještě tři čtvrtě roku, přípravy již běží na plné obrátky a organizátoři už nyní registrují zvýšený zájem ze strojírenské branže. Díky aktuálnímu stavu přihlášek je možné s předstihem začít s přidělováním veletržní plochy konkrétním vystavovatelům. „V uplynulých týdnech jsme od partnerů, dřívějších vystavovatelů a také řady nových vystavovatelů zaznamenali velmi pozitivní reakce. Očekávání jsou velká, takže ohledně dalšího vývoje našich úspěšných veletrhů jsme velmi optimističtí“, potvrzuje projektová manažerka veletrhu Kersten Bunke.

Oficiální účast ČR
Specializované veletrhy jsou přitom svým zaměřením a oborovou skladbou vhodné nejenom pro velké koncerny a společnosti s celosvětovou působností, ale také pro malé a střední firmy. Například subkontraktační veletrh Z vnímá řada těchto společností jako osvědčenou platformu, kam se prostě jezdí pro konkrétní zakázky. Toho si je dobře vědomo i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které na tomto veletrhu opakovaně organizuje velice úspěšné oficiální účasti českých průmyslových firem. Zejména pro malé a střední firmy je přitom zásadní i aspekt finanční, kdy účast na společném stánku je díky státní podpoře možná za velmi výhodných podmínek, které menším firmám výrazně usnadňují účast na zahraničním veletrhu a tím i atraktivní šanci prosadit se mimo domácí trh. Oficiální expozice České republiky na veletrhu Z v Lipsku je naplánována i na nadcházející ročník ve dnech 5. až 8 února 2019.

 
Publikováno: 2. 7. 2018 | Počet zobrazení: 1309 článek mě zaujal 310
Zaujal Vás tento článek?
Ano