hnv murr

Pomocník pro úspory a kontrolu úniků stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je jedním z nejdražších nosičů energie a přesto sledování jeho spotřeby není v mnoha výrobních provozech přesně monitorováno. Bez znalosti celkové spotřeby stlačeného vzduchu ani skutečné spotřeby jednotlivých oddělení není vytvářen žádný tlak na zamezení jeho úniku a optimální spotřebu.

 

Měření úniků nabízí možnost kontinuálního vyhledávání a oprav netěsných míst, kterými často uniká až 35 % celkové spotřeby stlačeného vzduchu.
Pro kontinuální měření průtoku stlačeného vzduchu je velice vhodné použití průtokoměrů, ale také je nutné, aby byla naměřená hodnota porovnávána s aktuálním výrobním procesem. Jde o sledování typu momentálně vyráběného výrobku, aktuální nastavení výrobního stroje a podobně. Porovnáním těchto hodnot je možné v PLC kontrolovat, zda nedochází ke zbytečně vysoké spotřebě stlačeného vzduchu. Vada může být např. v opotřebených pístních kroužcích, dochází tak ke stálému úniku stlačeného vzduchu. Nedostatečné zásobení vzduchem pak může způsobovat, že výrobní pneumatický stroj nebude pracovat zcela podle původních požadavků. Může docházet ke snížené přesnosti vyrobených dílů nebo i k poškození výrobního stroje.

Ochrana spotřebiče před vysokou nebo nízkou dodávkou stlačeného vzduchu
Spotřebiče stlačeného vzduchu potřebují minimální dodávku tohoto média, aby byly schopny požadovaného výkonu. Některé spotřebiče je třeba kromě toho chránit před příliš vysokou dodávkou stlačeného vzduchu. V kritických případech výrobce zařízení dokonce tímto podmiňuje poskytnutí záruky. Obě úlohy optimálně řeší přístroj testo 6440 pomocí svých dvou spínacích výstupů. Použití tohoto přístroje zaručuje nepřetržitou ochranu investic.
Pro měření normovaného objemového průtoku stlačeného vzduchu je k dispozici měření tepelného hmotnostního průtoku. Pouze to - je nezávislé na procesním tlaku a teplotě - nevytváří trvalou tlakovou ztrátu. Dva keramické senzory se skleněnou ochranou, vyvinuté speciálně pro použití v náročných podmínkách stlačeného vzduchu, jsou vystaveny provozní teplotě a zapojeny do Wheatstonova můstku. Tento princip měření umožňuje, že průtokoměry mají velký rozsah měření. Poměr mezi nejvyšším a nejnižším průtokem je 300 : 1.
Přístroj řady testo 6440 nainstalovaný před každý stroj nebo skupinu strojů odhalí i ten nejmenší objemový průtok stlačeného vzduchu. Rovněž překročení maximálního známého objemového průtoku při nezměněném odběru je známkou úniku. Proto jsou integrované spínací výstupy u přístroje testo 6440 optimálními signalizačními prostředky pro zjištění netěsnosti. Na displeji přístroje je možné sledovat aktuální objemový průtok v Nm³/min nebo množství spotřeby v Nm3.

Měřič průtoku stlačeného vzduchu testo 6440 je určen pro všechny průměry potrubí DN15-DN50
Řada testo 6440 nabízí ve čtyřech přístrojích nejkompaktnější provedení měřiče, který spolu s integrovanou vysoce výkonnou elektronikou poskytuje všechny potřebné výstupní signály. Integrovaná vstupní a výstupní trasa média dovoluje optimální přesnost měření. Termický senzor vyrobený z keramiky a potažený ochranným sklem nabízí současně robustnost a nejrychlejší odezvu.

Výhody přístroje:
• s vestavěnou vstupní a výstupní částí,
• kalibrovaný na objemový průtok (Nm3/h),
• 2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4...20 mA, pulsní spínač,
• teplotně kompenzovaný díky použité metodě měření,
• s displejem pro zobrazení výsledků měření objemového průtoku a spotřeby.

Měřič průtoku testo 6446/47 pro velké průměry potrubí DN65-DN250
Firma Testo vyřešila problém nepřesného uložení senzoru u velkých průměrů potrubí DN 65-DN 250 pomocí řady průtokoměrů testo 6446/6647. Řešením je mechanicky vysoce přesný měřicí blok, kde je termický senzor stále umístěn v jedné poloze - vertikálně i horizontálně vůči sklonu potrubí. Zvláště v případě velkých světlostí potrubí jde často o důležité hlavní rozvody, které nelze snadno vyřadit z provozu. U jiných řešení se proto musí vytvářet bypass, ale průtokoměr testo 6447 toto řeší patentovaným závitovým připojením, kde je možné celý senzor vysunout bez nutnosti vypouštět tlak z potrubí. Překalibrování, čištění nebo výměna takto nepřináší žádné prostoje - i bez bypassu!
Přístroj je dodáván ve dvou materiálových provedeních a dvou variantách konstrukce. Na výběr je z 28 různých variant.

Výhody přístroje:
• modely s patentovanou připojovací armaturou pro snadné připojení i na rozvod pod  tlakem bez přerušení provozu, kvůli čištění a překalibrování,
• s vestavěnou vstupní i výstupní částí,
• kalibrováno na objemový průtok (Nm3/h),
• 2 volně nastavitelné výstupy: analogový 4... 20 mA, pulsní spínací,
• teplotně kompenzovaný,
• s displejem pro zobrazení objemového průtoku nebo spotřeby,
• materiál měřicího bloku: ušlechtilá nebo zinkovaná ocel.

Průtokoměr testo 6448 s tyčovou sondou pro DN40-DN300
Přenosná sonda testo 6448 slouží pro měření, regulaci a kontrolu spotřeby stlačeného vzduchu a tím i ke zjištění míst s úniky v systémech rozvodu tlakového vzduchu, rozdělení nákladů v závislosti na spotřebě a zajištění řízení spotřeby v odběrových špičkách. Přístroj je optimálně vhodný pro jednoduchou, bezpečnou a rychlou montáž a je možné jej použít pro měření na rozvodech s různými průměry potrubí.

Oblasti použití:
• detekce úniků a měření spotřeby stlačeného vzduchu
• rozdělení nákladů podle spotřeby jednotlivých pracovišť
• řízení spotřeby ve špičkách
• kontrola min./max.
• řízení preventivní údržby
• přesné automatické dávkovaní stlačeného vzduchu

Výhody přístroje:
• možnost montáže pod tlakem,
• měření rychlosti proudění vzduchu v m/s; spotřeby v Nm3 a teploty média ve °C,
• ochrana před zpětným rázem a kulový ventil pro bezpečnou a rychlou montáž a demontáž sondy stlačeného vzduchu - díky tomu je možné provádět měření pouze pomocí jedné sondy na více místech,
• maximální flexibilita díky výstupu prostřednictvím různých signálů:
- analogovy výstup 4... 20 mA
- impulsní vystup
- 2 spínací výstupy (nastavitelné: závisle na spotřebě nebo objemovém průtoku), spínací a rozpínací kontakt, hystereze
• integrovaný sumarizátor (totalizátor) i bez vyhodnocovací jednotky,
• menu pro obsluhu pomocí displeje.

Kontrola vlhkosti stlačeného vzduchu
Zbytková vlhkost je nejčastěji vyjadřována hodnotou teploty rosného bodu °Ctd. Na výstupu kompresoru jsou proto zařazeny různé typy sušiček. Pro kontinuální kontrolu těchto sušicích zařízení nabízí firma Testo jednoduché kontrolní přístroje řady testo 6740. Přístroj je buď trvale nainstalován na vhodném místě rozvodu tlakového vzduchu (závit G1/2“), nebo jej lze připojit dočasně na různá místa pomocí měřicí komůrky a rychlospojek.
Typ testo 6743 má kromě analogového proudového výstupu 4… 20 mA navíc displej pro operativní kontrolu na místě a možnost jemného dostavení pro dosažení optimální přesnosti v dané oblasti měřicího rozsahu. Model 6743 je možno dovybavit i alarmovým kontaktem pro signalizaci překročení nejvyšší přípustné vlhkosti.

Ultrazvukový detektor úniku - testo Sensor LD
Plyny unikající z netěsností v potrubních systémech (např. vlivem koroze nebo špatných šroubových spojů) vydávají zvuky v ultrazvukové oblasti. S pomocí detektoru úniku testo Sensor LD je možné již ze vzdálenosti několika metrů rozpoznat i ty nejmenší úniky, které nelze zachytit lidským uchem nebo spatřit pouhým okem díky jejich velikosti. Detektor úniku převádí neslyšitelné zvuky úniků z ultrazvukové oblasti do slyšitelného spektra pro lidské ucho. Tyto zvuky jsou pak slyšitelné i ve velmi hlučných prostředích, díky pohodlným zvukotěsným sluchátkům, které jsou součástí dodávky. Přístroj testo Sensor LD je vybaven vysoce přesným ultrazvukovým senzorem a  díky akustickému trychtýři může detekovat úniky např. u systémů stlačeného vzduchu, rozvodů plynu, páry nebo chladicích systémů, těsnění dveří atd. Za pomoci integrovaného laserového zaměřovače je možné úniky přesně  lokalizovat.

Výhody detektoru:
• robustnost a nízká hmotnost zajišťují pohodlné používání přístroje v průmyslovém prostředí,
• vylepšená detekce úniků díky akustickému trychtýři,
• moderní velkokapacitní akumulátory (Li-Ion), doba provozu min. 10 h,
• snadné ovládání pomocí membránové klávesnice.

 
Publikováno: 29. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1641 článek mě zaujal 350
Zaujal Vás tento článek?
Ano