hnv murr

Parker přináší technologii Transair® SCOUT™ pro instalace stlačeného vzduchu

Společnost Parker Hannifin, globální lídr v oblasti technologií pohybu a řízení, představila vyspělou bezdrátovou technologií SCOUT™, která slouží k spolehlivému monitorování instalace systému stlačeného vzduchu.  

 

Bezdrátově a 24 hodin denně
Technologie Transair® SCOUT™ je nejmodernější bezdrátové řešení, které umožňuje sledovat výkonnost systému stlačeného vzduchu 24 hodin denně přes webové rozhraní. Data jsou shromažďována, porovnávána, analyzována a poskytují zákazníkům jak rychlý snímek o situaci, tak kompletní hloubkovou analýzu požadavků na systém stlačeného vzduchu. Systém je z hlediska monitorování dat plně přizpůsobitelný potřebám zákazníků.

Přínosy nové technologie
Výhody této technologie spočívají v prediktivním/proaktivním přístupu (odhalení a řešení problémů před jejich eskalací) nebo snížení nákladů na údržbu, likvidaci, repasování, výpadky i energie. Se systémem konstantního monitorování pomocí smysluplných ukazatelů KPI jsou provozovatelé, dohlížející a řídicí pracovníci průběžně informováni, a mají tedy možnost realizovat konstruktivní řízení spotřeby energie. Až 85 % celkových nákladů u systémů stlačeného vzduchu tvoří náklady na energii, proto se investice do monitorování rozvodů stlačeného vzduchu a systémového vybavení vyplácejí.
Nastavitelné výstrahy rovněž předem informují personál zařízení o změnách výkonu v systému stlačeného vzduchu – ohledně tlaku, energetického výkonu, teploty, vlhkosti nebo průtoku.
Produkty, služby a potrubní řešení Transair® podpořené technologií SCOUT™ mohou pomoci dosáhnout významných úspor při montáži, údržbě i provozních nákladech a zajistit optimální efektivitu strojů a nástrojů.

Více na: http://solutions.parker.com/transair-scout

 
Publikováno: 29. 6. 2018 | Počet zobrazení: 1367 článek mě zaujal 313
Zaujal Vás tento článek?
Ano