asseco Aimtec murr

V roce 2035 budou převažovat pracoviště robotů s lidmi

Společnost Universal Robots předpovídá, že za 15-20 let budou nad plně automatizovanými továrnami převažovat společná pracoviště robotů a pracovníků s potřebnými vlastnostmi jako kreativita, úsudek a zkušenosti založená na konceptu Průmyslu 5.0, jehož podstatou je bezprostřední spolupráce lidí a robotů.

 

Budou vznikat nové pracovní pozice s vyšší přidanou hodnotou, naopak ubývat budou činnosti postavené na nudné, opakované či zdraví nebezpečné práci. Tomuto vývoji odpovídá i současná situace, kdy v českém průmyslu chybí na pracovním trhu stále více potenciálních zaměstnanců. Ke konci roku 2017 byla Česká republika se 4,4 % zemí s nejvyšší mírou neobsazených pracovních míst v Evropské unii. Celá řada českých výrobních podniků hlásí pro letošní rok nárůst zakázek, ale nemůže na trhu najít dostatek lidí. Aby zvýšily svou produktivitu, stále častěji automatizují své provozy s pomocí robotů. Právě díky automatizačním projektům se Česká republika stala v roce 2016 globálně 15. největším trhem s roboty a 5. největším trhem s roboty v EU.
Významného nahrazení lidí roboty a masové ztráty zaměstnání se ale není třeba obávat, jak by se mohlo zdát z mediálního rozruchu kolem stále výraznějšího nasazování automatizovaných systémů a bombastických titulků ve stylu „vezmou roboti lidem práci?“ - podle některých průzkumů lze automatizovat maximálně 10 % současných pracovních činností. Co bude pro budoucí zaměstnanost velmi důležité, je ale vzdělávání dnešních žáků a studentů, kteří budou za 15-20 let zastávat pracovní pozice.
„Vzdělávání současných studentů by se již nyní mělo připravovat na budoucí nové pozice. Současní žáci 1. ročníků vstupující v roce 2035 do pracovního procesu budou konfrontováni s poptávkou po profesích a dovednostech, které dnes nejsme schopni předpovědět,“ řekl Miloš Rathouský, zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Jak lze tedy žáky již dnes připravit na požadavky budoucnosti? Podle našeho názoru je to kombinace širších znalosti obecných business konceptů s detailní expertízou v dané technické disciplíně,“ dodal.
„Lidská práce a znalosti jsou v technických oborech nenahraditelné a budou nenahraditelné i v roce 2035,“ řekl Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal Robots v ČR a na Slovensku. „Roboty zastanou rutinní, namáhavé činnosti, které jsou mrháním lidského potenciálu, a poskytnou tak pracovníkům větší prostor pro svou realizaci, firmě umožní zvyšovat celkovou produktivitu. Podle našich zkušeností u konkrétních zákazníků je spolupráce lidí a robotů mnohem produktivnější, než při samostatné práci člověka či robota. Potvrzují to i výzkumy, které ukazují, že produktivita může stoupnout až o 85 %. Věříme proto, že koncept Průmysl 5.0 založený na bezprostřední spolupráci lidí a robotů je pravděpodobnější variantou než plně automatizované továrny bez lidí,“ doplnil Pavel Bezucký.

Kamil Pittner

 
Publikováno: 31. 5. 2018 | Počet zobrazení: 2581 článek mě zaujal 389
Zaujal Vás tento článek?
Ano