asseco Aimtec murr

Přísnější dozor nad dohledovými kamerami

Nařízení GDPR od května 2018 zpřísní ochranu soukromí i v oblasti pořizování záznamů z bezpečnostních kamer. A netýká se to jen prodejen - v řadě firem návštěvníky hned od recepce sleduje bdělé oko dohledové kamery. Ale nyní přicházejí nová pravidla, podle nichž mají ti, kdo se objeví v jejich záběru, resp. na záznamu z kamery, právo na plnou informovanost o tom, co se s těmito informacemi děje.

 
Množství a kvalita bezpečnostních kamer ve veřejných prostorách neustále roste. Inteligentní kamery slouží nejen k prevenci kriminality a odhalování krádeží v obchodech, ale plní i provozní a marketingové úkoly - např. počítají návštěvníky, vytvářejí demografická data a pomáhají regulovat fronty u přepážek. Pořizování videozáznamu však spadá do kategorie shromažďování osobních dat a směrnice GDPR týkající se ochrany dat vyžaduje, aby provozovatelé kamerových systémů podnikli určité konkrétní kroky k ochraně z nich získaných informací, konstatuje Dalibor Smažinka, specialista z firmy Axis Communications, která je zaměřená na oblast IP videodohledu. Axis Communications v ČR společně s právníky a firmami, které se zabývají instalací kamerových systémů, proto iniciovala vznik praktického manuálu, který umožní provozovatelům kamer nároky GDPR splnit.
Každý návštěvník prostoru hlídaného kamerami bude mít např. od května 2018 právo na přesnější informace. „Běžná informační cedulka s obrázkem kamery stačit nebude. Návštěvník si bude moci stěžovat, pokud se nikde nedozví například totožnost a kontaktní údaje správce kamerového systému, účel zpracování nebo dobu, po jakou se záznam uchovává. Tyto informace může provozovatel kamery zpřístupnit třeba na webové stránce, cedulka na místě by ale měla přesně uvádět, kde lze tyto informace nalézt. Doporučujeme i vyškolit zaměstnance v daném prostoru, aby byli schopni na dotazy týkající se kamer kvalifikovaně odpovědět,“ říká advokátka Janka Brezániová.
 
Publikováno: 2. 4. 2018 | Počet zobrazení: 2529 článek mě zaujal 380
Zaujal Vás tento článek?
Ano