murr Schunk

Aby stroje spolehlivě fungovaly

V polovině ledna letošního roku se sešla v pražském sídle firmy INTRIBO téměř stovka účastníků na specializovaném workshopu věnovaném údržbě. A nebýt kalamitních komplikací v dopravě, způsobených nepříznivým počasím, které zabránily dorazit některým přihlášeným zájemcům, byl by jejich počet ještě vyšší. Je zřejmé, že mazání je prostě téma, které je cool…

 

Zájem o workshop s názvem Základy zajištění spolehlivosti strojů - Lubrication Best Practices byl enormní, a to zjevně nejen kvůli tomu, že kurz v hodnotě téměř 9 tis. Kč poskytli organizátoři specialistům na údržbu z řad průmyslových firem zdarma, ale i tématem samotným a samozřejmě přednášejícím.
Tím byl jeden z nejlepších expertů v této branži Mark Barnes, viceprezident týmu spolehlivosti společnosti Des-Case Reliability Services, firmy, která je průkopníkem v prevenci kontaminace maziv. Je držitelem titulu Ph.D. v analytické chemii na Univerzitě v Southamptonu a je certifikovaným odborníkem na údržbu a spolehlivost (CMRP) od společnosti SMRP (Society for Maintenance and Reliability Professionals). On a jeho tým špičkových odborníků pomáhají vzdělávat uživatele o přínosech správného mazání a poskytují podporu a prostředky firmám změnit způsob péče o svá výrobní zařízení.

Správná řešení znamenají úspory
Jak zdůrazňuje Ing. Jan Novák, CLS,  z pořádající společnosti, klíčem ke spolehlivosti a úsporám nákladů je právě vzdělávání a odborná příprava, a ani správná údržba, která je alfou a omegou fungování průmyslové výroby, není výjimkou. Základem jakéhokoliv programu údržby, který je zaměřen na zajištění spolehlivosti strojů a zařízení, jsou správné postupy mazání a péče o maziva, jež mohou firmám ušetřit tisícové výdaje. Jednodenní workshop navrhli pořadatelé tak, aby poskytl základy osvědčených postupů mazání. Účastníci tak mohli v průběhu několika hodin přednáškových bloků a odborné výuky porovnat jejich současné postupy s postupy těch nejlepších, naučit se základy mazání a péče o maziva a získat i přehled v jakých krocích provést efektivní transformaci současných postupů mazání
A proč by se měla věnovat této problematice a volbě správných maziv a dodržování správných zásad jejich používání pozornost? Odpověď je jednoduchá: Náklady na nákup nových maziv tvoří obvykle méně než 0,5 % z rozpočtů na údržbu, ale dopady špatného mazání mohou každý rok zvýšit výdaje na údržbu až o 30 %, jak vyplývá ze studie společnosti Exxon Mobil. Jiné studie renomovaného Massachussetského technologického institutu (MIT) uvádí, že životnost strojů končí ze 70 % v důsledku poškození klíčových součástí a opotřebení povrchů, jen 15 % tvoří náhodná zastavení a dalších15 % je zralých na výměnu, i když stroj zatím funguje bez poruch. A ze zmíněných 70 % opotřebení povrchů je 20 % způsobeno korozí, a 50 % mechanickým opotřebením, na němž se podílí i vzduch, který se při výměně maziva dostane do vypuštěného prostoru. Průzkumy z reálné firemní praxe prokazují, že odstraňovat nežádoucí kontaminaci je asi 10krát dražší, než zabránit jejímu vzniku. A k tomu může dojít (a také často dochází) např. při měření, pokud není věnována patřičná pozornost (např. volbou šetrnější technologie) tomu, aby se zabránilo vniknutí nečistot. Na udržení mazacího systému v čistotě se podílí řada faktorů, od výběru správného maziva (dodávat strojům suchý a čistý olej bez vlhkosti) přes správnou údržbu až po správné skladování maziv a manipulace s nimi, což je často podceňováno a opomíjeno.

Čistota - půl zdraví? U strojů často celé…
Jedním z klíčových faktorů, pokud jde o udržení olejových náplní v čistotě, jsou filtry. Důležité je proto zvážit cenu za odstranění gramu nečistot, doporučuje Mark Barnes. Zdůrazňuje, že neméně důležité je uvědomit si, že ani používání lepších nebo dražších maziv nemusí automaticky znamenat lepší mazání - pokud nebude mazivům věnována správná péče - stejně jako zvyšování frekvence výměny olejů doporučované podle mazacích plánů. Správný režim mazání vyžaduje holistický, celostní přístup, a často to může vyžadovat i celkovou změnu přístupu, radí Mark Barnes jako základní zásadu pro údržbu strojů a zařízení. A i když to nemusí být pro některé firmy snadné, v každém případě se vyplatí.

 
Publikováno: 28. 3. 2018 | Počet zobrazení: 965 článek mě zaujal 187
Zaujal Vás tento článek?
Ano