asseco Aimtec murr

ERP není automat na řešení všech podnikových problémů

Málokterý obor se v dnešní době vyvíjí takovým tempem jako informační technologie. To se samozřejmě promítá i do podnikových systémů, jež tvoří páteř moderní ekonomiky i průmyslové výroby - ta se bez nich už neobejde. Na to, co a jak se vlastně změnilo především v oblasti ERP, jsme se zeptali Jiřího Huba, výkonného ředitele a předsedy představenstva společnosti Asseco Solutions ČR.

 
Pokud se podíváme na hlavní branži, v níž Asseco působí a kde patří mezi uznávané lídry, jak se vůbec dnes chová trh ERP? Doba přeje digitalizaci, ale je pro dodavatele těchto systémů lehčí, nebo těžší než dříve se na něm prosadit?
Lehce nadneseně řeknu: při dnešním stavu trhu by byl kumšt nedosáhnout uspokojivých výsledků. Recesi máme za sebou a i predikce na příští rok je v našem oboru velmi pozitivní.
K vývoji trhu přispěl především fakt, že krize není ve skutečnosti ekonomický pojem, ale stav mysli. Nastal v okamžiku, kdy se slovo krize objevilo v médiích. V tu chvíli podniky přestaly investovat. Ve všech oblastech. Začaly prostě šetřit náklady tak, aby byly připraveny na horší časy. V posledních zhruba dvou či třech letech, kdy „krize" odezněla (náš prezident tehdy řekl, že „blbá nálada už na trhu skončila“ - myslím, že to je docela trefné), si uvědomily, že musí dohnat investice, které v posledních letech neprováděly. A IT bylo jednou z těchto oblastí. Dnes tedy firmy dohání to, co v minulé pětiletce zameškaly. A až to doženou, tak budou zase průběžně inovovat. Vznikají nové možnosti, nové potřeby, nové trendy, například ty výše zmíněné. Možnosti ERP se rozšiřují. Takže se nebojím, že by se trh v nejbližší době zase zastavil.

Jaké aktuální trendy nyní hýbou tímto významným segmentem moderní ekonomiky?
Ještě před nedávnem bych za hlavní trendy v ERP označil asi posun do cloudu a mobilitu. Dnes je však trendem především skutečná modernizace uživatelského interface - user experience neboli výše uživatelské spokojenosti při konzumování daného softwaru. Všichni, kteří užíváme cokoli, včetně mobilních telefonů, požadujeme, aby daná aplikace byla pro nás příjemná na pohled a zejména, aby všechno co v ní děláme, bylo co nejefektivnější. Jestliže to lehce zbagatelizuji - na co nejméně kliků. Proto také kvalitní producenti ERP kontinuálně sbírají podněty od svých zákazníků, aby nové verze tyto požadavky splňovaly. Například my právě nyní u obou našich vlajkových produktů velmi intenzívně pracujeme na nových verzích právě s přihlédnutím k těmto trendům. Nyní je těsně před uvedením na trh nový HELIOS Orange edice iNuvio a předpokládám, že zákazník okamžitě pozná rozdíl.
Cloud jako takový zákazník vlastně neřeší. Je celkem jisté, že svět IT do cloudu spěje, ale všichni si představovali, že ten posun bude daleko rychlejší. Ale asi stejně jako kterákoli jiná aktivita v životě je i adopce cloudu pomalejší, než se na začátku předpokládalo. To ovšem nemusí být podle mého názoru vnímáno jen jako vyloženě negativní faktor - osobně si myslím, že není vhodné to za každou cenu uspěchávat.
A pokud jde o zmíněný faktor mobility - dnes už u ERP systému považujeme za naprosto samozřejmé a dokonce za jednu z jeho základních vlastností, že je možné se k němu připojit prakticky z kteréhokoli zařízení.
Za další ze současných základních trendů v oblasti ERP však považuji integraci. V minulých dvou dekádách nebylo výjimkou používání několika různých aplikací na několik různých procesů uvnitř firmy. Ani dnes to samozřejmě není vyloučeno, ale je velký tlak na to, aby všechny části těchto aplikací byly integrovány, propojeny. Aby toky veškerých dat mezi nimi byly automatizovány. Například typicky web shop - aplikace, kterou nyní disponuje převážná většina firem. Zde dříve nebylo výjimkou, že některé doklady se musely vystavovat dvakrát nebo přenášet „ručně“. A například právě zde by měl být naprosto jasný automatizovaný tok dat, aby nedocházelo k jejich ztrátě nebo ručním přezadáváním k jejich zkreslení či dokonce chybě.

A co další v souvislosti s technologickým rozvojem často zmiňované současné mantry - jako digitální transformace, Průmysl 4.0 či umělá inteligence. Jak je vidí producenti ERP a jakou roli hrají v jejich plánech?
Průmysl 4.0, ačkoli se u nás o něm možná nemluví s takovou intenzitou jako například v Německu, považuji jednoznačně za velmi důležitý fenomén současné doby. Souvisí totiž s fenoménem Big Data, čili s faktem, že dat obecně přibývá. Dalo by se říci exponenciální řadou. A čím více budeme práci s nimi, například v oblasti strojů automatizovat, tím rychleji budeme generovat další data. S tím přirozeně souvisí i zapojení umělé inteligence, což je z mého pohledu vyšší úroveň již běžné využívané Business Intelligence. Dnes už totiž nestačí se v tom obrovském množství dat vyznat a dostávat z nich potřebné informace. Úkolem umělé inteligence je i doporučovat, předvídat…

Podle čeho mohou firmy poznat, že nastal ten správný, nebo možná i nejvyšší, čas na změnu?
Že je čas na změnu poznáme - bez ohledu na trendy - když na ERP musíme neustále něco zásadního řešit. Správný a funkční ERP systém má totiž v ideálním případě běžet tak, že o něm uživatel v podstatě neví. Jen dostává to, co od něj čeká.
Ovšem důvodem, proč přejít na jiný systém, může být i řada jiných faktorů - například to, že došlo k mnohým změnám v samotné firmě, třeba, že změnila svůj byznys model, a tím pádem i její řízení musí tedy vypadat jinak.

A když se tedy rozhodne učinit tento krok, jak by měla postupovat? Jak si vybrat ten správný podnikový systém?
Na dnešním trhu ERP je výběr více než dostatečný. Z moderních systémů si zákazník může vybrat téměř kterýkoli, přičemž rozhodují jiné aspekty než úroveň kvality. Ta je zpravidla na velmi dobré úrovni. Nejprve je třeba, aby si zákazník dobře ujasnil, co od systému očekává, ověřil si reference a pak je dobré i některé části systému nejprve ve vlastním režimu otestovat.

Kde jsou nejdůležitější kritická místa při realizaci ERP projektu?
Klíčovou podmínkou je, aby na straně zákazníka byl připraven kvalitní projektový tým. Nemusí být rozsáhlý, jak by někdo předpokládal, patnáct, dvacet lidí. Může jít o mikrotým o dvou lidech. Nicméně dodavatel musí mít na straně zákazníka styčného důstojníka, někoho, kdo je schopen kontaktovat klíčové uživatele, kdo je schopen rozhodnout o rozšířeních projektu, posunech či zkráceních termínů a podobně… Vždy jsem implementaci a provozování ERP přirovnával k manželství. Prostě musí na to být dva, a pokud na to nejsou dva, nelze očekávat, že ERP systém bude kvalitně nasazen a úspěšně provozován. To je primární úskalí, na němž může implementace od sebelepšího dodavatele ztroskotat.

Ale nebude asi tím jediným…
Jistěže. Pokud bych použil příměr ze života, stejně jako u manželství je vždy na místě určitá tolerance. Nemohu očekávat, že přijede princ na bílém koni a že všechno vyřeší za mě a já nebudu dělat vůbec nic. Pokud moje očekávání budou přehnaná, asi těžko se dočkám očekávaných výsledků hned, snadno a bez vlastního přičinění - třeba, že ERP za mě vyřeší nastavení podnikových procesů, což je ve skutečnosti moje domácí práce.
A nebo: krátce po vlně recese, kterou média nesprávně nazývala krizí, přicházeli zákazníci často s naprosto nerealistickými požadavky na rozsah v poměru k ceně. I to však musí být, podobně jako u manželství, vyrovnané. Čili pokud budu chtít partnera vyždímat, tak z toho žádný dlouhodobý vztah nebude. Přitom nasazení ERP systému by mělo vždy generovat dlouhodobý vztah, ve kterém si obě strany mohou důvěřovat.

Vzhledem k možnostem, které se v současnosti nabízejí, je lepší zvolit ERP české provenience nebo zahraniční produkt - anebo na tom už příliš nesejde?
Rozhodně bych neřekl, že to je jedno. Ale univerzální odpověď na to, podle mého názoru, neexistuje. Některé firmy budou nejspokojenější se zahraničním softwarem, například ty, které jsou součástí velkého nadnárodního holdingu. Což ale také nemusí být pravidlo. Nicméně firmám, které budou potřebovat větší objem služeb, a to zejména konkrétní ad hoc do vývoje připravené přímo pro ně, doporučím poohlédnout po renomovaném - což zdůrazňuji - domácím dodavateli.

A co pokud jde o funkčnost a kooperaci různých systémů, například v případě, že zahraniční centrála má jeden ERP systém a česká pobočka jiný?
Speciálně u rozsáhlých sítí nadnárodních poboček je tento model naprosto relevantní a myslím si, že ti zdatnější a renomovaní lokální dodavatelé jsou vždy připraveni se na kvalitní nadnárodní softwary, jako jsou například SAP, Navision či Axapta napojit. A jsem přesvědčen, že to je zcela funkční model.

Objevil se v poslední době posun v požadavcích zákazníků ERP firem a v jejich vztahu k dodavateli?
Ano, a to v pozitivním slova smyslu. Zákazníci ERP jsou dnes sofistikovanější, vzdělanější a zejména si už mnozí uvědomují to, co jsem již říkal, že na implementaci a provozování ERP systému nemůže být jen jedna strana. Jejich očekávání už jsou více realistická a jsou připraveni být partnerem. To skoro vypadá, že dodavatel nebude mít co dělat, ale opakuji, že na to musí být dva.

Při implementaci ale může nastat i jiný problém - a tím je aktuální nedostatek technicky fundovaných zaměstnanců, na který si stěžují firmy prakticky napříč celým průmyslovým spektrem, sektor IT nevyjímaje. Tam je situace dokonce možná právě v souvislosti s nástupem moderních technologií do průmyslu nejkritičtější. Co s tím?
Vzdělávat, vzdělávat… a investovat do vzdělání. Myslím si, že v České republice je již několikátou vládou technické vzdělání prakticky opomíjeno, až se firmy dostávají k tomu, že si zakládají vlastní školy. Přitom právě IT je velice perspektivní obor a požadavky na pracovníky v něm, co do množství i co do kvality, neustále rostou, takže je již nejvyšší čas vzdělání intenzívně řešit.

Hana Janišová
 
Publikováno: 28. 2. 2018 | Počet zobrazení: 3780 článek mě zaujal 389
Zaujal Vás tento článek?
Ano