asseco Aimtec murr

Kompletní péče o kompresory

V čele Atlas Copco divize kompresory je od léta 2011 nový generální ředitel Francesco Pinna. Zeptali jsme se ho, jak hodnotí pozici Atlas Copco, jak by charakterizoval uplynulý rok a jaké servisní zázemí Atlas Copco nabízí.    

 

Pro Atlas Copco pracuji již 10 let a před svým jmenováním na pozici generálního ředitele pro Českou republiku jsem měl na starosti průmyslové kompresory v Itálii. Velmi mně těší, že jsem součástí odvětví, kde dochází k takovému technologickému pokroku a ještě více mne těší, že pracuji pro společnost, která tento technologický pokrok pomáhá utvářet. 
Atlas Copco velmi dbá na inovace a tak nás velmi potěšilo loňské vyznamenání v podobě zařazení do Top 100 nejinovativnějších firem na světě odborníky z Thomson Reuters. Kritériem pro výběr do Top 100 byla úspěšnost přihlášek našich patentů, globální rozsah jejich působnosti a hlavně vliv, jenž naše patenty mají na vynálezy ostatních firem. Pro zaměření na inovace jsme se v Atlas Copco rozhodli již dávno. Uvědomujeme si, že vždy existuje ještě lepší způsob, jakým se vše dá dělat. Vždy existuje lepší cesta, a to i přesto, jak jsou současné výrobky technicky vyspělé.
Dalším potvrzením, že jdeme správnou cestou, je trojnásobná certifikace ISO, kterou jsme získali koncem loňského roku. Ta potvrzuje schopnost naší společnosti reagovat na stále rostoucí požadavky zákazníků, dlouhodobou péči o životní prostředí a také zájem o bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
Zaměřujeme se na dlouhodobé a trvalé výsledky. To v praxi pro naše zákazníky znamená jistotu, že budou produktivní nejen letos, ale i za rok či za 10 let. Společnost Atlas Copco je mimo jiné také součástí indexu trvale udržitelného rozvoje Dow Jones. S tímto indexem velmi často pracují ekonomové například při hodnocení vývoje trhů či zpracovávání prognóz. Proto nás velmi těší, že pro ně představujeme jistotu, o níž se mohou opřít. Index je zpracován na základě seznamu společností, jejichž prioritou je trvalá udržitelnost. Opět se zde tedy potvrzuje, že dlouhodobé plány a odpovědnost mají smysl. Všechny výše zmíněné úspěchy nás utvrzují v tom, že poctivá práce s dlouhodobými výsledky je tou nejlepší cestou.
Pro naše zákazníky se stáváme partnerem, na kterého se obracejí s důvěrou. A stejně jako naši zaměstnanci a akcionáři i oni oceňují stabilitu a pevné zázemí, jež jim Atlas Copco přináší.

Jak je patrno z názvu našeho článku, prodejem kompresoru spolupráce s klientem nekončí, ale naopak začíná.
Ano, vztah zákazník – dodavatel je pro nás zavazující, jde o partnerský přístup, společnou odpovědnost a k tomu na míru šité servisní služby. I díky nim si Atlas Copco dlouhodobě drží své postavení předního světového výrobce v oblasti stlačeného vzduchu. Neustálé inovace a stále sofistikovanější technologie, s nimiž Atlas Copco přichází, těší všechny zákazníky. Je však velmi důležité neusnout na vavřínech a technologickému pokroku přizpůsobit i servisní služby. I proto servisní zázemí a infrastruktura hrají v rozvoji naší firemní strategie velmi významnou roli.

Co pro Atlas Copco znamená pojem ucelený servisní systém?
Důležitá je samozřejmě komplexnost a provázanost jednotlivých servisních aktivit, to nejdůležitější je ovšem lidský faktor, ostatně jako v jakémkoliv jiném podnikání. Naši servisní technici, plánovači i obchodní zástupci jsou pravidelně proškolování. Musejí umět pracovat s počítačem, rozumět elektronice, komunikačním technologiím… Servisní technik už si zkrátka nevystačí s brašnou a šroubovákem. Jelikož se veškeré aktivity snažíme přizpůsobovat potřebám zákazníků, je nesmírně důležitá i rychlost služeb, protože každá hodina prostoje zvyšuje ztráty zákazníka. Vždy usilujeme o to, abychom zákazníkovi dokázali nabídnout profesionální a včasné servisní zajištění. Díky dlouhodobému partnerskému přístupu je Atlas Copco schopné přizpůsobovat nabídku služeb zákazníkovi tak, aby se dosáhlo maximální efektivity jeho provozu a optimalizace pracovních postupů.

Jak je to se servisem na přání?
Rozsah servisních služeb si každý zákazník může stanovit sám. S ohledem na své zkušenosti a schopnosti, na provoz, v němž kompresor využívá, a v neposlední řadě i dle svých finančních možností. Finančně nejefektivnější řešení servisu navrhují naši odborníci každému zákazníkovi samostatně a to po osobní konzultaci a bližším seznámení se s jeho provozem.
Někteří uživatelé mají s provozem a servisem kompresorů tolik zkušeností, že si je mohou (a přejí) provádět sami. V tom případě jim dodáváme potřebné náhradní díly a pravidelně provádíme kontrolu, která má za úkol zjistit nutnost případného zásahu. Z každé revize pak zákazník obdrží kompletní zprávu s doporučením.
Naprostým opakem pak jsou uživatelé, kteří nechávají veškerou péči o kompresory na dodavateli. V takových případech Atlas Copco zajistí kvalifikované servisní techniky a ti se postarají o veškerou pravidelnou údržbu, konstrukční vylepšení, opravy po haváriích i generální opravy stroje. Jde o kompletní systém údržby s paušálními ročními náklady po dohodnutou dobu. Někde mezi těmito dvěma extrémy jsou pak zákazníci, kteří část servisu zvládnou sami, ale zbytek rádi nechají na odbornících. Těm zajišťujeme preventivní servis v předem stanovených intervalech. Většinou pracujeme za stanovenou paušální sazbu, takže zákazník předem ví, s jakými náklady počítat.

Pomáhají stále modernější technologie předcházet poruchám kompresorů?
Ano, a to dost poměrně. Jedním z takových nástrojů, na udržení nákladů na stlačený vzduch pod kontrolou je program AIRConnect. Ten zahrnuje řešení vhodná pro všechna zařízení, jež Atlas Copco nabízí. Už při nákupu kompresoru se zákazníkovi nabízí výběr z mnoha funkcí. Někdo chce jen základní přehledy stavů a upozorňování v případě zjištění odchylek, jinému zase vyhovují podrobné analýzy a funkce zaručující potřebnou dobu odezvy.  AIRConnect je sestaven tak, aby umožňoval provádění všech monitorovacích úloh a současně aby zvyšoval zákazníkovu produktivitu. Monitorovat stav svého kompresoru v reálném čase a díky tomu moci pohotově reagovat na jakoukoliv situaci mohou zákazníci díky zařízení AIRConnect Notification+. Díky němu mají jistotu, že budou informováni o všech neobvyklých událostech, jež při provozu kompresoru nebo rozvodové sítě vzniknou. Tak dokáží předcházet poruchám a zkracovat dobu prostojů. Systém dokáže každé varování odeslat příslušné skupině odpovědných osob, a to prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Je něco co byste podnikům, které potřebují servisovat jejich kompresory, doporučil?
Určitě, nikdy neposuzujte jen jeden parametr nabídky. Vždy je třeba zohlednit několik parametrů a nezapomínat se nesmí ani na schopnost dodavatele nabídnout řešení šité na míru konkrétnímu provozu. Investujete-li prostředky například do bezmazného kompresoru, který využíváte pro kontinuální výrobu a každý případný výpadek může tuto výrobu vážně ohrozit a způsobit rozsáhlé škody, zaměřte se nejen na to, kolik vás případný servis bude stát, ale také na to, jaké náhradní díly případný dodavatel používá. Zda má dostatečně silné servisní zázemí, zda má kvalifikované odborníky, zda tu bude nejen zítra, ale i za několik let, zda je schopen jednat rychle apod.  /jl/
www.atlascopco.com
 

 

 
Publikováno: 6. 3. 2012 | Počet zobrazení: 4856 článek mě zaujal 796
Zaujal Vás tento článek?
Ano