asseco Aimtec murr

Využití plného potenciálu aditivní výroby

S nedávno získaným většinovým podílem ve firmě REALIZER GmbH rozšířila společnost DMG MORI své portfolio o technologii práškového lože a spojila tak nejdůležitější generativní výrobní postupy pod jednou střechou. Budoucí technologie v oblasti přídavné výroby představí i v Hannoveru na EMO 2017.

 

Za pokročilé technologie v DMG MORI je zodpovědný Patrick Diederich, který nám přiblížil způsob, jakým se nyní firma prezentuje jako poskytovatel komplexních služeb v oblasti výroby přídavných kovových součástí.
Aditivní výroba již dávno prokázala svůj obrovský potenciál. Roční míra růstu dnešního stále malého trhu je přes 30 %, značně vyšší je v oblasti kovových součástek. Tento trh je ovlivňován nejrůznějšími činiteli. Podle nedávných studií bylo zjištěno, že do roku 2020 vzroste aditivní výroba o 20 až 50 %. Proto je logické, že firma DMG MORI, která už čtyři roky úspěšně působí v oblasti aditivní výroby s laserovým navařováním pomocí práškových trysek, bude jako „leader v oblasti technologie“ trvale zapojena do tohoto vývoje.

Aditivní výroba je mladá technologie s velkým potenciálem. Co si pod tím můžeme představit?
Do budoucna orientované a vysoce konkurenceschopné odvětví jsou vždy vyhledávány pro inovativní a nákladově efektivní výrobní příležitosti. Jsou proto také často považovány za hnací síly nových technologií. To platí i pro aditivní výrobu, takže není divu, že je postupně přijímána v odvětvích letecké a medicínské výroby. Základními trhy se staly především USA, Evropa, Korea a Japonsko. Výrobci letadel vidí velký potenciál ve snaze snížit hmotnost součástí. Výroba aditiv je již rozšířená v lékařských technologiích a v zubních laboratořích, neboť nabízí ekonomická řešení pro mnoho různých aplikací.

DMG MORI je v těchto oborech průmyslu zavedena především jako poskytovatel řešení pro obrábění (odebírání) kovů...
To je pravda. Ale jako dlouholetý dodavatel pro tyto a mnohá další inovacemi hnaná odvětví samozřejmě vždy pohlížíme do budoucnosti. To je také důvod, proč se firma DMG MORI předem aktivně připravuje v oblasti aditivní výroby.

... na jedné straně se stroji LASERTEC 3D, které jste sami vyvinuli a na druhé straně získáním společnosti REALIZER GmbH. Jaký byl důvod fúze?
Již čtyři roky úspěšně spojujeme laserově nanášené svařování práškovou tryskou a 5osé frézování v jednom, a to ve formě strojů série LASERTEC 3D. Technologie LASERTEC SLM znamená selektivní tavení laserem v práškové vrstvě. My nyní nabízíme pod jednou střechou obě technologie, které se v našem sortimentu optimálně doplňují. Zejména proces práškového lože má 80% podíl na trhu, pokud jde o přídavnou výrobu kovových součástí.

Znamená to tedy, že se dvěma technologiemi oslovujete různé cílové skupiny?
Aplikace jsou různé. Obráběcí stroje, jako 5osý LASERTEC 65 3D hybrid a LASERTEC 4300 3D hybrid pro 6osé obrábění, jsou určeny pro výrobu relativně velkých částí, jako např. složité části turbín. Pracovní plochy Ø 500 x 400 mm u LASERTEC 65 3D hybrid a Ø 660 x 1300 mm pro model LASERTEC 4300 3D hybrid hovoří za vše, stejně jako váha obrobku, která může být až 600 resp. 900 kg. Skutečná revoluce v koncepci stroje ze série LASERTEC 3D hybrid spočívá v mnoha různých možnostech použití. V prvé řadě, laserově nanášené svařování a frézování nebo spíše soustružnicko-frézovací obrábění v jediném seřízení znamenají, že obrobky mohou být vyráběny až po dokončenou kvalitu dílů. Tím, že lze kdykoli změnit trysku za frézovací vřeteno. Obzvláště tam, kde jde o složité geometrie, mohou být obráběny plochy, které by již na hotové součásti nebyly přístupné. Takové aplikace jsou vyžadovány zejména v leteckém průmyslu, energetické technologii a v odvětvích lisování a tváření. A ještě navíc je zde možnost výroby obrobků, které jsou zhotoveny ze dvou nebo více materiálů.

Jaké jsou silné stránky strojů LASERTEC SLM?
Při použití techniky práškového lože mohou být vyrobeny velmi složité filigránové části pomocí selektivního tavení laserem. LASERTEC 30 SLM umožňuje flexibilní použití různých materiálů v jednom stroji, zatímco inteligentní koncept práškového modulu umožňuje výměnu materiálu za méně než dvě hodiny.

Kvalita součástí však obvykle nesplňuje vysoké nároky na přesnost...
To je místo, kde naše síly v obrábění kovů přicházejí do hry. Firma DMG MORI spoléhá na své vlastní frézky pro následné zpracování obrobků z práškového lože. Klíčovou otázkou je zde účelné propojení různých technologií - jak v oblasti hardwaru, tak i softwaru. Naše vývojová spolupráce se společností Siemens NX pro koncové řešení typu CAD/CAM bude rozšířena i na proces práškového lože. Integrální procesy jsou prvořadým cílem.

Ty jsou také vidět všude v projektu Průmysl 4.0. Jak důležité je pro vás toto téma?
Toto téma má pro firmu DMG MORI také velký význam. Naše „Cesta digitalizace" s inteligentními softwarovými řešeními, včetně našeho intuitivního uživatelského rozhraní CELOS® je skutečnou hnací silou v této oblasti. CELOS® je již používán pro stroje LASERTEC 3D hybrid a pro průmyslové řešení RDesigner, které bylo vytvořené společností REALIZER zejména pro práškovou vrstvu a v budoucnu bude integrováno do rozhraní CELOS®. Získávání a správa dat a využívání uživatelsky přívětivých aplikací nabízí skvělou příležitost pro podporu přípravy práce a výrobních procesů v plném rozsahu. To znamená, že digitalizace má velký vliv na optimální využití kapacit a na flexibilitu výroby. Což umožňuje přechod na individuální hromadnou výrobu v průmyslové sériové výrobě. Například náhradní díly již nemusí být skladovány po celém světě. Mohou být vytisknuty prakticky „na požádání". Digitalizace a aditivní výroba jdou ruku v ruce a budou mít velký potenciál.

Jak odhadujete své šance, co se týká aditivní výroby?
Jako průkopník v obráběcích strojích a v kombinaci s našimi desetiletými zkušenostmi v oblasti laserových aplikací zaujímáme společně s odbornými znalostmi společnosti REALIZER ideální pozici na to, abychom získali vedoucí úlohu při aditivní výrobě kovových dílů. Navíc je firma DMG MORI v oblasti služeb, aplikací a prodeje k dispozici pro své zákazníky po celém světě. V budoucnu tuto svoji odbornost soustředíme v DMG MORI Centrech aditivní výroby dokonalosti v Bielefeldu, Pfrontenu, Tokiu, Šanghaji a Chicagu. Odborníci se zde podílejí na vývoji produktů pro zákazníky v rané fázi vývoje. Tím se společně naučí o konstrukci budoucích strojů a komponentů. Do konce roku bude uveden LASERTEC 65 3D pro čistě laserové nanášené svařování. Větší stroj LASERTEC 125 3D hybrid je plánován na rok 2018. Trend v procesech práškového lože postupuje směrem k vyšší produktivitě, které dosáhneme jak větším objemem výroby, tak i dalším propojením a automatizací procesů - jinými slovy- redukcí doby nečinnosti.

Aditivní výroba také změní vývoj komponentů - zaznamenali tento fakt již konstruktéři?
Bohužel ještě ne všude, ale konstruktéři budou stále více uznávat potenciál výroby aditiv a integrovat tuto technologii do své práce. Koneckonců, tímto způsobem budou schopni realizovat obrobky, které by nemohli vyrábět běžnými výrobními postupy. Proto považujeme aditivní výrobu za revoluční a také je to velmi účelný doplněk k tradičním výrobním metodám. Naše DMG MORI Akademie, s cílem poskytnout zákazníkům vysoce kvalifikované školení v oblasti aditivní výroby, má několik těchto strojů s technologií LASERTEC 30 SLM v Bielefeldu a LASERTEC 65 3D hybrid ve Pfrontenu.

 
Publikováno: 31. 10. 2017 | Počet zobrazení: 3189 článek mě zaujal 491
Zaujal Vás tento článek?
Ano