asseco Aimtec murr

Evropské strojírenství opět roste a sleduje nové trendy

Veletrh EMO představí na podzim v Hannoveru poslední novinky ve světě obrábění a na konferencích odborníků v rámci doprovodného programu i celkový pohled na dění v oboru. Nabízíme vám „preview“ z pohledu představitele ústřední evropské organizace zastřešující hlavní výrobce v této branži.

 

Průmysl obráběcích strojů a výroba nástrojů pro ně prodělává v posledních letech v důsledku nástupu nových materiálů a technologií významné změny, které ovlivňují další vývoj a směrování tohoto odvětví. To vyvolává, spolu s ekonomickým vývojem, kdy se strojírenství už podařilo vymanit z následků poslední krize, i řadu otázek. Například, jak bude vypadat moderní strojírenství, které právě nyní prochází etapou masivní digitalizace, v průběhu následujících let. Rozhovor na toto téma nám poskytl generální ředitel Evropské asociace průmyslu obráběcích nástrojů (CECIMO) pan Filip Geerts.

Můžete charakterizovat aktuální situaci na světové scéně výroby obráběcích strojů a v oboru nářadí? Například co říkají o současném vývoji statistická čísla?
Produkce obráběcích nástrojů evropských výrobců by měla v roce 2017 růst ročně o téměř 4 % a v roce 2017 dosáhnout hodnoty přes 25 miliard eur. Ukazuje se, že evropští výrobci obráběcích strojů dobře zvládají slabý mezinárodní kontext a posilují pozice svou konkurenceschopností. Po vyrovnaném vývoji v roce 2016 se podíl produkce členských zemí CECIMO na trhu zvýší o více než 36 %. Nejnovější prognóza produkce ukazuje růst ve většině zemí CECIMO. K nejvýraznějšímu růstu by mělo dojít letos ve Španělsku (+ 7,5% růst výroby obráběcích nástrojů očekávaný v roce 2017), v Itálii (+ 6,6 %), v České republice (+ 6,2 %) a Finsku (+ 5,8 %), ale i ostatní země CECIMO, jako Německo, Rakousko a Francie, vykazují některé silné vzestupné trendy.

A co výhled do nadcházející sezóny?
Je velmi obtížné předpovídat v této fázi nějaké přesnější prognózy, jelikož v sázce je ještě řada neznámých faktorů, např. politické otázky, jako jsou třeba možná protekcionistická opatření v USA na ochranu tamního trhu, nebo nadcházející volby v Německu.
Nicméně existují některé pozitivní signály, že výroba bude v příštích měsících i nadále v expanzním prostoru. Ekonomické oživení v Evropě stále probíhá, stává se silnější a vykazuje odolnost. Obecná nálada mezi evropskými podniky je také pozitivní, s výrazným zlepšením obchodních podmínek v eurozóně. Evropský průmysl obráběcích nástrojů má prospěch z digitalizačních vylepšení s rostoucím přijetím a rychlostí. Modernizace výrobních zařízení a dříve odložené investice pravděpodobně nadále přispějí ke zvýšení prodeje a výroby obráběcích strojů, které podle všeho v příštích měsících budou postupně narůstat, avšak v polovině roku 2018 by se tento růst mohl zpomalit.

Pokud jde o trendy obráběcích strojů, které můžeme sledovat nyní, jsou nové technologie (tj. aditivní výroba atd.) již masivněji využívány, nebo výrobci strojů stále počítají spíše s konvenčními obráběcími stroji?
Jednou z nových technologií, které vidíme na současném trhu, je aditivní výroba. Její využití se v mnoha sektorech výrazně rozrůstá, ale ještě není všeobecně rozšířeno. Aditivní technologie představují velký potenciál a mnoho výhod, jako je přizpůsobení nebo snížení hmotnosti komponentů nebo schopnost vyrábět složité díly.
Nemyslím si však, že by aditivní výroba nahradila subtraktivní výrobu, bude však nutné profitovat jak z výhod přídavných procesů, tak tradičních obráběcích strojů, a integrovat je do procesního řetězce nebo do podoby hybridního stroje. CECIMO se například v současné době účastní výzkumného projektu Horizont 2020 s názvem KRAKEN. Cílem je vyvinout hybridní stroj, který kombinuje jak subtrakční, tak i nové aditivní technologie pro výrobu velkých - a to opravdu velkých, až dvacetimetrových - funkčních vícenásobných dílů.

Jedním z módních sloganů - buzzwords - moderního strojírenského průmyslu je automatizace a nástup robotů. Ale je to opravdu tak zázračný recept na všechny dnešní průmyslové problémy, nebo stále existuje nějaké místo pro klasické nástroje a stroje staré školy? A samozřejmě i pro jejich výrobce?
Robotika a automatizace jsou dva významné trendy, které společně s dalšími povedou výrobu do tzv. továrny budoucnosti. Na pracovišti mohou být roboty integrovány do výrobního procesu, zatímco opracování a řezání provádí obráběcí stroje. Mohou být užitečné při podpoře techniků v úlohách, jako je manipulace, a mohou zvýšit produktivitu celého obchodu. Jako průmysl, který se neustále zaměřuje na inovace, vidí evropský sektor obráběcích strojů tyto trendy pozitivně. Máme všechny ingredience potřebné k tomu, abychom byli v samotném centru továrny budoucnosti, kde se vzájemně propojí celá škála nových technologií včetně těch, které jsme vyvinuli. Interakce mezi, řekněme, nejmodernějšími CNC stroji a roboty je příkladem v tomto ohledu.

V poslední době jsme svědky poměrně dynamického vývoje hromadné průmyslové výroby. Co bylo, podle Vašeho názoru, nejdůležitější změnou s největším vlivem na průmysl a zejména na obráběcí stroje v minulých letech?
Určitě bych uvedl digitalizaci. Digitalizace vytváří nové příležitosti a stále více přeměňuje všechny segmenty výroby, od návrhu až po údržbu. Je to hlavní hybatel a ovladač optimalizace obchodních operací a energetické účinnosti a vede k rozvoji nových obchodních modelů a nových datově řízených služeb, jako je například prediktivní údržba.
Ale spolu s příležitostmi přináší digitalizace i řadu výzev, na které nesmíme zapomínat, jako je kybernetická bezpečnost, potřeba nových dovedností a interoperability.

Letos je to pět let od doby, kdy organizace CECIMO převzala iniciativu Modrá kompetence (Blue Competence). Vyvíjí se vše v pořádku, tak jak byly původní předpoklady? Splňuje iniciativa z Vašeho pohledu zamýšlené cíle nebo některé důležité otázky jsou stále v nevyhovujícím stavu?
Iniciativa Blue Competence byla původně zahájena v Německu v roce 2009 pro celý strojírenský průmysl. V roce 2012 se ale právě sektor obráběcích strojů zastoupený společností CECIMO stal prvním odvětvím, které převzalo tuto iniciativu na evropské úrovni.
Iniciativa Blue Competence nesporně pomohla zvýšit povědomí o energetické účinnosti a udržitelnosti v odvětví obráběcích strojů. V některých zemích se ale dokázala prosadit lépe než v ostatních. Ačkoli se původně zaměřila především na energetickou účinnost a udržitelnost životního prostředí, v současné době dochází k posunu nejen od regulačního prostředí, ale také od společnosti obecně - k přesunu do podoby širšího zaměření na sociální odpovědnost podniků, zahrnující nejen environmentální, ale i hospodářskou a sociální udržitelnost.
Jsme tedy v této iniciativě v jakémsi bodu obratu, kdy se Blue Competence pro odvětví strojírenství nyní mění na mnohem širší platformu s obecnějšími zásadami, včetně těchto tří dimenzí - environmentální, sociální a hospodářské. CECIMO v současnosti diskutuje se svými členy, jaká by měla být budoucnost iniciativy pro sektor obráběcích strojů.

Filip Geerts
Belgický rodák je zkušeným odborníkem v oblasti veřejné správy a regulačních záležitostí. Od ledna 2008 působí jako generální ředitel Asociace evropských výrobců nástrojů (CECIMO). Během své profesní dráhy zastával řadu důležitých pozic. Pracoval jako stálý zástupce a vedoucí styčného útvaru EU v Evropském koordinačním výboru pro radiologický a elektrotechnický průmysl (COCIR), jako generální tajemník Federace evropských telekomunikačních inženýrů (FITCE), předsedající (zakladatel) fóra WEEE, Evropské federace kolektivního vyřazování použitých elektrických a elektronických zařízení, působil jako generální tajemník Asociace výrobců osvětlení CELMA EU, ředitel veřejných a regulačních záležitostí pro IBM EMEA, a pracoval v řadě dalších významných belgických a nadnárodních organizací.

Evropská strategie aditivní výroby
Evropský průmysl obráběcích a tvářecích strojů (CECIMO) byl vždy v čele inovací a řešení vyvíjených ve výzkumu a vývoji v celé evropské výrobní základně. V řadě nově vznikajících průmyslových technologií v Evropě je nyní jedním z nejdůležitějších témat aditivní výroba. Posouvá hranice konstrukce dílů, usnadňuje výrobu různých částí bez dodatečných nákladů, minimalizuje výrobní stopu a snižuje nároky na zásoby.
Zatímco současnost firem diktují vysoké náklady na skladování a přepravu, jejich budoucnost spočívá ve flexibilním uspořádání a blízkostí zákazníka. Aditivní výroba vyžaduje minimální operace s nástroji a vytváří hotové součásti přímo z digitálního CAD souboru. Snižuje čas na uvedení na trh a zpřístupňuje mnoho možností pro výrobu na vyžádání.
Vzhledem k tomu, že se do vývoje aditivních technologií vkládá stále více a více investic, nákladové a technické překážky pro její všeobecné přijetí se budou postupně snižovat. Nicméně politické a regulační otázky, pokud nejsou řádně řešeny, mohou být vážnou překážkou při pronikání aditivní výroby do průmyslu. Evropa čelí řadě výzev od dovedností a vzdělávání až po práva duševního vlastnictví a standardizaci a je nutné jednat rychle. CECIMO zdůrazňuje, že společný přístup na evropské úrovni může urychlit demontáž technologických překážek a překonat hlavní politické a regulační bariéry. Je nutné si uvědomit, že i naši výrobci strojů pro aditivní výrobu a aplikační sektory si dnes konkurují v celosvětovém měřítku se zeměmi, jako jsou USA, Čína a Japonsko.
Dokument, připravený CECIMO (viz: www.cecimo.eu/site/additive-manufacturing/european-am-strategy) k této problematice poskytuje přehled oblastí, které si zaslouží prioritní pozornost. Shromažďuje příspěvky široké škály odborníků, včetně pracovníků z Pracovní skupiny aditivní výroby při CECIMO, a podrobně popisuje doporučení pro urychlení nástupu této technologie.

 
Publikováno: 30. 10. 2017 | Počet zobrazení: 2983 článek mě zaujal 414
Zaujal Vás tento článek?
Ano