asseco Aimtec murr

Prametheus přináší strojírenství na školy: Vzděláváme studenty i pedagogy

Před rokem zahájil šumperský výrobce obráběcích nástrojů Dormer Pramet výukový projekt Prametheus neboli Pramet do škol, zaměřený na technické vzdělávání nejmladší generace v tomto oboru. Zajeli jsme do Prametu zjistit, jak si tento program vede před vstupem do nového ročníku. Informace k tomu nám poskytla marketingová koordinátorka Ing. Jana Pekná, která má nyní tento projekt na starosti.

 
Kdybyste měla stručně charakterizovat Prametheus a jeho historii, o čem Pramet do škol je, a kdy vlastně myšlenka na tento projekt vznikla?

Myšlenka projektu zrála ve firmě už delší dobu. Jedním z důvodů vzniku tohoto projektu byl nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů. Prostě problémy, které řeší asi každá strojírenská firma. Zaměřili jsme se na technické školy, ale protože jde o široký pojem, vytipovali jsme na základě konzultace s obchodním týmem školy, které do projektu nejvíce zapadají.
Projekt je určen pro střední odborné školy a vysoké školy technického zaměření. Jeho cílem je podpora a usnadnění výuky strojírenských oborů a zvýšení odborné úrovně výuky propojením teorie s praxí. A také zvýšení šance uplatnění uchazečů na trhu práce. Podobné aktivity vyjít školám vstříc vyvíjí více firem strojírenského typu, ale jsme jedni z mála, kteří podobné projekty dělají bez unijních peněz, z vlastního rozpočtu.

Splnil dosavadní průběh vaše představy?

Až nad očekávání dobře. Nečekali jsme, že školy projeví takový zájem. Za důležité ale považujeme, že projekt už od samého počátku nejde cestou formálního masového zapojení škol, ale spíše kvality a hlubší spolupráce. Od startu projektu jsme chtěli, aby Prametheus nesloužil jen pro školy v regionu, ale měl celostátní dosah pro školy napříč celou Českou a Slovenskou republikou. Na Slovensku je v porovnání s ČR škol méně, ale i tamní školy mají o projekt zájem a dnes už s námi spolupracují. Zajímají se hlavně, jak můžeme pomoci studentům a pedagogům.
Stěžejní částí jsou především odborné semináře. V součinnosti s pedagogy jsme vytipovali okruhy, z kterých bylo vybráno sedm témat, na které se zaměřujeme. Přednášky se provádějí buď u nás, nebo v případě, že je škola hodně vzdálená a doprava studentů by byla logisticky náročná operace, vyjíždějí naší specialisté přímo do škol. Před vlastní přednáškou proběhne domluva se školou, pro jaký ročník a jaký počet studentů je přednáška určena, a na základě toho je prezentace upravena tak, aby byla pro dané publikum zajímavá a efektivní. Udržet totiž pozornost studentů není snadné a například některé části by mohly být neadekvátně náročné. Sami jsme si to vyzkoušeli a postupně se tak prezentace upravily do optimální podoby, která nejlépe vyhovuje jejich účelu. Pro příští rok plánujeme na základě dosavadních zkušeností a poznatků ještě jiné, inovované pojetí - ve stručnosti řečeno: méně slidů, více ukázkových videí a poznatků z praxe, hodně interaktivity. Budeme se snažit studenty více zapojit, vtahovat je do tématu. Chceme přednášky a prezentace ještě více pro studenty oživit a využít možností, které moderní technologie nabízejí.

Mezi semináře vkládáme i různé soutěže, kde mohou studenti vyhrát různé ceny. Chceme podnítit jejich zájem i u záležitostí, které budou vždy poměrně odborné. A to se nám zatím daří, ale stále hledáme nové cesty a způsoby, jak se ke studentům dostat ještě blíže.

Jak přijali Prametheus na školách? A co může přinést vaší společnosti?

Na začátku jsme čelili skepsi některých pedagogů i lidí z oboru, ale vývoj ukázal, že pokud je to správně podáno, mezi mladými lidmi zájem o techniku je. A právě firmy jim v tomto mohou hodně pomoci a nabídnout reálný a zajímavější praktický pohled. Žáci, učni či studenti nesedí v lavici, ale dostanou se do výroby, vidí prostředí často diametrálně odlišné od školy, ale i od zažitých představ o průmyslových firmách. Už nejde o tzv. černé řemeslo, ale o moderní strojové, softwarové a další vybavení, o kterém studenti zjišťují, že by je mohlo bavit. Zejména pokud jde třeba o kreativní vývojová nebo výzkumná pracoviště či konstrukční kanceláře, kde vznikají nové věci.
Je to běh na dlouhou trať, ale podařilo se podchytit zájem škol. Slibujeme si od toho, že za pár let může být některý z účastníků Pramethea buď v řadách našich zaměstnanců, nebo našim zákazníkem či partnerem. Kromě školení v technické oblasti je proto samozřejmě snahou i šířit povědomí o značce jako takové a pěstovat vztah k našim nástrojům. A pokud je v budoucnu budou vyhledávat, protože s nimi mají určité zkušenosti a znají jejich schopnosti, tak i po této stránce by byl program pro podnik přínosem.

Takže vzhůru do pokračování dalšího ročníku?

Budeme samozřejmě pokračovat a nabídku pro školy chceme dále rozšířit. Nyní např. připravujeme katalog, který bude speciálně vytvořen pro potřeby škol. Současné detailní katalogy a informační brožury tomuto záměru nevyhovují. Měli jsme tu asi 12 pedagogů z různých škol, kteří nám potvrdili, že je pro ně velkým problémem se v katalogové nabídce firem zorientovat a vybrat si co nejlépe využitelný produkt. Firmy mají nanejvýše obchodní zástupce, kteří školám pomohou vybrat, ale produkt zaměřený speciálně pro potřeby škol zatím nikdo z výrobců nenabízí.

Takže nyní končíme přípravy na tomto katalogu pro školy, který chceme představit na letošních Dnech obrábění (4. - 12. září). Katalog je pojat tak, aby ho bylo možné využít i v rámci výuky. Každá sekce , ať už jde o frézování, soustružení, či monolitní nástroje atd., má svou technickou část, která je použitelná pro výukové účely. Snažili jsme se vybrat nástroje, o nichž víme, že se na školách, které mají omezené strojní vybavení, dají v rámci jejich strojového parku použít. Naši technici a obchodníci vybrali na základě poznatků ze škol opravdu to, co pro ně dává smysl a zároveň je možné pro využití ve výuce. Není to jen katalog ve stylu vybrat-objednat, je tam zakomponované vše, co je pro obor důležité.
Katalog bude tedy obsahovat jakousi nástrojovou selekci vytipovanou pro školy, která bude zároveň zahrnovat obě naše obchodní značky Dormer i Pramet, které jsme dosud neměli pohromadě v jednom katalogu. Školy tak nebudou muset používat dvě publikace. Po prezentaci na Dnech obrábění bude tištěný katalog distribuován na školy a také dostupný v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Pramethea.

U studentů ovšem vaše vzdělávací aktivity nekončí…

Neděláme semináře jen pro studenty, mohou je využít i ti, kteří dále vyučují. I to je totiž podstatný problém současného technického školství - zajistit, aby vyučující drželi krok s dobou, technickým a technologickým vývojem a novinkami v oboru. Ukazujeme jim v reálu co je nového, jak se různá řešení dají dělat rychleji a ekonomičtěji. Nebo vyučující si mohou vybrat nějaké téma, které je nejvíce pálí, a my jim k tomu připravíme přesně zaměřené školení či seminář.

Pro své zákazníky celoročně organizujeme novinkové semináře, z nichž největší probíhají na podzim, takže nás nyní čekají hned tři velké akce. Tyto semináře se zpravidla konají na akademické půdě, v nejbližší době nás čekají semináře na Technické univerzitě v Liberci, na VÚT v Brně a seminář v Plzni na Západočeské univerzitě, resp. v tamním Vědeckotechnickém parku. Kromě tří zmíněných univerzit spolupracujeme dále i s ostravskou VŠB TUO. Semináře jsou zpravidla doprovázeny praktickými ukázkami, takže účastníci mají možnost vidět prezentované věci i v reálném provozu. Kromě akcí na vybraných technických univerzitách jsou to pak i menší, ale neméně důležité semináře na dalších školách, jako např. Technická univerzita Pardubice, a řada seminářů u výrobců strojů, např. Kovosvit MAS, Profika a další. V rámci projektu Prametheus zveme pedagogy i na tyto zákaznické akce, přestože nebyly primárně plánovány pro školy - mohu potvrdit, že zájem ze strany pedagogů je zjevný, což nás těší.

Katalog pro školy není jedinou novinkou, kterou Dormer Pramet na letošních Dnech obrábění představí, podnik rozšířil i své výzkumné a vývojové kapacity, v areálu přibylo i zcela nové Experience Centrum zaměřené na vývoj materiálů a technologií.

Výstavba Experience Centra začala na jaře minulého roku a při Dnech obrábění bude mít oficiální premiéru. Hned první den tj. 4. září, bude slavnostně otevřeno a návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost si centrum prohlédnout. V rámci Dnů obrábění budou totiž výjimečně zpřístupněny téměř všechny prostory centra a budou připraveny živé ukázky obrábění.

Takže pro ty, kdo by ho nestihli navštívit, můžete přiblížit jeho poslání?

Experience Centrum – zkráceně XP centrum je nová budova pro potřeby výzkumu a vývoje. Nové prostory budou sloužit především pro školení a testování výzkumu a vývoje.
Bude se zde nacházet nová zkušebna obrábění, kanceláře vývojového týmu a nová moderní laboratoř pro technologický vývoj. Dále zde bude vybavená místnost pro ukázky obrábění s přednáškovými místnostmi a prostor pro montáž logistických systémů ProLog.
Budeme mít tedy k dispozici nové prostory, které nám umožní rozšíření zkušebny o nové stroje a vytvoření příjemného prostředí pro školení a předvádění ukázek pro naše zákazníky a zaměstnance.

Co ještě na letošních Dnech obrábění návštěvníci uvidí?

Máme připravený bohatý program. Akce poběží od pondělí 4. do pátku 8. září, přítomné budou všechny naše pobočky z celého světa, které sebou přivezou zároveň i naše zahraniční zákazníky, dále zákazníci z České republiky a naši partneři. Návštěvníci uvidí nejen produktovou výstavu naší společnosti, která představí náš sortiment v celé své šíři, ale také našich partnerů, kteří se budou během Dnů obrábění prezentovat. Dále budou účastníci moci nahlédnout do naší výrobní části a vidět tak výrobu vyměnitelných břitových destiček zblízka. A právě návštěvy ve výrobě mají z bezpečnostních důvodů určitou omezenou kapacitu, takže musí být přesně naplánováno, kolik osob půjde do provozů, v jaký čas a intervalech. Bezpečnost je prostě u nás na prvním místě. K 1. 7. jsme již měli 1325 dnů bez úrazu a děláme vše pro to, abychom v tomto trendu nadále pokračovali.

Dny obrábění letos obohacujeme o exkurzi na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, kde je pro naše zákazníky připraven rovněž komplexní program. Nejde přitom o pouhou prohlídku elektrárny. Chceme zde ukázat souvislosti s naší firmou, jež se na budování tohoto unikátního díla, které je označované za jeden z technických divů Česka, podílela jako dodavatel některých firem, které přečerpávací elektrárnu stavěly.

I když oficiálně Dny obrábění budou pro odbornou veřejnost končit v pátek 8. září, pro zájemce, kteří se budou chtít seznámit s naší firmou obecně, budou pokračovat i v sobotu 9. září jako Den otevřených dveří pro veřejnost. Mohou sem přijít třeba naši zaměstnanci s dětmi, ukázat jim, jak to vypadá ve firmě, kde pracují jejich rodiče nebo lidi z regionu, kteří okolo továrny jezdí a zajímalo by je, jak vypadá uvnitř. Budou se také moci podívat do výroby a pro děti bude připraven bohatý a zajímavý program. A to ještě není všechno. Vyčlenili jsme dva navazující pracovní dny 11. a 12. září výhradně pro školy. Jde o program určený výhradně pro studenty a jejich pedagogy. Škol, se kterými spolupracujeme, třeba v rámci programu Prametheus, je už hodně, zhruba tři desítky, ale přibývají stále další. Spolupráce probíhá různými formami, od té základní, ve formě např. poradenské činnosti při výběru vhodného nástroje, až po pořádání specializovaných seminářů přímo na školách. Na Dny obrábění jsme rozšířili databázi pozvaných škol, které mají o akci i případnou spolupráci zájem a lze předpokládat, že počet těch, se kterými podnik bude spolupracovat, opět naroste.

Kromě Dnů obrábění se bude firma prezentovat letos i na několika mezinárodních strojírenských akcích, co jste si připravili tam?

Na veletrhu EMO v Hannoveru představíme kromě produktových novinek také nový styl prezentace společnosti a účastníci veletrhu budou svědky naší nové krásné expozice. Na strojírenském veletrhu v Brně se letos podnik účastní hlavně prostřednictvím Pramethea, který se bude prezentovat na stánku Svazu strojírenské technologie a jeho výukového centra, kde bude probíhat soutěž mladých strojařů, kterou dlouhodobě finančně podporujeme a jsme i odborným partnerem této aktivity. Stejně jako v roce minulém budeme zde vyhlašovat novou velkou soutěž Pramethea o hodnotné ceny. www.prametheus.cz
 
Publikováno: 2. 10. 2017 | Počet zobrazení: 3320 článek mě zaujal 426
Zaujal Vás tento článek?
Ano