asseco Aimtec murr

Konec tichých aut: elektromobily budou hlučnější

Zatímco u běžných aut se konstruktéři obvykle snaží v rámci uživatelského komfortu o maximální odhlučnění, u vozidel, kde se to už podařilo, naopak rámus bude nařízen předpisy povinně. Elektromobily budou muset vydávat hluk ze zákona.

 
Vozy s elektrickým pohonem jsou paradoxně zejména v nižších rychlostech příliš tiché, což znamená problém pro chodce. A nejen ty nevidomé, přímé ohrožení představuje kolize s tiše se pohybujícím vozidlem např. pro osoby vstupující na přechod se sluchátky na uších. Změnit to má nová regulace, počítající s uplatněním „hlukové kulisy“, která by buď imitovala zvuk automobilu, nebo jiným akustickým signálem upozorňovala na blížící se vozidlo. Jako první k tomuto opatření přistoupila americká organizace NHTSA, která se zasadila o urychlení zákona Pedestrian Safety Enhancement Act z roku 2010, jenž měl původně platit už od roku 2014, ale výrobcům elektrovozidel se podařilo jeho účinnost oddálit. Nové předpisy mají vstoupit v platnost v roce 2018. Předpisy NHTSA se budou týkat jak čistých elektromobilů, tak hybridů, přičemž od září 2018 budou platit pro určité kategorie, a v následujícím roce pak už bez výjimky pro všechny. V praxi to bude znamenat, že všechna dosud tichá vozidla tohoto typu budou do rychlosti 30 km.h-1 (kritické rychlostní pásmo pro bezhlučná elektrovozidla z pohledu bezpečnosti chodců) muset vydávat uměle vytvářející hluk mezi 48 a 58 dB, aby chodci byli o jejich přiblížení včas informováni. Pro vyšší rychlosti už by měly přirozený zdroj zvuku v dostatečné intenzitě tvořit pneumatiky a proudící vzduch. Celková regulace hlasitosti počítá s různými frekvencemi a možnostmi implementace do automobilů, nebude se však vztahovat v USA na vozy s hmotností nad 4500 kg, protože ty tvoří dostatečný hluk i při nízkých rychlostech a díky své velikosti jsou i lépe viditelné.
Obdobné opatření EU by mělo následovat o rok později, v podobě vlastního unijního nařízení pro nové elektromobily, které by platilo od roku 2019 a od roku 2021 pro všechny již provozované. EU požaduje, aby instalované systémy akustického upozornění (Acoustic Vehicle Alerting Systems - AVAS) tvořily hluk podobný tomu, jaký vydávají srovnatelné vozy vybavené spalovacími motory. Nařízení bylo schváleno v roce 2014 a výrobci mají 5 let na to, aby ve svých vozech takováto řešení vyžadované předpisy uplatnili. Nařízení zavádí minimální hladinu akustického hluku v závislosti na rychlosti vozidla pohybujícího se dopředu nebo dozadu, a to 50 dB při 10 km.h-1, 56 dB při 20 km.h-1 a 47 dB pro jízdu vzad tak, aby chodci mohli akusticky posoudit rychlost vozu. Pro zajištění ochrany životního prostředí určuje toto nařízení také maximální celkovou zvukovou hranici, která je sice dostatečně hlasitá, aby umožnila varování účastníků silničního provozu, ale na druhou stranu aby poskytovala přiměřenou ochranu před hlukem. Svá vlastní pravidla bude mít Velká Británie a také Japonsko.
Metodika AVAS i jiný design zvukového přístupu pro různá demonstrační vozidla hlavních výsledků týkajících se slyšitelnosti a kvalitu zvuku jsou popsány např. v dokumentu SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems - V125-6EJ (http://books.sae.org/v125-6ej), či WP.29 - new Regulation on Quiet Road Transport Vehicles (QRTV).
Od roku 2021 už jen se zvukem
Američtí výrobci musí do 1. září 2019 vybavit ozvučujícím systémem všechny nové elektromobily a do roku 2012 jím dovybavit všechny již dříve vyrobené a provozované, aby vyhovovaly novým předpisům. Evropu čeká podle nových unijních předpisů tento krok ještě o něco dříve. Čistě elektrická a hybridní vozidla nových typů musí povinně mít AVAS do 1. července 2019 (starší typy dobrovolně), ale nejpozději k 1. červenci 2021 už nesmí po silnicích členských zemi EU jezdit žádný elektřinou poháněný vůz, jenž by nesplňoval povinnost oznamovat svůj příjezd imitovaným zvukem motoru.
 
Publikováno: 31. 1. 2017 | Počet zobrazení: 2644 článek mě zaujal 475
Zaujal Vás tento článek?
Ano