asseco Aimtec murr

Bezdrátové království jedniček a nul

Mobilní sítě nás dnes provázejí prakticky na každém kroku a zařízení, která závisí na jejich bezchybném provozu, se už stala prakticky neoddělitelnou součástí života většiny z nás. A potěšitelné je, že aspoň v tomto ohledu Česko nepatří rozhodně mezi zaostalé státy, ale naopak mezi uznávanou špičku, neboť disponuje velice dobře fungujícím pokrytím, na němž se podílejí nejmodernější digitální systémy. Podstatnou část z nich instaloval nejmladší z hlavních operátorů působících na českém trhu - Vodafone. O bližší pohled do zázemí neviditelného impéria bezdrátových technologií se s námi podělil ředitel rozvoje sítě Vodafone ČR Jiří Švarc.

 
Když se podíváme na pokrytí ČR signálem Vodafone, jsou vidět ještě bílá místa, hlavně v příhraničních oblastech, do kdy plánujete zahuštění současné sítě Vodafone, a daří se Vám modernizovat současný stav?
Některá taková místa se skutečně ještě najdou, jsou to většinou místa s velice řídkým osídlením, kde je vybudování vysílačů problematické buď ze stavebního, nebo ekonomického pohledu, jako například chráněné krajinné oblasti a podobně. V příhraničních oblastech navíc situaci komplikuje potřebná koordinace kmitočtů s okolními státy a s tím i nutná minimalizace šíření signálu přes hranice. Díky razantnímu navýšení výstavby nových vysílačů se nám v posledních dvou letech ale daří počet takových bílých míst výrazně snižovat. Za tuto dobu jsme postavili 500 nových 2G/LTE vysílačů a v kalendářním roce 2016  spouštíme v průměru jeden nový vysílač za den. Naše 4G LTE síť už pokrývá 99 % obyvatel ČR a v letošním nezávislém měření kvality mobilních sítí společností P3 Communications získala certifikát „nejlepší v testu“ (Best in Test). Nicméně nechceme usnout na vavřínech. Kvalitní síť a její modernizace jsou pro nás neustále prioritou.

Vodafone splnil své závazky v nasazování moderních LTE technologií nové generace, které vyplývají z aukčních kritérií, ale zatímco ostatní operátoři se s rozvojem LTE zpočátku zaměřili spíše na velká města, Vodafone se rozhodl přivést rychlé sítě i do regionů. Vyplatila se tato koncepce?
Ano, máte pravdu. Vodafone přišel již v roce 2013, tedy ještě před aukcí LTE kmitočtů, s velice inovativním řešením. K již existujícímu datovému pokrytí ve městech, které bylo realizováno pomocí 3G technologie na frekvenci 2100 MHz, spustil datové LTE pokrytí v mimoměstských oblastech pomocí moderní SingleRAN technologie na frekvenci 900 MHz. Tím zajistil zákazníkům celoplošné datové pokrytí, známé pod názvem Turbo Internet. To vlastně odstartovalo velice rychlý rozvoj LTE sítí v České republice, která tak zaznamenala, podle studie HIS a Evropské komise, největší meziroční nárůst v pokrytí svého území technologií LTE. Z 12% pokrytí v roce 2013 se dostala na vynikajících 91,9% v roce 2014 a to především díky společnosti Vodafone, která jako první začala budovat LTE pokrytí i v méně obydlených oblastech ČR.
V letech 2014 a 2015 jsme k mimoměstským oblastem pokryli službou LTE i městské aglomerace a v letošním roce jsme dočasnou LTE 900 MHz vrstvu plně nahradili vrstvou LTE 800 MHz, která zákazníkům poskytuje větší kapacitu a větší přenosové rychlosti. Díky více než 4500 LTE vysílačů nyní pokrýváme rychlým mobilním internetem LTE 4G 99 % populace ČR. Rozhodnutí pokrýt nejdříve oblasti mimo velká města se tak rozhodně vyplatila.

Mezi operátory jsou podepsané dohody o spolupráci při pokrytí problémových lokalit, jako jsou trasy metra, tunely či železniční koridory, které by měly být hotové do roku 2021. Jak vypadá současný stav a jaká je spolupráce s ostatními operátory?
V minulém roce jsme signálem 2G, 3G a 4G společně pokryli trasu metra V.A – tedy od stanice metra Dejvická do stanice metra Motol, a to včetně tunelů. V současné době pracujeme na pilotním projektu pokrytí velkého metra. Termín realizace záleží na dohodě s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. V rámci APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí) také řešíme vylepšení pokrytí vlakových koridorů. Vzhledem k tomu, že vlakové soupravy samy o sobě představují velký útlum signálu, bude kvalitní služba ve vlacích vyžadovat spolupráci také se samotnými dopravci.

Vodafone získal letos v nezávislém testu prvenství mezi operátory působícími na českém trhu jako provozovatel nejlepší sítě. Vzhledem k tomu, že se používají v podstatě stejné technologie, založené na daných standardech, co rozhodlo o vítězství Vodafone před konkurenty?
K tak skvělému výsledku jsou samozřejmě zapotřebí veliké investice do zahuštění sítě a do nejmodernějších technologií. To samo o sobě ale nestačí. Vše musí být podpořeno dobrými strategickými rozhodnutími, úzkou spoluprací s klíčovými dodavateli a partnery, a samozřejmě každodenní mravenčí prací profesionálního týmu, který důslednou implementací všech možných vylepšení a jejich neustálou optimalizací vytěží z dané technologie maximum pro svého zákazníka.  Ve Vodafonu se nám v posledních letech podařilo tyto předpoklady skvěle skloubit dohromady. Spolupracujeme se špičkovými dodavateli technologií jako je Huawei a Ericsson, síť jsme ve správný čas zmodernizovali, sdílíme nejlepší postupy a doporučení v rámci skupiny Vodafone a implementujeme všechna možná vylepšení (například jsme zlepšili kvalitu hlasu (HD Voice), zkrátili dobu sestavení hovoru, snížili jsme počty přerušených hovorů, zvýšili propustnost sítě, atd.). Letošní nezávislé srovnávací měření firmy P3 Communications, uznávané autority v oboru, to jednoznačně potvrdilo. Síť Vodafone měla skvělé výsledky ve všech typech měření – kvalitě hlasových hovorů i datových spojení. V obou kategoriích získala nejvyšší bodové hodnocení a získala tak certifikát Best in Test. Obecně má Česká republika díky všem třem operátorům jednu z nejkvalitnějších a nejlepších mobilních sítí v Evropě.

Technický vývoj neustále zrychluje, dodavatelé technologií přicházejí s dalšími novinkami a vylepšováním stávajících systémů... Jak dlouho trvá implementace nových technologií od rozhodnutí, přes pilotní projekty až po nasazení do reálného ostrého provozu?    
To bych si takto netroufl zobecnit. Hodně záleží na tom, o jak zásadní změnu se jedná. Ale asi se dá říct, že se díky vyspělosti naší sítě postupně více přesouváme od hardwarových změn, které jsou vždy, z pohledu doby implementace a vzhledem k velkému počtu stanic v rádiové síti, náročnější k softwarovým úpravám, které probíhají výrazně rychleji.

Mimo samotné technologie LTE jsou zajímavou příležitostí pro operátory - a následně šancí na další služby pro uživatele - i další deriváty této technologie, kterými se Vodafone rovněž zabývá, jako např. VoLTE a alternativy i dalších již zavedených technologií jako třeba WiFi a VoWiFi. Na které z nich sází Vodafone?
Naši zákazníci mohou vyzkoušet, jak technologii VoLTE pro volání přes datovou síť LTE, tak službu WiFi volání. Protože jsou obě tyto technologie zatím dostupné jen na omezeném množství nových telefonů, rozšířili jsme možnosti WiFi volání pomocí speciální aplikace. Ta je dostupná pro všechna zařízení Android 4.0 a novější. Vodafone je jedním z prvních světových operátorů, kteří přinášejí obě tyto možnosti. Po ukončení testovacího režimu nabídneme tyto nové možnosti volání i firemním zákazníkům s telekomunikačním řešením OneNet.  

Kromě nové generace klasických hlasových a multimediálních služeb vstupuje na scénu i další oblast využití bezdrátových technologií - vzájemná komunikace strojů a zařízení, datové přenosy ze senzorů apod., v rámci segmentu označovaného jako internet věcí (IoT). Jaké plány má Vodafone v této oblasti a jaké novinky se připravují v tomto směru?
Vodafone Group se v oblasti M2M a IoT angažuje již 20 let a celosvětově je na tomto trhu považována za lídra. Internet věcí dnes společně se svými partnery nabízí jako komplexní servis včetně SIM karet, zařízení, aplikací, celosvětové sítě a vlastní M2M nebo IoT platformy. V současné době přesahuje počet IoT připojení ve Vodafone síti 41 milionů a pokrývá více než 200 zemí. O IoT řešení projevují zájem zákazníci napříč všemi sektory trhu, přičemž největší důraz je kladen na rychle rostoucí odvětví automobilového průmyslu, energetiky a inženýrských sítí (smart metering), zpracovatelský průmysl, mHealth a výrobků spotřební elektroniky.
Pro masivnější rozšíření Internetu věcí si Vodafone vybral technologii NB-IoT, která je založena na standardech Low Power Wide Area (LPWA) a její nízkoenergetická náročnost a široké pokrytí umožňují připojení velkého množství zařízení do Internetu věcí. Letos v září se Vodafonu ve Španělsku jako prvnímu na světě podařilo tuto technologii připojit do komerční sítě a spustit první pilotní projekt. Vodafone Česká republika předvedl Internet věcí přes technologii NB-IoT jen o dva měsíce později při demonstračním testu na IDC IoT Fóru v pražských Holešovicích. Komerční spuštění této NB-IoT je globálně plánováno na rok 2017. V České republice bude síť pro NB-IoT připravena v březnu 2017. Současně budeme vybírat zákazníky pro první komerční piloty. Na zájmu zákazníků bude záležet rychlost rozšíření NB-IoT řešení.

Bude nová generace přenosové sítě zaměřená na IoT?
5G bude spíš souborem optimálních komunikačních technologií, které rozšíří a optimalizují komunikaci světa lidského a digitálního s Internetem věcí. Z tohoto pohledu může být Narrow Band-IoT považován za určitý předvoj 5G, neboť podporuje masivní rozšíření Internetu věcí.
5G přinese ale mnoho dalších možností využití. Uveďme například V2X (Vehicle to Everything) nebo V2V (Vehicle to Vehicle), drony, virtuální realitu a velké množství dalších automatů, které spolu budou navzájem komunikovat a ovlivňovat se. Pro nás to znamená, že musíme pokračovat ve snaze o zajištění spolehlivé komunikace a úzce spolupracovat s dodavateli a výrobci na začlenění všech zařízení.

Lze říci, jaký objem provozu v síti Vodafone připadá na hlasovou komunikaci a na datové přenosy - tedy využívají zákaznici spíše více klasické telefonování nebo připojení k internetu?
Více zákazníků samozřejmě stále používá klasické telefonování, než připojení k internetu, ale při přepočtu na objem dat se dostaneme k možná překvapivému výsledku. Z celkového objemu provozu v síti již teď připadá na data přes 95%. V posledních letech zažívá Česká republika v oblasti mobilních dat enormní nárůst spotřeby.  Celkové objemy datových přenosů se rok od roku násobí. Například statistiky z letošního srpna ukazují meziroční nárůst spotřeby dat o 87 %. V období od prosince 2013 do září 2016 vzrostla u našich zákazníků spotřeba dat o 1027 %. To je názorný důkaz toho, že čeští zákazníci začali masivně využívat svoje data právě s příchodem LTE.

Jiří Švarc, ředitel rozvoje sítě Vodafone ČR
Po ukončení studia na ČVUT nastoupil v roce 1997 do společnosti Motorola, kde byl zodpovědný za výstavbu základnových stanic pro operátora Paegas (dnes T-Mobile). Do Vodafonu, tedy nejprve do Českého Mobilu (Oskar), nastoupil v roce 2000. Od té doby již působil na několika vedoucích pozicích v oblasti správy a rozvoje sítě. Aktuálně je jako ředitel rozvoje sítě zodpovědný za plánování, výstavbu a optimalizaci sítě Vodafone.
 
Publikováno: 22. 12. 2016 | Počet zobrazení: 3257 článek mě zaujal 456
Zaujal Vás tento článek?
Ano