asseco Aimtec murr

Schaeffler nejsou jen ložiska, ale i řešení

Česká dceřiná společnost jednoho z hlavních světových výrobců ložisek si letos připomíná 25 let od vzniku samostatného zastoupení na českém (resp. tehdy ještě československém) trhu. Jak vypadalo toto čtvrtstoletí její působnosti a jaké nové trendy v oboru lze očekávat v éře, kdy se společnost aktivně prosazuje v programech, jako je např. „mobilita zítřka“, nám prozradil ředitel firmy Schaeffler CZ s.r.o. Ing. Zdeněk Totek.

 
Společnost Schaeffler si letos připomíná 25. výročí svého působení na českém trhu. Co byly v rámci uplynulého čtvrtstoletí hlavní milníky v její zdejší historii?

Firma Schaeffler CZ s.r.o. byla založena 10. dubna 1991 tehdy ještě pod názvem INA ložiska s.r.o., a tak vzniklo zastoupení skupiny INA v České Republice. O rok později bylo založeno obdobné zastoupení na Slovensku. Předtím bylo možné získat ložiska této značky jen prostřednictvím dřívějších podniků zahraničního obchodu, odkud přešli i první dva pracovníci této nově vzniklé pobočky. Ta už pak byla schopna dodávat produkty skupiny INA na český trh a v průběhu dalších let došlo k postupnému rozvoji firmy včetně skladových prostor pro distribuci dílů zákazníkům.
Dalším významným milníkem byla integrace s firmou FAG, kdy na konci roku 2001 došlo k jejímu převzetí skupinou INA a vznikla skupina Schaeffler prakticky v podobě, jak ji známe dnes, se třemi hlavními značkami: LuK, INA a FAG. Značka FAG měla v Čechách zastupující kancelář, jejíž pracovníci pak po sloučení přešli do naší společnosti. V rámci integrace byla firma v roce 2006 přejmenována na Schaeffler CZ s.r.o. Tím byla dovršena integrace všech tří hlavních značek skupiny Schaeffler. 

Z konkurentů se tak stali partneři?

Dá se to tak říci, ale je potřeba zmínit také to, že výrobní řady obou firem se v podstatě velmi dobře doplňovaly. Shodných produktů bylo opravdu minimum.
Obě značky se doplnily a rozšířily si přístup k nabídce dalších produktů, takže bylo možné vytvořit mnohem silnější portfolio, než když fungovaly samostatně.
Tím si společná firma vytvořila silnější pozici na trhu. 

Co se změnilo pro zákazníky s ohledem na zpracování poptávek a objednávek?
 
Zákazníci získali jednoho partnera pro vyřizování zakázek pro obě značky a jednoho partnera pro obchodně-technické poradenství. Postupně se zvyšovala kompetence obchodního oddělení až do dnešního stavu, kdy jsme zcela zodpovědní za český trh v oblasti Industrial. Téměř všem zákazníkům dodáváme pod pražským zastoupením vybranou část sortimentu i nadále z našeho skladu v Praze. Kompetence se tedy z převažující části přesunuly do České republiky, což lze v hodnocení dosavadního vývoje rozhodně označit za úspěšné působení. 
Odpovídá to i strategii skupiny Schaeffler: „business is local“. V současné době zaměstnává pracovníky pro zajištění obchodních činností v oblasti Industrial, z části Automotive a také Automotive Aftermarket, kde důležitou část našeho zastoupení tvoří také marketingové oddělení s mezinárodní působností.
V roce 2014 jsme zavedli systém SAP, kterým jsme sloučili obchodní toky a dostali tak všechny produkty pod jeden systém, což práci obchodního oddělení výrazně zefektivnilo a zjednodušilo práci i našim zákazníkům.

Schaeffler má v Česku nejen obchodní zastoupení, ale také přímé výrobní aktivity...

Ano, závod INA Lanškroun ve východních Čechách, který původně vznikl jako nástrojárna skupiny pro výrobu a úpravy nástrojů. Dnes jde o jednu z největších nástrojáren v rámci skupiny. Postupně se zde rozvinula i sériová výroba, aktuálně také jednoho z významných dílů pro nové projekty - modulu pro termomanagement čili moderní teplotní řízení motorů. Dosavadní kapacity pro výrobu tohoto produktu však nestačí plánovaným požadavkům, proto nyní probíhá další investice - stavba nového závodu v nedalekých Svitavách.

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci a z jakých průmyslových segmentů?

V České republice máme několik silných branží. Díky kompletnímu portfoliu produktů máme silné zastoupení v oblasti výrobních strojů, což je oblast velmi důležitá, protože ČR je významným výrobcem obráběcích strojů. Tam pokrýváme ve špičkové kvalitě prakticky všechny produkty a uložení, které v tomto segmentu zákazníci mohou požadovat.
Další významnou oblastí našich aktivit jsou železniční aplikace nebo oblast pohonů - převodovek, ale i různých průmyslových zařízení, včetně mobilních. Velmi významnou skupinou zákazníků jsou samozřejmě také naši autorizovaní distributoři, kteří zajišťují prodej našich produktů koncovým zákazníkům z nejrůznějších průmyslových oblastí. Tato oblast prodeje je pro nás velmi důležitá i s ohledem na riziko nákupu padělaných ložisek z neautorizovaných zdrojů a následný vznik škody u zákazníka z důvodu výpadku zařízení. 
Kvalitní musí být nejenom produkt, na který musí být spolehnutí za všech okolností, ale i fáze, kdy vzniká konstrukční řešení uložení. Skupina Schaeffler nabízí široký sortiment standardních ložisek, ale také speciální řešení podle požadavků zákazníka. 
V tomto směru je výhodou velikost a zázemí skupiny Schaeffler, rozsáhlé know-how ve všech průmyslových branžích a schopnost obsáhnout jak výrobu, tak související technickou podporu. Jako důkaz můžeme uvést, že vzhledem k více než 2 300 patentovým přihláškám podaným v roce 2015 obsadila společnost Schaeffler dle Německého patentového a známkového úřadu (DPMA) už podruhé za sebou druhé místo v žebříčku nejnovátorštějších německých podniků a patří tak k předním inovátorům.

Je to jeden z faktorů, kterým lze přesvědčit zákazníka, který klade primární důraz na cenu?

Ano, ale tlak na náklady a ceny je opravdu velký, takže se setkáváme s tím, že u řady zakázek hrají velkou roli cena produktu a termín dodání.  
Cílem skupiny Schaeffler je uvádět na trh produkty se špičkovými parametry.
Již od roku 2003 rozvíjíme pro řadu našich produktů program X-life, inovace zaměřené na vyšší užitné parametry pro zákazníka. Změnou vnitřní konstrukce, optimalizací materiálu a technologických operací dosahujeme zvýšení parametrů ložisek, jako je snížení tření, hluku nebo výrazného zvýšení únosnosti, což se u zákazníka projeví zvýšením životnosti zařízení. 

K jakým zásadním posunům v trendech a inovacích došlo v průběhu zmíněného uplynulého čtvrtstoletí z Vašeho pohledu?

Za námi je velká vývojová základna a know-how. Zavedli jsme do výroby řadu inovativních typů ložisek, také nových materiálů pro špičkové aplikace v nejrůznějších branžích, neméně významná je i oblast povlakování. Povlaky dokážou výrazně ovlivnit výsledné vlastnosti produktu, například pokud jde o odolnost vůči korozi a opotřebení. 
Současným trendem je nabízet nejen produkt jako takový, ale systémové řešení vyvíjené společně se zákazníkem. Bereme vlastně na sebe i část vývoje daného agregátu tak, aby jeho konstrukce odpovídala svými užitnými vlastnostmi a parametry plně požadavkům zákazníka.

Hodně se nyní skloňují témata jako nové technologie, senzory a internet věcí, které pronikají do tradiční průmyslové výroby a nabízejí nové možnosti. Jak se tyto novinky promítají do vašeho oboru, tzn. ložisek?

Skupina Schaeffler se samozřejmě těmito novými tématy a trendy aktivně zabývá. Souhrnně je nazýváme „Mobilita zítřka“ a patří sem důležité megatrendy jako urbanizace, digitalizace, obnovitelné energie a globalizace. Jako významný výrobce automobilových dílů se i skupina Schaeffler zabývá vývojem k životnímu prostředí šetrných pohonů vozidel. Intenzivní vývoj probíhá i v oblasti kolejových vozidel, letecké techniky, elektromobilů a elektrokol. 
Skupina Schaeffler vyvíjí také řadu aktivit v oblasti Průmyslu 4.0. Jako příklad můžeme uvést obráběcí stroj, který byl vyvinut ve spolupráci s firmou DMG MORI a byl v roce 2015 představen na veletrhu EMO v Miláně. Tento stroj je příkladem propojení mechaniky, senzorů a informačních technologií. Díky tomu je možné mít neustále přehled o aktuálním stavu stroje a dopředu plánovat potřebnou údržbu a zvýšit tak produktivitu a kvalitu výroby.
Model tohoto stroje a další produkty na tato témata představíme na letošním MSV v Brně. Návštěvníci se mohou na našem stánku seznámit i s našimi produkty pro program označovaný „Údržba 4.0“, což je iniciativa odvozená od vize Průmysl 4.0 v oblasti údržby. 

Zákazníky a všechny zájemce o naše produkty tímto zveme k návštěvě našeho stánku na MSV v Brně v hale F, č. stánku 95.

 
Publikováno: 29. 11. 2016 | Počet zobrazení: 3095 článek mě zaujal 491
Zaujal Vás tento článek?
Ano