asseco Aimtec murr

Automatizace mění podmínky v sériové výrobě

V mnoha průmyslových odvětvích vede progresivní technologický vývoj k rychlým a významným změnám. Předvídání těchto změn je pro organizace, chtějí-li být úspěšné, nezbytností. V současné době vyvstává např. otázka: Jaký dopad bude mít technologický vývoj a automatizace na pracovní trh? 

 
V poslední době se objevuje množství zpráv poukazujících na to, jak robotizace promění pracovní sílu. Ty dramatičtější z publikovaných článků dokonce uváděly, že bude docházet ke ztrátám pracovních míst. „K takovým patřily i zprávy společnosti Deloitte či Univerzity v Oxfordu, které tvrdily, že roboti a počítače převezmou v nadcházejících dvou desetiletích práci deseti milionům lidí,“ řekl Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays. Poukazuje však zároveň na to, že mnoho autorů těchto prognóz přitom přehlíží skutečnost, že množství nových pracovních míst zase vznikne v důsledku uplatňování nových technologií. Stejně tak je důležité nezapomínat na to, že lidský přístup nelze nahradit ničím. Obrovský význam tzv. měkkých dovedností (soft skills) se nezmění a není radno jejich význam jakkoli podceňovat.

Tři klíčové obory
Zatímco některé sektory budou v následujících letech technologiemi ovlivněny výrazně, jiných se v počátku dotknou spíše okrajově. „Při současném ekonomickém růstu můžeme předpokládat, že se cena pracovní síly zvýší natolik, že korporace budou hledat jiná, levnější řešení i za cenu počátečních vysokých investic. Dopad v podobě úbytku pracovních míst tedy zasáhne role zabývající se jednoduchými úkony - automatizace základních transakčních operací prováděných např. v call centrech je jednou variantou, druhou možností pak může být přesun těchto aktivit dále na Východ,“ vysvětluje Ladislav Kučera.
Automatizace nejvýrazněji ovlivní sektor Strojírenství a Výroby. Již v současné době pozorujeme zvýšenou poptávku společností po specialistech do oblasti vývoje a výzkumu (R&D) a očekáváme její nárůst i v budoucích letech. Respondenti nedávného průzkumu, který provedla společnost Hays v Nizozemí věří, že tři klíčové oblasti, které tento sektor povedou v roce 2030 budou 3D tisk, robotizace výroby a nanotechnologie. Vzhledem k těmto faktům je v horizontu několika let reálný pokles poptávky po pracovnících na dílčí, repetitivní úkony, jako jsou pozice v sériové výrobě, např. operátor výroby - právě tyto procesy budou automatizovány. Naopak nadále poroste poptávka po seniorních expertech na vysoce specializované pozice. Už nyní je však takových specialistů nedostatek, který se bude se zvýšenou poptávkou nadále prohlubovat.
Segment Informačních technologií je dalším z oborů, kde se s postupem času očekává zautomatizování dílčích úkonů i vznik nových příležitostí. Výše zmíněný průzkum jmenuje pokračující robotizaci výroby, aplikace Big Data, sloučení bio, nano a high technologií a Internet of Things jako nejvýznamnější oblasti v rámci tohoto segmentu do roku 2030. Téměř 60 % oslovených IT profesionálů se domnívá, že v tomto časovém horizontu bude více než 80 % úkonů v IT průmyslu obsluhováno „samovzdělávacími“ virtuálními roboty. Drtivá většina účastníků průzkumu pak vidí hlavní přínos lidského faktoru v řízení samočinných IT systémů a robotů.

Robotizace má své limity
Existuje velká řada dovedností, kterými je člověk obdařen a které robot nikdy nezíská. „Robot např.
 nikdy nebude inovativní ani nebude schopen spolupracovat na řešení problémů prostřednictvím vytváření a sdílení tvůrčích myšlenek. Pro množství povolání má také zásadní význam empatie a lidský instinkt, a to jsou další vlastnosti, které nelze naprogramovat. Lidské emoce nelze automatizovat,“ uzavírá Ladislav Kučera.
Napříč sektory se pak respondenti shodují, že v horizontu 15 let nebude striktně vyžadována fyzická přítomnost v kanceláři - s tímto tvrzením souhlasí 70 % odpovídajících. Více než 50 % respondentů ale neočekává, že bude jejich práce s postupem automatizace jednodušší. Čekají hlavně vyšší nároky zaměstnavatelů na vzdělání a odbornou kvalifikaci.

 
Publikováno: 1. 11. 2016 | Počet zobrazení: 2050 článek mě zaujal 453
Zaujal Vás tento článek?
Ano