asseco Aimtec murr

Z univerzit odchází do praxe už více žen než mužů - i do výroby

Zatímco politici úpí nad nedostatkem žen ve vedoucích funkcích, což chtějí bruselské úřady řešit i kontroverzními kvótami, v reálném životě se ukazují zcela jiná čísla. Přinejmenším v průmyslové sféře by se situace už brzy mohla výrazně změnit: jak nasvědčují statistiky absolventů opouštějících vysoké školy a univerzity, evropský průmysl se rapidně feminizuje.

 
Žen v průmyslu přibývá a stále více se uplatňují i v technických oborech. Jak vyplývá z nejaktuálnějších dat statistického úřadu EU (Eurostat), ženy tvoří už více než polovinu absolventů vysokých škol v EU, a i když v průmyslové sféře jsou nejčastěji na administrativních pozicích, není neobvyklé, že zastávají i dosud typicky mužské posty přímo ve výrobě nebo na pozicích, jako např. konstruktérky, senior sales manažerky zabývající se klíčovými prodejními aktivitami či projektové manažerky. 
Z téměř pěti milionů absolventů v roce 2014 bylo podle Eurostatu 58 % žen a 42 % mužů. Mužští absolventi stále dominují v oborech, jako je inženýrství, zpracovatelský průmysl nebo stavebnictví (více než 70 %). Naopak ženy silně převažují mezi absolventy pedagogických oborů (80 %) nebo ve zdravotnictví (75 %). V ČR se počet absolventek vysokých škol pohybuje lehce nad evropským průměrem. V roce 2014 tvořily ženy 60 % z celkového počtu studentů, kteří zdárně ukončili vysokou školu. V inženýrství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví pak odpovídá Česká republika průměru EU. Tyto obory úspěšně absolvovalo 72 % mužů a 28 % žen. Ve zdravotnictví a pedagogických oborech absolvují v ČR vysoké školy ženy ve více než 80 %, což statisticky znamená, že čtyři z pěti medicínských pracovníků nebo učitelů jsou ženy. V přírodních vědách, matematice a informatice, absolvuje zatím stále ještě více mužů, ale rozhodně ne tak výrazně - jen něco nad polovinu (62 %).
Poměry absolventů jednotlivých oborů víceméně kopírují poměry žen a mužů reálně pracujících v různých profesích. V roce 2014 absolvovalo technické obory 28 % žen. Podíl žen pracujících v průmyslovém odvětví se přitom v ČR pohybuje dlouhodobě nad 20 %, tvoří tedy pětinu osazenstva továren. Podle expertů počet žen pracujících ve strojírenství a podobných oborech pomalu stoupá. Potvrzují to i data Českého statistického úřadu: Zatímco v roce 2013 pracovalo ve zpracovatelském průmyslu přibližně 430 000 žen, v roce 2014 to bylo již 452 000. 

 
Publikováno: 10. 10. 2016 | Počet zobrazení: 2074 článek mě zaujal 423
Zaujal Vás tento článek?
Ano