hnv murr

Po Evropě i po Česku na plný plyn. A plyn nejlépe zemní.

Jezdit po Evropě s vozem na CNG už není problém jako dříve, i ČR už disponuje poměrně hustou sítí plnicích stanic, kterých neustále přibývá. Jejich výstavba ale není levnou záležitostí, proto je logické, že investoři by uvítali nejen jasná pravidla, ale také znát jaké záměry má vláda s podporou ekologických paliv v následujících letech, kdy vyprší harmonogram současné snížené tzv. spotřební daně na stlačený zemní plyn. Potvrzuje to i Ing. Zdeněk Kaplan, předseda jednatelů společnosti RWE Energo, která patří k předním provozovatelům CNG plnicích stanic v ČR.

 
I když je značka RWE většinou spojována s energetickým sektorem a elektřinou, záběr společnosti je mnohem širší, jak ukazují např. aktivity v plynárenské oblasti. Co tvoří základ portfolia současné nabídky RWE a jaký podíl v něm představují CNG aktivity?
Je pravdou, že v Německu je RWE spojováno hlavně se sektorem elektroenergetiky, ale v ČR je to právě naopak. Tady je RWE primárně plynárenskou společností věnující se obchodu s plynem, jeho distribucí i skladováním a celkem logicky tak k RWE v ČR patří i využití plynu v dopravě v podobě CNG. V tom spatřujeme naši cestu k ekologizaci dopravy. Našim zákazníkům chceme pomoci efektivním způsobem snižovat emise v dopravě, proto ve spolupráci s našimi partnery stavíme síť plnicích stanic, kde pak zákazníkům dodáváme CNG. 

Společnost nedávno otevřela další ze svých CNG plnicích stanic, včetně nejnovější, pražské. Jaké jsou záměry RWE pro letošní rok a následující období? Kolik CNG stanic firma již provozuje a kolika (a kde) se ještě v blízkém horizontu dočkáme?
Nová stanice v Praze na Balabence, která se otevírala nedávno, je naší už 16. plnicí stanicí na CNG. Letos se chceme dostat až na číslo 27 a v dalších letech plánujeme další významné posilování sítě plnicích stanic. Celkový budoucí počet bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet využití aut na CNG a podle toho budeme reagovat na potřeby našich zákazníků. Co se týká nejbližších měsíců, tak se zákazníci mohou těšit na otevření stanice v Ostravě-Pustkovci, kde se už po kolaudaci jen čeká na příslušná rozhodnutí k uvedení do provozu. Dále přesouváme plnicí stanici z uzavřeného areálu RWE v Mladé Boleslavi do Kosmonos na veřejnou čerpací stanici. Další plničky přibudou v Mělníku, Pardubicích či Vsetíně nebo ve Vrchlabí. Lokalit je celá řada. 

Jste ve spolupráci s Unipetrolem, vlastníkem sítě čerpacích stanic Benzina, takže primárně stavíte stanice CNG jen u Benziny? 
Dohody máme nejen s Benzinou, ale také s firmou Čepro, což jsou stanice EuroOil, podepsána je i rámcová smlouva se společností MOL, takže postupně budeme chtít využívat i lokality těchto partnerů. 


CNG má asi největší šanci se prosadit na automobilovém trh na rozdíl od elektromobility, kde jsou největším problémem baterie...
U baterií elektromobilů je v zásadě problém ve dvou věcech, v jejich kapacitě, protože - pomineme-li vozy Tesla - mají zatím dojezd 100 - 200 km, a druhou věcí, která je s tím spojena, jsou značné náklady na jejich výrobu, což podstatně navyšuje cenu elektromobilu. U elektromobility je tedy ještě třeba hodně energie investovat do vývoje, ale doba elektromobility přijde.

Uvažuje vláda o nějakých výhodách pro majitele vozidla s alternativním pohonem podobně jako je tomu třeba v zahraničí?  
Česká vláda schválila Národní akční plán - čistá mobilita, kde jsou definována opatření, která by se měla promítnout do legislativy a do případných podpůrných programů. První rovinou jsou dotační programy, kdy například Ministerstvo životního prostředí připravuje dotační program na nákup vozidel s alternativním pohonem, ve kterém jsou zahrnuty jak vozy na CNG, tak elektromobily. Dotace jsou odstupňované a program bude určený pro města, obce, krajské úřady a organizace pod nimi. 
Pak je druhá rovina a tou je daňová otázka. Například spotřební daň na CNG je ve snížené sazbě do roku 2020. Před lety byla učiněna dohoda mezi plynárenskými společnostmi a českým státem a podle ní se dnes pohybuje daň. To, co bychom my chtěli a co je i v souladu s Národním akčním plánem, je, že když chce stát ekologizaci dopravy, pak musí stanovit podmínky, které to umožní, resp. podpoří. Je to o úlevách i do budoucna, po roce 2020. Nemyslím tím jít donekonečna, ale pokud stát stanoví, že chce mít např. 10procentní podíl alternativních paliv na celkové spotřebě pohonných hmot, tak by se to mělo do odpovídající úrovně nastavit. To je důležité jak pro nás jako investory, tak především pro zákazníky. 
Například autobusoví dopravci, kteří vybavují svůj vozový park autobusy na CNG, si vozy nepořizují na rok či na dva, a tak se logicky ptají, co bude po roce 2020? Potřebují jasně definovat, jak se bude prostředí vyvíjet, aby to mohly zakalkulovat do svých propočtů.
  
RWE vydala i užitečnou mobilní aplikaci, která usnadní život majitelům vozidel jezdících na CNG – komplexní přehled českých plnicích CNG stanic. Firmy většinou dávají v podobných případech prioritu svým zájmům, tzn. omezují obvykle přehledy na vlastní provozovny či zařízení, aplikace RWE však podchycuje i konkurenci. Co vás vedlo k takové velkorysosti?
Nemyslím si, že jde o velkorysost. Aplikaci beru prostě jako službu našim zákazníkům, které nechceme nechat „na holičkách“ tam, kde nemáme vlastní plnicí stanici. Nyní jsme nabídli řidičům základní verzi aplikace, tu chceme nadále vylepšovat v závislosti na zpětné vazbě. Postupně tak budeme přidávat další a další funkcionality. Aplikace zatím disponuje mapami České republiky, ale výhledově budou k dispozici i mapy celé Evropy. Řidiči to umožní naplánovat celou trasu např. na dovolenou s plnou možností využití ekonomičnosti paliva CNG.

Bude aplikace pro motoristy ke stažení zdarma, a jak to bude s aktualizací?
Základní verze bude k dispozici vždy zdarma pro všechny řidiče. Nevylučuji však, že v budoucnu některé specifické funkcionality budou zdarma jen pro naše zákazníky.
Za standardní věc pak považuji průběžnou aktualizaci aplikace bez zpoplatnění. Musí se udržovat krok s tím, jak se vyvíjí technologie telefonů a operačních systémů v nich.
  
Disponuje aplikace funkcionalitou, aby při malém množství plynu v nádrži upozornila řidiče s nabídkou hledání nejbližší stanice CNG?
Určitě chceme, aby tam byla taková funkcionalita, která se už na začátku cesty zeptá, jestli po trase budete chtít natankovat a kolik zůstává plynu v nádrži. Aplikace by měla obsahovat i návody na tankování.

Kromě plynu se nyní začíná výrazněji prosazovat i elektromobilita, která má v principu blíže původnímu zaměření RWE. Bude se firma stejně aktivně prosazovat i v zahušťování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily? Podle jakých kritérií se plánuje jejich výstavba a budování? Spolupracuje v tomto směru RWE i s dalšími subjekty, např. ve smyslu koordinace?
RWE patří mezi největší provozovatele sítě dobíjecích stanic v Evropě, kdy provozujeme 4 900 dobíjecích míst po celé Evropě. Na rozdíl od klasických pohonných hmot a CNG se však ukazuje, že klasický model prodeje elektřiny pro dobíjení elektromobilů není v dnešních podmínkách životaschopný. Myslím, že k tomuto poznání postupně dospěli všichni provozovatelé sítí dobíjecích stanic. Proto v rámci RWE intenzivně hledáme takový model, který by byl zajímavý jak pro zákazníky, tak i pro RWE. V rámci této aktivity jsme vstoupili do diskuse i se zástupci výrobců elektromobilů. V okamžiku, kdy budeme mít připravenou nabídku pro zákazníky, tak počítáme s tím, že ji představíme i potenciálním zákazníkům v ČR.

Vyplatí se firmě pořídit si vlastní plničku?
Co se týče firemních vozidel vozového parku, pokud firma disponuje 5 až 10 vozidly, tak to smysl asi nemá, a v takovém případě je lepší využívat veřejnou síť plnicích stanic. Investice u klasické CNG stanice se pohybuje kolem 6-7 milionu Kč, větší stanice CNG pro autobusy kolem 15-20 mil. Kč. Investice do malé domácí plničky s méně výkonným kompresorem vyjde celkově na cca 500 000 Kč, ale je to na úkor rychlosti plnění, které se prodlužuje a někdy přesahuje i dobu dobíjení u elektromobilu. Když ale firma nebo dopravce uvažuje o větší flotile CNG vozidel, už by pořízení vlastní plnicí stanice stálo za úvahu, je ale potřeba provést kalkulaci pro konkrétní případ. 

 
Publikováno: 31. 8. 2016 | Počet zobrazení: 2733 článek mě zaujal 460
Zaujal Vás tento článek?
Ano