asseco Aimtec murr

FAA navrhla nová pravidla pro drony

Americký úřad FAA (Federal Aviation Administration) navrhl rámec předpisů, které by umožnily běžné používání některých malých bezpilotních systémů (unmanned aircraft systems - UAS) v rámci současné regulace leteckého provozu při zachování flexibility, umožňující přizpůsobení budoucím technologickým inovacím. Předpisy umožní integraci malých bezpilotních létajících strojů do pravidel leteckého systému v USA.  

 


Pravidla FAA, ačkoli se vztahují především na USA, jsou zpravidla klíčová pro získání certifikací vyžadovaných pro zapojení do mezinárodního letového provozu a lze tedy očekávat, že ovlivní i předpisy jiných organizací.
Návrh FAA stanovuje bezpečnostní pravidla pro malé UAS (pod 25 kg hmotnosti) provozující nerekreační činnosti. Nová pravidla by omezovala jejich lety jen za denního světla a operace podmiňovala vizuálním dohledem, zabývají se i výškovým omezením, certifikací obsluhy, volitelně použitím vizuální pozorovatele, registrací a značením stroje a provozními restrikcemi. Zahrnují i rozsáhlou diskusi o možnosti dodatečného pružnějšího rámce pro "mikro" UAS pod 2 kg hmotnosti.
Navrhovaná pravidla by po provozovateli UAS mj. vyžadovala, aby udržoval se strojem vizuální kontakt ve svém zorném poli, nicméně nestanovuje požadavek, aby operátor pracovat s vizuálním pozorovatelem, který by udržoval konstantní vizuální kontakt s letadlem. Operátor by stále měl být schopen vidět UAS pouhým zrakem (s výjimkou nositelů brýlí).
Podle navrhovaných pravidel by osoba, která provozuje malý UAS měla mít nejméně 17 let, složit zkoušku leteckých znalostí, a být držitelem osvědčení provozovatele UAS vydaného FAA. Pro udržení certifikace by operátoři malých UAS měli skládat každých 24 měsíců testy přezkušující jejích znalosti, ale nepotřebovali by žádné další soukromé pilotní certifikace (tj. soukromé pilotní licence nebo lékařské osvědčení).
Nové předpisy rovněž navrhují provozní omezení tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní letadla a osoby i majetek na zemi:
- Provozovatel malého UAS musí být vždy vidět a vyhnout se pilotovaným letadlům. Pokud existuje riziko kolize, obsluha UAS musí jako první manévrovat se strojem pryč.
- V případě, že by mohlo dojít k ohrožení ostatních letadel, osob, nebo majetku, musí operátor UAS let přerušit.
- Provozovatel malých UAS musí posoudit povětrnostní podmínky, omezení ve vzdušném prostoru a pozice lidí pro zmírnění rizik, pokud by ztratil kontrolu nad strojem.
- Malé UAS nesmějí létat nad lidmi, kromě těch, kteří se přímo podílejí na letu.
- Lety by měly být omezeny do 152 m výšky a rychlost nepřesahující 160 km.h-1.
- Operátoři musí zůstat mimo letové dráhy a uzavřené oblasti vzdušného prostoru a respektovat případná dočasná omezení FAA.
 
Navrhovaná pravidla zachovává stávající zákaz provozu nedbalým nebo nezodpovědným způsobem a zakazují operátorům odhazovat z UAS jakékoli předměty. Operátoři by byli zodpovědní za zajištění bezpečnosti stroje před letem, ale FAA nenavrhuje, aby malé UAS musely být v souladu s platnými normami agentury pro letovou způsobilost, nebo certifikací letadla. Např. provozovatel by měl provést předletovou inspekci zahrnující kontrolu komunikačního spojení mezi řídicí stanicí a strojem, malé UAS s komponenty certifikovanými FAA by také mohly být předmětem směrnic agentury pro letovou způsobilost.
Nová pravidla by se nevztahovala na modely letadel, nicméně jejich provozovatelé musí i nadále splňovat všechna kritéria uvedená v §. 336 Public Law 112-95, včetně podmínky, že je budou používat pouze pro hobby nebo rekreační účely. Obecně lze říci, že nová pravidla by se nevztahovala na operace vládních letadel, protože se očekává, že tyto vládní operace budou zpravidla i nadále aktivně fungovat na základě osvědčení o prominutí nebo autorizačního procesu (COA), pokud provozovatel se nerozhodne vyhovět a létat v rámci nových předpisů regulujících provozování malých UAS.
Současné předpisy pro provozování bezpilotních letadel zůstanou v platnosti, dokud FAA neimplementuje konečná nová pravidla ve finálním znění.
/FAA/

 

 
Publikováno: 8. 6. 2016 | Počet zobrazení: 2525 článek mě zaujal 491
Zaujal Vás tento článek?
Ano