asseco Aimtec murr

Elektronické podpisy nahradí elektronická identita

Elektronický podpis ve své současné podobě letos zanikne a na základě nové evropské legislativy ho vystřídá tzv. elektronická identita. Nová unijní legislativa přichází s přísnějšími požadavky na kvalitu a úroveň zabezpečení národních systémů elektronické komunikace jednotlivých členských zemí EU. 

 

Změna v elektronickém potvrzování identity je součástí širších úprav, které se týkají elektronické komunikace v rámci celé unie. Technická komise Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI) schválila na loňském zasedání v Praze finální verze některých dokumentů podrobně specifikujících pravidla pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit v celé EU. O standardy a specifikace dohodnuté v Praze se pak bude opírat příští verze ISO norem a závazné evropské nařízení eIDAS. Po zavedení těchto nových pravidel by si tak občané, firmy a úřady v celé EU měli snadno a bezpečně vyměňovat elektronické dokumenty s právním účinkem.
Vznikne jednotné prostředí se stejnými právními předpisy a stejnými technickými normami. Původcům dokumentů a jejich vlastníkům dává eIDAS, tedy nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce jistotu, že dodrží-li určitá pravidla, nemůže jejich elektronické dokumenty odmítnout žádný úřad v žádném státě EU.

Od pololetí po novém
Ke změnám v používání elektronických podpisů vyžadovaným novými předpisy EU by v českém právu mělo dojít od 1. července 2016 a nový systém bude od pololetí letošního roku muset zvládnout řadu technických kroků, jako je formát podpisů, formát časových razítek, způsob připojování podpisů, vlastnosti prostředků pro připojování podpisů, pravidla pro archivaci dokumentů, pravidla pro jejich ověřování apod. Jedním ze stěžejních faktorů je vydávání podpisových certifikátů potvrzujících jednoznačnou identifikaci příslušné osoby či právnické osoby a zaručujících důvěryhodnost a právní váhu elektronických dokumentů.
Veškerá právní úprava týkající se elektronických podpisů bude nahrazena zmíněným nařízením eIDAS, které nově stanoví, že současný elektronický podpis bude nahrazen tzv. kvalifikovaným podpisem, který bude mít stejnou právní sílu jako podpis vlastnoruční. Firmy budou moci navíc využívat i zcela nový nástroj: tzv. elektronickou pečeť. Hlavní rozdíl bude v právní váze nových typů elektronické identifikace, která se nově vyrovná vlastnoručnímu podpisu, což umožní elektronicky vyřizovat i zcela jiné typy dokumentů než umožňuje současná právní úprava. Tyto nové autorizační, resp. verifikační produkty k tomu potřebné, budou firmy získávat podobným způsobem jako nyní, nákupem od autorizovaných poskytovatelů.

Řada problémů, málo informací
Nicméně i když by ke změně mělo dojít už během několika měsíců, přesná podoba nových pravidel zatím není zcela jasná a jejich zavedení do praxe si vyžádá řadu legislativních úprav, které se ale ještě nezačaly projednávat, a zjevně nepůjde o jednoduchý proces..
V případě ekonomicko-právního prostředí v ČR může změna podle portálu agentury CzechTrade Businessino.cz zkomplikovat např. systém kontrolních hlášení DPH a elektronické fakturace. Kontrolní hlášení DPH se budou podávat přes portál státní správy, kdy je pro identifikaci podatele možné využít elektronický podpis, ovšem od července 2016 by měly být tyto dokumenty potvrzovány také elektronickou pečetí.
Podobná změna zasáhne i e-faktury. Např. živnostníci tak podle všeho nebudou moci (na rozdíl od firem), od letošního července, podle požadavků nové legislativní úpravy, používat současný režim elektronické fakturace. Podnikatelé budou i pro nové typy podpisů a elektronické identifikace moci využívat služeb společností, u nichž si elektronické podpisy zřizovali dosud. Ty by jim rovněž měly včas poradit, jaký typ elektronické identifikace bude firma potřebovat, ale ačkoli je pravděpodobné, že při přechodu na elektronickou identitu, k niž by mělo dojít už za několik měsíců, vznikne zřejmě řada problémů. Informací k této problematice, které budou firmy i občané potřebovat, aby bylo možné se na změny zodpovědně připravit již v předstihu, je zatím poskrovnu, konstatuje Businessinfo.cz.

 

 
Publikováno: 13. 5. 2016 | Počet zobrazení: 2446 článek mě zaujal 497
Zaujal Vás tento článek?
Ano